کتاب صوتی چشم‌هایش
Cheshm Hayash
Language Persian
Published July 25, 2018
Length 8:37:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

به من می‏گفت: چشم‏های تو مرا به این روز انداخت. این نگاه تو کار مرا به اینجا کشانده. تاب و تحمل نگاه‏‌های تو را نداشتم. نمی‏‌دیدی که چشم به زمین می‌‏دوختم؟ به او می‏‌گفتم: در چشم‏‌های من دقیق‌‏تر نگاه کن! جز تو هیچ‌چیزی در آن نیست می‌گفت: نه، یک دنیای مرموز در این نگاه نهفته، من آدم خجولی بودم، چشم‏‌های تو به من جرئت دادند.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook