سرگرمی
Length 00:08
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

کتاب سرگرمی، ترجمه احمد شاملو از نویسنده شهیر، فرانتس کافکا با قسمتی از کتاب آشنا شوید:
حیوان عجیبی دارم. نسفش بره نسفش گربه که از پدرم برایم مانده . اول ها بیشتر به بره می رفت تا گربه. حالا کمابیش به یک اندازه به هردو تا حیوان می رود. کله و پنجه اش را مدیون گربه است و قد و قواره اش را مدیون بره.چشم هایی را که وحشی و متغیر است و کرک کوتاهی را که سرتاپایش را پوشانده و حرکاتش را که در عین حال شامل جستن و جیم شدن است ، مدیون هردو…

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook