کتاب صوتی از رنجی که می‌بریم
Az Ranji Ke Mibarim
Language Persian
Published April 2, 2017
Length 2:57:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

«جلال آل احمد» یکی از مطرح‌ترین نویسندگان ایرانی است که مطالعه‌ی آثارش می‌تواند چکیده‌ای از فرهنگ، طرز فکر و بینش ایرانی دهه‌ی سی و چهل را به خواننده عرضه کند. او کتاب «از رنجی که می‌بریم» با رویکرد سیاسی و محوریت جامعه‌شناسی ایران نگاشته است که یکی از آثار برجسته و شاخصش به‌حساب می‌آید.

Show
Other Books by
در حال حاضرهیچ کتاب دیگری برای این نویسنده یافت نشد

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook