برنده تنهاست
CategoryFiction, Novel
Length 04:08
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

“ایگور” کارآفرین موفق روس تصمیم می‌گیرد “اِوا” همسر سابق و عشق ازدست‌رفته‌اش را باز بیابد. ایگور که تصور می‌کند زندگی‌اش با اوا از پشتوانه‌ای آسمانی و مقدس برخوردار است زمانی به همسر سابقش گفته بود برای آنکه او را بازگرداند جهان‌های زیادی را نابود خواهد کرد. نزاع میان نیروی پلید این شخص و جامعه سر می‌گیرد و همان‌طور که داستان رمان پیش می‌رود مفهوم اخلاق واکاوی می‌شود. در پشت صحنهٔ این اَعمال بیمارگونه تهیه‌کننده‌های سینما و هنرپیشه‌های مشهور و افراد شهیر ِ روبه‌زوال و مدل‌ها و طراحان برجستهٔ دنیای مد حضور دارند که چهرهٔ مخدوش «اَبَرطبقه» را به تصویر می‌کشند؛ طبقهٔ برگزیده‌ترین برگزیده‌ها، پائولو کوئلیو با تشریح زندگی این شخصیت‌ها که غالباً الهام‌گرفته از شخصیت‌های واقعی هستند رمانی خلق کرده که هم گواهی بر زوال ارزش‌های معنوی در جهان امروز است و هم خواننده را با تعلیق ها و هیجان های بسیار چنان مسحور می کند که نمی تواند از ورق زدن صفحات خودداری کند.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook