راز رهبران بزرگ؛ آنچه رهبران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند
Published January 1, 2014
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

معرفی کتاب راز رهبران بزرگ؛ آنچه رهبران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند
راز موفقیت رهبران بزرگ چیست؟ کنت بلانچارد که بیشتر کتاب‌هایش را درباره رهبری می‌نویسد، در این کتاب به همراه مارک میلر، یکی از موفق‌ترین معاونان بزرگترین رستوران‌های زنجیره‌ای به شما پاسخ این سوال را خواهند گفت. رازی که آنها در این کتاب برای شما کشف می‌کنند، اثربخش‌ترین عامل در موفقیت رهبران بزرگ است. اگر منتظرید تا درباره محتوای کتاب برایتان بگوییم، سخت در اشتباهید، ما راز بزرگ بلانچارد را به راحتی برای همگان فاش نمی‌کنیم. اما مطمئن باشید، دانستن راز رهبران بزرگ برای شما، سازمانتان و افرادی که به دنبال رهنمودهای شما هستند قطعا مفید خواهد بود.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook