کتاب صوتی رقص مرگ
Raghs-e Marg
Language Persian
Published May 12, 2021
Length 1:29:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

چمدان نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه برجستهٔ علوی است که نخست در ۱۳۱۳/ ۱۹۳۴م نشر شد.داستان‌ «رقص مرگ» یکی از داستان‌های این مجموعه است. ” دیروز صبح او را بردند. دو روز است که او را برده‌اند. از دیروز صبح تا به حال آهنگ‌های Dance macabre در گوشم صدا می‌کند…

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook