کتاب صوتی داستان تتو
Dastan-e Tatto
Language Persian
Published August 10, 2021
Length 6:52:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

داستان تتو درباره قشر نوجوان است که می‌خواهد خود را به اثبات برساند، اما درگیر مسائلی می‌شود که متاسفانه به گمراهی و تباهی می‌رسد. موضوع کتاب در واقع بیان بخشی از آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که به صورت داستان بیان شده است، داستان واقعی که در کشورمان اتفاق افتاده است وهر روزه به گونه‌ای وشکلی جدید خود را به منصه ظهور می‌رساند. تفاوت‌های رفتاری خانواده‌های سنتی درارتباط با پسران و دختران، تبعیض‌های قانونی، سنت‌ها، آداب و رسوم اشتباه، بی‌بند و باری، تقلید کورکورانه از فرهنگ سایر کشورها و… ازجمله مواردی هستند که باعث انحطاط، نابودی وگمراهی انسان‌ها بویژه قشر نوجوان کشور می‌شوند. داستان تتو که به قلم شیوای نویسنده وهنرمند گرامی کشورمان آقای رضا فیاضی به نگارش در آمده است حاکی از درد مشترک دختران ایرانی است که برای رسیدن به آرزویی نه چندان بزرگ، به علت عدم آگاهی رفتاری صحیح خانواده‌ها در گرداب مشکلات افتاده ودر ورطه نابودی دست و پا زده وزندگی خود را از دست می‌دهند. رمان زیبای تتو تلنگری است بر جامعه‌ای که هنوز جایگاه واقعی نوجوانان بویژه دخترانش را نمی‌شناسد. – نویسنده درباره خود و رمانش چنین می‌گوید: به دنیا که آمدم ملی خطابم کردند، چرا که یک سال پیش از ملی شدن نفت به دنیا آمده بودم. پانزده تیرماه ۱۳۳۲ برایم شناسنامه گرفتند وعبدالرضا خطابم کردند. دوستی از راه رسید وعبدل را برداشت وبعد از آن شدم رضا فیاضی. من خواندن وشنیدن این کتاب را به همه بویژه نوجوانان کشورم سفارش می‌کنم تا اسیر وسوسه‌های کاذب و ظاهر دروغین افراد ناصالح نگردند. اما خانواده نیز موظف است حین مراقبت، به شخصیت آنان احترام بگذارد و آنان را مستقل بار آورند تا سرنوشت قهرمان داستان ریحانه را پیدا نکنند.

Show
Other Books by
در حال حاضرهیچ کتاب دیگری برای این نویسنده یافت نشد

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook