کتاب صوتی سگ‌سالی
Sag Sali
Language Persian
Published January 4, 2017
Length 5:23:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

گاهی فرار از همه، فرار از خود است. فراری که انسان را در تنگنایی قرار می‌دهد که به قیمت از دست رفتن زندگی او می‌کشاند. در این زمان چه‌کاری برای نجات خود می‌توان انجام داد، آن هم درست زمانی که بیش از 20 سال از عمر برای این فرار از دست رفته باشد. سگ سالی عنوان رمانی از بلقیس سلیمانی است که روایتی خواندنی از یک فرار عجیب دارد.

Show
Other Books by
در حال حاضرهیچ کتاب دیگری برای این نویسنده یافت نشد

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook