کتاب صوتی سال بلوا
Sal-e Balva
Language Persian
Published July 28, 2018
Length 11:19:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

قصه عشق‌های گرم و سردی که در بستر حوادث و سنت‌های جامعه روایت می‌شوند و وضع زنان را نشان می‌دهند اگرچه تلخ و تاریک‌اند اما همیشه قصه‌های جذاب و خواندنی بوده‌اند. کتاب‌های زیادی در ایران درباره زنان و زندگی آن‌ها در جامعه تاریک و مردسالار نوشته‌شده است؛ اما شاید بتوان به صراحت گفت «سال بلوا» اثر عباس معروفی یکی از بهترین نمونه‌های رمان عاشقانه با فضای خاص خود است.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook