آلیسا آلیسا
Published January 7, 2021
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

.پادکست آلیسا آلیسا، پادکستی است برای شما و کودکان شما. هدف اصلی‌ از پادکست و اپیزودهای کوتاه ۳-۵ دقیقه‌ای آن استفاده از صداها برای ایجاد کنجکاوی و تقویت تخیل بچه‌ها است - Alica Alica Podcast is a series of about 5 min stories for your children to enjoy and enhance their imagination.

Available Episodes

بارون
2020-11-04

 داستان اول از آلبوم آلیس و مامانپادکست آلیسا آلیسا

Show...
فلسفهٔ تربیتی داستان بارون
2020-11-04

تحلیل داستان بارون از دید فلسفهٔ تربیتی توسط سحر سلطانی

Show...
بیب بیب
2020-11-11

🚘 🚙 مامان و آلیس سوار ماشین هستند که حوصله آلیس سر می رود،  خستگی و کلافگی آلیس بیشتر می شود تا... 🎶 🎤 🚗 🚙تکنیک های تاب آوری در ماشین برای کودکان زیر سه سالشعر برگرفته از the wheels on the bus 🚌#آلیساآلیساalicaalica.com

Show...
فلسفهٔ تربیتی داستان بیب بیب
2020-11-11

🚗 حوصله آلیس در ماشین سر رفته و کلافه می شود...سحرسلطانی از تکنیک های موثر آرامش بخشی و صبرافزایی کودکان زیر سه سال در فضای ماشین می گوید.#alicaalica.com بیب_بیب##سحرسلطانی

Show...
لالایی جیرجیرک
2020-11-19

وقتی آلیس آماده شده بود تا بخوابه، صدایی از پنجره باز می شنوه، یک صد جدید... @alicaalicaahttps://alicaalica.com/ #لالایی #خواب_کودک #داستان_شب #پادکست_کوک #موسیقی_خواب #لالایی_جیرجیرک #آلیساآلیسا

Show...
فلسفهٔ تربیتی داستان لالایی جیرجیرک
2020-11-19

تکنیک #آرامشیابی_پیش_از_خواب برای کودکان  زیر سه سال  را با #سحرسلطانی  بشنویم@alicaalicaahttps://alicaalica.com/#سحرسلطانی #آرامشیابی_پیش_از_خواب #تخیل #تمرکز_صدا#لالایی #خواب_کودک #داستان_شب #پادکست_کوک #موسیقی_خواب 

Show...
مهدکودک
2020-11-26

آلیس در مهدکودک متوجه می شود یک بچه جدید آمده و این اتفاق تازه او را ناامن می کند تا... بچه ها در مواجهه با تغییرات می توانند #ناامن شوند، چه باید کرد؟

Show...
فلسفی تربیتی داستان مهد کودک
2020-11-26

 #تکنیکهای_جذب کلافگی و ناآرامی در مهد کودک یا میهمانی سحر سلطانی  از امن سازی کودکان در موقعیت یا فضاهای جدید می گوید. #آلیساآلیسا

Show...
آلیس سوپ میپزه
2020-12-03

آلیس در آشپزخانه است، در قابلمه به زمین می افتد و این آغازی می شود برای مشارکت و شناخت فرآیند ها شناخت مواد، آماده سازی و ترکیب و تحمل برای نتیجه. آلیس و مامان سوپ می پزند سوپ رشته خوشمزه سیب زمینی و هویج و رب فلفل و نمک و رشته همه رو میریزیم توی آب هویج...

Show...
فلسفه تربیتی داستان آلیس سوپ میپزه
2020-12-03

#ساختارمندی ذهنی و #فرآیندباوری برای آموزش نسبتها و فرایندها آلیس وارد پروژه آشپزی می شود... #سحرسلطانی از توجه دهی کودکان به فرآیندها می گوید.

Show...
تاب بازی
2020-12-09

آلیس با اشتیاق می رود پارک تا سوار تاب شود اما ویانا حاضر نیست از تاب پیاده شود، مفهوم #نوبت برای آلیس و ویانا به شکل عینی باید اجرا شود. اما چطور؟ .... شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Show...
فلسفه تربیتی داستان تاب بازی
2020-12-09

آلیس در پارک باید نوبت بگیره ... #سحرسلطانی درباره مفهوم #حق و تکنیک های مرتبط با #تابآوری می گوید.  

Show...
کفش مامان
2020-12-17

الیس و مامان راهی میهمانی می شوند، باید لباس بپوشند و آماده شوند اما آلیس می خواهد کفش مامان را بپوشد و راه برود... در این اپیزود تجربه انتخاب لباس و کفش و منتظر ماندن برای این تجربه را مرور می کنیم.شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی: امیر واعظی #آلیسا...

Show...
فلسفه تربیتی داستان کفش مامان
2020-12-17

سحر سلطانی در اپیزود کفش مامان  درباره اهمیت #انتخابگری و #فرصت_دهی  در فرآیند انتخاب لباس  سخن می گوید، چگونه مفهوم انتخاب برای کودکان درونی می شود و با تجربه نو همراه می شود.شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalic...

Show...
بچه گنجشک
2020-12-24

آلیس مثل یک جهانگرد کوچولو به سراغ کشف جهان می رود در این مسیر با گنجشکی که جیک جیک می کند آشنا می شود، این پرنده که لانه ای هم دارد  وجهی تازه از دیدن جهان می شود... شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی: امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/#مشا...

Show...
فلسفه تربیتی داستان بچه گنجشک
2020-12-24

سحر سلطانی  از اهمیت شناخت و توسعه حس های پنجگانه در شناخت جهان می گوید در اپیزود بچه گنجشک #مشاهده_گری، #جهان_نگری و #کشف اتفاق می افتد تا آلیس گوشه ای از ناشناخته های دنیای پیرامون را بشناسد.

Show...
گوپ گوپ
2020-12-31

در اپیزود گوپ گوپ آلیس در خانه می دود و صدای دویدن اش باعث اعتراض همسایه می شود، آلیس متوجه می شود باید مراقب صداها باشد تا به کسی آسیب نرسد. مادر آلیس ضمن توضیح شرایط با تکنیک #جابجایی سعی در حل مساله می کند...شعر و داستان: #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر ...

Show...
فلسفه تربیتی داستان گوپ گوپ
2020-12-31

سحر سلطانی  در اپیزود  گوپ گوپ  به بیان مفهوم #مراقبت و #مراعات می پردازد چگونه یک اتفاق منجر به درک  حق همسایه می شود و باید به این حق احترام گذاشت، در عین حال  بازی #جبران چه اهمیتی دارد. #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Show...
آلیس نپره رو تخت
2021-01-07

الیس بیدار شده و رفته روی تخت مامان، مامان هنوز خوابه، آلیس روی تخت بپر بپر میکنه و مامان هنوز نمی خواد بیدار بشه که یکباره آلیس... در این اپیزود لذت و هیجان بازی و پریدن با حادثه مقارن می‌شود، آلیس از فاز بازی وارد فاز اتفاق بد می شود و مراقبت را تمرین...

Show...
فلسفه تربیتی داستان آلیس نپره رو تخت
2021-01-07

در اپیزود  آلیس نپره رو تخت دو مفهوم #خودمراقبتی و #دگرمراقبتی  معرفی می شود. سحر سلطانی از تکنیک های تفکر مراقبتی، توسعه و تثبیت آن برای کودکان زیر سه سال می گوید.شعر و داستان: #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

بارون
2020-11-04

 داستان اول از آلبوم آلیس و مامانپادکست آلیسا آلیسا

Show...
فلسفهٔ تربیتی داستان بارون
2020-11-04

تحلیل داستان بارون از دید فلسفهٔ تربیتی توسط سحر سلطانی

Show...
بیب بیب
2020-11-11

🚘 🚙 مامان و آلیس سوار ماشین هستند که حوصله آلیس سر می رود،  خستگی و کلافگی آلیس بیشتر می شود تا... 🎶 🎤 🚗 🚙تکنیک های تاب آوری در ماشین برای کودکان زیر سه سالشعر برگرفته از the wheels on the bus 🚌#آلیساآلیساalicaalica.com

Show...
فلسفهٔ تربیتی داستان بیب بیب
2020-11-11

🚗 حوصله آلیس در ماشین سر رفته و کلافه می شود...سحرسلطانی از تکنیک های موثر آرامش بخشی و صبرافزایی کودکان زیر سه سال در فضای ماشین می گوید.#alicaalica.com بیب_بیب##سحرسلطانی

Show...
لالایی جیرجیرک
2020-11-19

وقتی آلیس آماده شده بود تا بخوابه، صدایی از پنجره باز می شنوه، یک صد جدید... @alicaalicaahttps://alicaalica.com/ #لالایی #خواب_کودک #داستان_شب #پادکست_کوک #موسیقی_خواب #لالایی_جیرجیرک #آلیساآلیسا

Show...
فلسفهٔ تربیتی داستان لالایی جیرجیرک
2020-11-19

تکنیک #آرامشیابی_پیش_از_خواب برای کودکان  زیر سه سال  را با #سحرسلطانی  بشنویم@alicaalicaahttps://alicaalica.com/#سحرسلطانی #آرامشیابی_پیش_از_خواب #تخیل #تمرکز_صدا#لالایی #خواب_کودک #داستان_شب #پادکست_کوک #موسیقی_خواب 

Show...
مهدکودک
2020-11-26

آلیس در مهدکودک متوجه می شود یک بچه جدید آمده و این اتفاق تازه او را ناامن می کند تا... بچه ها در مواجهه با تغییرات می توانند #ناامن شوند، چه باید کرد؟

Show...
فلسفی تربیتی داستان مهد کودک
2020-11-26

 #تکنیکهای_جذب کلافگی و ناآرامی در مهد کودک یا میهمانی سحر سلطانی  از امن سازی کودکان در موقعیت یا فضاهای جدید می گوید. #آلیساآلیسا

Show...
آلیس سوپ میپزه
2020-12-03

آلیس در آشپزخانه است، در قابلمه به زمین می افتد و این آغازی می شود برای مشارکت و شناخت فرآیند ها شناخت مواد، آماده سازی و ترکیب و تحمل برای نتیجه. آلیس و مامان سوپ می پزند سوپ رشته خوشمزه سیب زمینی و هویج و رب فلفل و نمک و رشته همه رو میریزیم توی آب هویج...

Show...
فلسفه تربیتی داستان آلیس سوپ میپزه
2020-12-03

#ساختارمندی ذهنی و #فرآیندباوری برای آموزش نسبتها و فرایندها آلیس وارد پروژه آشپزی می شود... #سحرسلطانی از توجه دهی کودکان به فرآیندها می گوید.

Show...
تاب بازی
2020-12-09

آلیس با اشتیاق می رود پارک تا سوار تاب شود اما ویانا حاضر نیست از تاب پیاده شود، مفهوم #نوبت برای آلیس و ویانا به شکل عینی باید اجرا شود. اما چطور؟ .... شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Show...
فلسفه تربیتی داستان تاب بازی
2020-12-09

آلیس در پارک باید نوبت بگیره ... #سحرسلطانی درباره مفهوم #حق و تکنیک های مرتبط با #تابآوری می گوید.  

Show...
کفش مامان
2020-12-17

الیس و مامان راهی میهمانی می شوند، باید لباس بپوشند و آماده شوند اما آلیس می خواهد کفش مامان را بپوشد و راه برود... در این اپیزود تجربه انتخاب لباس و کفش و منتظر ماندن برای این تجربه را مرور می کنیم.شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی: امیر واعظی #آلیسا...

Show...
فلسفه تربیتی داستان کفش مامان
2020-12-17

سحر سلطانی در اپیزود کفش مامان  درباره اهمیت #انتخابگری و #فرصت_دهی  در فرآیند انتخاب لباس  سخن می گوید، چگونه مفهوم انتخاب برای کودکان درونی می شود و با تجربه نو همراه می شود.شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalic...

Show...
بچه گنجشک
2020-12-24

آلیس مثل یک جهانگرد کوچولو به سراغ کشف جهان می رود در این مسیر با گنجشکی که جیک جیک می کند آشنا می شود، این پرنده که لانه ای هم دارد  وجهی تازه از دیدن جهان می شود... شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی: امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/#مشا...

Show...
فلسفه تربیتی داستان بچه گنجشک
2020-12-24

سحر سلطانی  از اهمیت شناخت و توسعه حس های پنجگانه در شناخت جهان می گوید در اپیزود بچه گنجشک #مشاهده_گری، #جهان_نگری و #کشف اتفاق می افتد تا آلیس گوشه ای از ناشناخته های دنیای پیرامون را بشناسد.

Show...
گوپ گوپ
2020-12-31

در اپیزود گوپ گوپ آلیس در خانه می دود و صدای دویدن اش باعث اعتراض همسایه می شود، آلیس متوجه می شود باید مراقب صداها باشد تا به کسی آسیب نرسد. مادر آلیس ضمن توضیح شرایط با تکنیک #جابجایی سعی در حل مساله می کند...شعر و داستان: #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر ...

Show...
فلسفه تربیتی داستان گوپ گوپ
2020-12-31

سحر سلطانی  در اپیزود  گوپ گوپ  به بیان مفهوم #مراقبت و #مراعات می پردازد چگونه یک اتفاق منجر به درک  حق همسایه می شود و باید به این حق احترام گذاشت، در عین حال  بازی #جبران چه اهمیتی دارد. #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Show...
آلیس نپره رو تخت
2021-01-07

الیس بیدار شده و رفته روی تخت مامان، مامان هنوز خوابه، آلیس روی تخت بپر بپر میکنه و مامان هنوز نمی خواد بیدار بشه که یکباره آلیس... در این اپیزود لذت و هیجان بازی و پریدن با حادثه مقارن می‌شود، آلیس از فاز بازی وارد فاز اتفاق بد می شود و مراقبت را تمرین...

Show...
فلسفه تربیتی داستان آلیس نپره رو تخت
2021-01-07

در اپیزود  آلیس نپره رو تخت دو مفهوم #خودمراقبتی و #دگرمراقبتی  معرفی می شود. سحر سلطانی از تکنیک های تفکر مراقبتی، توسعه و تثبیت آن برای کودکان زیر سه سال می گوید.شعر و داستان: #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Show...

Latest Episode