صورت آبی
Length 00:12
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

کارم شده بود که روی تخت دراز بکشم و سیگار دود کنم و منتظر بمانم. منتظر چی، خودم هم نمی‌دانستم. حوصلة کار پیدا‌کردن هم نداشتم. برای خرید مایحتاج و پخت و پز به زن صاحبخانه پول می‌دادم. وقتی غذا یا قهوه برایم می‌آورد زیادی پیشم می‌ماند.

Show
Other Books by
در حال حاضرهیچ کتاب دیگری برای این نویسنده یافت نشد

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook