کتاب صوتی هیچ دوستی به جز کوهستان
Hich Dosti Bejoz Kohestan
Language Persian
Published May 8, 2020
Length 10:38:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

«بهروز بوچانی» با انتشار کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» نشان داد حتی در میان تاریکی زندان، ادبیات راهی برای گریز پیدا می‌کند و مانند گیاهی سر از خاک درمی‌آورد و بارقه‌های امید را در دل انسان ظلم دیده زنده می‌کند.

Show
Other Books by
در حال حاضرهیچ کتاب دیگری برای این نویسنده یافت نشد

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook