نفوس مرده
CategoryDrama, Fiction, Novel
Length 02:27
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

مرد حقه‌بازی با نقشه‌های عجیبی که در سر دارد راهی یکی از شهرهای گمنام در روسیه می‌شود و با کلک و حقه بازی و چرب زبانی، دوستان جدید و بانفوذی پیدا می‌کند و از آنها رعیتهای مرده شان را خریداری می‌کند. مدتی بعد او دارای دوهزار رعیت می‌شود.مرد حقه‌بازی به نام پاول ایوانویچ چیچیکف راهی یکی از شهرهای دورافتاده‌ی روسیه می‌شود و بعد از اینکه اتاقی در مهمانخانه‌ای کرایه می‌کند در مدتی بسیار کوتاه موفق می‌شود دوستان زیادی بین ملاکان و صاحب منصبان پیدا کند. این صاحب منصبان که شامل رییس دادگاه، فرماندار، رییس پلیس و ملاکان بزرگی نظیر مانینوف و سوباکوویچ می‌شوند آنچنان تحت تأثیر زبان بازی‌های این مرد شارلاتان قرار می‌گیرند که در دعوت از او برای ناهار و شام به رقابت بر می‌خیزند.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook