آقای آگاهی دهنده
Category Business
Published June 20, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این کانال به منظور بالابردن سطح کمی و کیفی ، شنوندگان در خصوص صنعت تبلیغات و بازاریابی راه اندازی گردیده است . در نظر دارم دانش 25 ساله خود را در زمینه تبلیغات با زبان ساده و قابل درک در اختیار شنوندگان محترم قرار دهم.

Available Episodes

Introduction
2020-05-14

در این پادکست به معرفی خود پرداخته ام و هدفم را از راه اندازی و تهیه پادکستها به علاقه مندان اعلام نموده ام .

Show...
Definition Advertising
2020-05-14

در این پادکست به معرفی کلی تبلیغات پرداخته ام . همچنین بر اهمیت داشتن یک مشاور تبلیغاتی جهت اجرای پروژه های تبلیغاتی اشاره نموده ام .

Show...
5m-method
2020-05-14

در اجرای پروژه های بازاریابی و تبلیغات روشهای علمی و کاربردی بسیاری وجود دارد ، یکی از کارآمد ترین روشهای تبلیغاتی تکنیک 5m است . در این پادکست برای شما دوستان و مدیران محترم به معرفی این تکنیک و اهمیت استفاده از آن در پلن های تبلیغاتی پرداخته ام .

Show...
6w-model
2020-05-17

تکنیک 6w model یکی از برجسته ترین تکنیکهای تبلیغاتی در دنیا می باشد . در این تکنیک شما به 6 سوال کلیدی در حوزه شناخت مخاطب و پیدا کردن راه و پیام متناسب با فعالیت خود آشنا می گردید . این تکنیک در انتخاب مسیر صحیح تبلیغات به مدیران این امکان را می دهد که از اتلاف وقت و هزینه های بیهوده جلوگیری نمایند و بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن پیام خود را به مخاطبینشان برسانند.

Show...
6w-model
2020-05-17

تکنیک 6w model یکی از برجسته ترین تکنیکهای تبلیغاتی در دنیا می باشد . در این تکنیک شما به 6 سوال کلیدی در حوزه شناخت مخاطب و پیدا کردن راه و پیام متناسب با فعالیت خود آشنا می گردید . این تکنیک در انتخاب مسیر صحیح تبلیغات به مدیران این امکان را می دهد که از اتلاف وقت و هزینه های بیهوده جلوگیری نمایند و بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن پیام خود را به مخاطبینشان برسانند.

Show...
atl&btl
2020-05-21

رسانه های تبلیغاتی به طور کلی به دو دسته ATL & BTL تقسیم بندی می شوند . در این پادکست به طور کلی شما را با این دو بخش و نقاط قوت و ضعف هر کدام آشنا کرده ام .

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Introduction
2020-05-14

در این پادکست به معرفی خود پرداخته ام و هدفم را از راه اندازی و تهیه پادکستها به علاقه مندان اعلام نموده ام .

Show...
Definition Advertising
2020-05-14

در این پادکست به معرفی کلی تبلیغات پرداخته ام . همچنین بر اهمیت داشتن یک مشاور تبلیغاتی جهت اجرای پروژه های تبلیغاتی اشاره نموده ام .

Show...
5m-method
2020-05-14

در اجرای پروژه های بازاریابی و تبلیغات روشهای علمی و کاربردی بسیاری وجود دارد ، یکی از کارآمد ترین روشهای تبلیغاتی تکنیک 5m است . در این پادکست برای شما دوستان و مدیران محترم به معرفی این تکنیک و اهمیت استفاده از آن در پلن های تبلیغاتی پرداخته ام .

Show...
6w-model
2020-05-17

تکنیک 6w model یکی از برجسته ترین تکنیکهای تبلیغاتی در دنیا می باشد . در این تکنیک شما به 6 سوال کلیدی در حوزه شناخت مخاطب و پیدا کردن راه و پیام متناسب با فعالیت خود آشنا می گردید . این تکنیک در انتخاب مسیر صحیح تبلیغات به مدیران این امکان را می دهد که از اتلاف وقت و هزینه های بیهوده جلوگیری نمایند و بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن پیام خود را به مخاطبینشان برسانند.

Show...
6w-model
2020-05-17

تکنیک 6w model یکی از برجسته ترین تکنیکهای تبلیغاتی در دنیا می باشد . در این تکنیک شما به 6 سوال کلیدی در حوزه شناخت مخاطب و پیدا کردن راه و پیام متناسب با فعالیت خود آشنا می گردید . این تکنیک در انتخاب مسیر صحیح تبلیغات به مدیران این امکان را می دهد که از اتلاف وقت و هزینه های بیهوده جلوگیری نمایند و بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن پیام خود را به مخاطبینشان برسانند.

Show...
atl&btl
2020-05-21

رسانه های تبلیغاتی به طور کلی به دو دسته ATL & BTL تقسیم بندی می شوند . در این پادکست به طور کلی شما را با این دو بخش و نقاط قوت و ضعف هر کدام آشنا کرده ام .

Show...

Latest Episode