کتاب صوتی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
Cheragh Ha Ra Man Khamosh Mikonam
Language Persian
Published May 22, 2021
Length 9:12:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

همه‌ی ما زنان و مادرانی را در اطرافمان دیده‌ایم که بواسطه‌ی عشق و علاقه‌ی زیاد به خانواده، خود را غرق در مسائل و مشکلات زندگی اعضای خانواده می‌کنند و تمام و کمال در خدمت خانواده قرار می‌گیرند تا جایی که دچار روزمرگی و خستگی شده و این روزمرگی باعث فراموشی خودشان بعنوان یک فرد فارغ از مادر و یا همسر بودن شده است. اتفاقی که برای تمامی مادرها و همسرها رخ می‌دهد. مشغول شدن به شغل خانه‌داری و مادری بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت و یا حتی استراحت. توام شدن تمامی وظایف یک مادر با عشق.

Show
Other Books by
در حال حاضرهیچ کتاب دیگری برای این نویسنده یافت نشد

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook