کتاب صوتی داش آکل
Dash Akol
Language Persian
Published August 2, 2016
Length 0:40:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

از بین یازده داستان کوتاه مجموعه سه قطره خون نوشته صادق هدایت، بی‌اندازه جذاب است. در این کتاب هنوز جوانمردی نمادی از انسانیت فراموش شده روزگار به حساب می آید، ولی شخصیت اصلی داستان سخت به آن پایبند است. در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به لوطی‌هایی با مرام است که بتوان نه یک خانه بلکه یک شهر را به آنها سپرد. این داستان بازنمود همان اخلاقیاتی است که باید باشد و نیست، یعنی مردن در مسیر شرافت و حیثیت انسانی، حتی اگر به مقصود شخصی خود نرسیده باشد.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook