Peter Young

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

پیتر یولیوس یونگ (متولد 30 اوت 1913 در بن، 1943 پوند در نزدیکی استالینگراد) یک مورخ و باستان شناس آلمانی بود. یونگ در ابتدا برای ادامه تحصیل به وین رفت، اما بعداً به وروكلاو بازگشت، زیرا در انتخابات سیاسی در سال 1932 و شورش دانشگاه درگیر شده بود. در برسلاو وی دکترای خود را در سال 1936 دریافت کرد. وی در سال 1936 توانست به ایران سفر کند تا بناهای تاریخی و کتیبه های تخت جمشید و نقش رستم را با تجربه خودش مطالعه کند.

Listeners Also Bought

No data was found

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook