همسایه ها
Length 00:13
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

بیل و آرلن میلر زوج خوشبختی بودند. ولی گاهی به دلیل مشغله‌ی زیادشان، احساس تنهایی می‌کردند. بیل کتابدار بود و آرلن هم در اداره‌ای منشی‌گری می‌کرد. گاهی اوقات درباره‌ی همین احساس با هم صحبت می‌کردند و بیشتر خودشان را با همسایه‌هایشان، هریت و جیم استون مقایسه می‌کردند. این طور به نظر میلرها می‌رسید که استون‌ها زندگی پربارتر و شادتری دارند. استون‌ها همیشه برای شام بیرون می‌رفتند، توی خانه‌شان بساط خوشگذرانی راه می‌انداختند، یا به خاطر کار جیم به این طرف و آن طرف کشور سفر می‌کردند.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook