کتاب صوتی سمفونی مردگان
Samphoni-e Mordegan
Language Persian
Published July 28, 2018
Length 13:52:00
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

این شهر به عیسی مسیح نیاز دارد تا با نفس خود زندگی و زنده بودن را در آن بدمد؛ اما افسوس که مردم تاریکی و تیرگی خود را ترجیح می‌دهند. از این روست که افرادی مثل آیدین در سمفونی مردگان از جامعه طرد می‌شوند. کتاب صوتی سمفونی مردگان اثر عباس معروفی کتابی است که قطعا باید در کتابخانه‌ی هر ایرانی باشد. چر که خواندن آن ما را با واقعیت مهمی روبه‌رو می‌کند.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook