آواک
Published June 2, 2021
Episodes 149

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نشر شنیداری آواک [email protected]

Available Episodes

NaturDasht-Fasl1
2012-04-08

ناتوردشت - نوشته ی جی.دی.سلینجر ، ترجمه ی محمد نج…

Show...
NaturDasht-Fasl2
2012-04-13

ناتوردشت - فصل دوم

Show...
NaturDasht-Fasl3
2012-04-27

ناتوردشت - نوشته ی جی.دی. سلینجر - فصل سوم

Show...
NaturDasht-Fasl4
2012-06-02

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - ترجمه ی محمد …

Show...
ToRaftei-01
2013-02-11

معاهده‌ی ما ترکمانچای نبود... تو رفته‌ای و بحران …

Show...
Anarbanoo
2013-04-15

داستانخوانی اناربانو و پسرهایش - تمرین

Show...
چشم چشم دو ابرو - 1
2013-09-22

یک پادکست به تهیه کنندگی مادر و با ایده و اجرای پ…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 2
2013-09-30

یک پادکست به تهیه کنندگی مادر و با ایده و اجرای پ…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 1
2013-10-12

پادکستی به تهیه کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 3
2013-10-14

یک پادکست به تهیه کنندگی مادر و با ایده و اجرای پ…

Show...
از راه دور - 1
2013-10-19

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 4
2013-10-27

پادکستی به تهیه‌کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
از راه دور - 2
2013-11-09

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
آنونس چشم چشم دو ابرو - 5
2013-11-13

پادکستی به تهیه‌کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 5
2013-11-17

پادکستی به تهیه‌کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
Naturdasht-Fasl5
2013-11-26

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - ترجمه ی محمد …

Show...
از راه دور - 3
2013-11-30

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
Naturdasht-Fasl6
2013-12-08

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - ترجمه ی محمد …

Show...
Naturdasht-Fasl7
2013-12-13

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل هفتم

Show...
چشم چشم دو ابرو - 6
2013-12-18

پادکستی به تهیه‌کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
Naturdasht-Fasl8
2013-12-28

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل هشتم

Show...
از راه دور - 4
2014-01-04

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
Naturdasht-Fasl9
2014-01-06

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل نهم

Show...
Naturdasht-Fasl10
2014-01-12

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل دهم

Show...
آنونس نشر شنیداری آواک
2014-01-15

نشر شنیداری آواک حاصل همراهی، همفکری و همکاری چند…

Show...
چنددقیقه‌ی ابتدایی داستان نره‌غول خودخواه
2014-01-16

این داستان از مجموعه‌ی "شهزاده‌ی شاد و فسانه‌های …

Show...
Naturdasht-Fasl11
2014-01-19

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل یازدهم

Show...
چشم چشم دو ابرو - 7
2014-01-23

پادکستی به تهیه‌کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
Naturdasht-Fasl12
2014-02-01

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل دوازدهم

Show...
آنونس داستان کوتاه «از دفترچه‌ی خاطرات یک دوشیزه»، نوشته‌ی آنتون چخوف
2014-02-02

دو دقیقه‌ی ابتدایی داستان شنیداری «از دفترچه خاطر…

Show...
Naturdasht-Fasl13
2014-02-09

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل سیزدهم

Show...
از راه دور - 5
2014-02-13

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
Naturdasht-Fasl14
2014-03-04

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل چهاردهم

Show...
Naturdasht-Fasl15
2014-03-15

ناتوردشت - نوشته ی جی. دی. سلینجر - فصل پانزدهم

Show...
چشم چشم دو ابرو - 8 نوروزی
2014-03-19

پادکستی به تهیه‌کنندگی مادر و با ایده و اجرای پسر…

Show...
عیدانه
2014-03-20

سال نوی خوبی برایتان آرزو می‌کنیم. کاورآرت : مازی…

Show...
از راه دور - 7
2014-05-06

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
بخشی از اجرای داستانخوانی اناربانو-1
2014-07-16

بخشی از اجرای داستانخوانی «اناربانو و پسرهایش» از…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 9
2014-08-22

پادکستی به ایده و اجرای پسر و تهیه‌کنندگی مادر …

Show...
اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - بخش اول
2014-09-18

اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری، نوشته‌ی ایتالو ک…

Show...
جاودانگی - بخش اول
2014-10-30

جاودانگی ، نوشته‌ی میلان کوندرا ترجمه‌ی حشمت‌اله…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 10
2014-12-02

پادکستی به ایده و اجرای پسر، با تهیه‌کنندگی مادر …

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی اول- قصه‌ی شب یلدا
2014-12-19

قصه‌ی شب یلدا نویسنده و قصه‌گو : امینه شریفی آهنگ…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم- قصه‌ی جادوگر و شش قو - تیزر
2014-12-29

قصه‌ی جادوگر و شش قو قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم- قصه‌ی رقصنده با باد - تیزر
2015-01-02

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم- قصه‌ی شاهزاده یاقوت - تیزر
2015-01-10

قصه‌ی شاهزاده یاقوت قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز …

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم- قصه‌ی مرد تنهای کوهستان - تیزر
2015-01-25

قصه‌ی مرد تنهای کوهستان قصه‌گو : امینه شریفی آهنگ…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم- قصه‌ی دیو بابا - تیزر
2015-02-08

قصه‌ی دیو بابا قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز تیترا…

Show...
theGreatGatsby
2015-02-17

بخش‌هایی از دوبله‌ی قدیمی فیلم گتسبی بزرگ ژاله کا…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم- قصه‌ی شاهزاده خانم پرتقالی - تیزر
2015-02-24

قصه‌ی شاهزاده خانم پرتقالی قصه‌گو : امینه شریفی آ…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 11
2015-02-26

پادکستی به ایده و اجرای پسر، با تهیه‌کنندگی مادر …

Show...
از راه دور - 9
2015-03-08

تلفن‌های راه دور، دیالوگ‌های راه دور، دوستی‌های ر…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم- قصه‌ی پیرمرد و سر و صدا - تیزر
2015-03-11

قصه‌ی پیرمرد و سر و صدا قصه‌گو : امینه شریفی آهنگ…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ - تیزر
2015-03-12

قصه‌ی ایوان سارِویچ قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز …

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد - تیزر
2015-03-20

قصه‌ی ماه‌آباد نویسنده : امیر شادلو قصه‌گو : امین…

Show...
موسیقی قصه‌های صندوقچه
2015-03-26

این موسیقی برای تیتراژ مجموعه «قصه‌های صندوقچه» س…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت - تیزر
2015-04-08

قصه‌ی مرد گوژپشت قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز تیت…

Show...
چشم چشم دو ابرو - 12
2015-12-26

پادکستی به ایده و اجرای پسر، با تهیه‌کنندگی مادر …

Show...
بهرام شیر - بخش یک، پیشگفتار
2016-03-16

داستان بهرامِ شیر، بخش یک : پیشگفتار نوشته و اجرا…

Show...
بهرام شیر - بخش دو، از شاهنامه
2016-03-16

داستان بهرامِ شیر، بخش دو : از شاهنامه نوشته و اج…

Show...
اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - بخش دوم
2016-03-23

اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری، نوشته‌ی ایتالو ک…

Show...
JeNeSaisPas - Farsi
2016-07-12

ترجمه‌ای از ترانه‌ی نمی‌دونم از زازی Zazie

Show...
مریم، ولدِ آوارگی - الیاس علوی
2016-08-10

شعری از الیاس علوی موسیقی پس‌زمینه : الله مزار از…

Show...
Stresse
2016-12-01

Stresse by

Show...
فیل در تاریکی - بخش اول: یکشنبه، ۱
2017-04-03

فیل در تاریکی، نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش اول: ی…

Show...
پروفسور اسکولسکی و ژنرال پیسکولسکی
2017-12-13

پروفسور اسکولسکی و ژنرال پیسکولسکی نوشته‌ی فریدون…

Show...
KheiroNnesa - 1
2018-04-02

خیرالنساء (یک سرگذشت) نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش…

Show...
KheiroNnesa-2
2018-07-10

خیرالنساء (یک سرگذشت) نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش…

Show...
KheiroNnesa-3&4
2018-07-12

خیرالنساء (یک سرگذشت) نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم - جادوگر و شش قو
2018-12-28

مجموعه قصه‌های صندوقچه - از یلدا تا نوروز شب دوم …

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم - رقصنده با باد
2019-01-02

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
Naturdasht-Fasl16
2019-01-05

ناتوردشت، نوشته‌ی جی دی سلینجر فصل شانزدهم

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم - شاهزاده یاقوت
2019-01-10

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
KheiroNnesa-3&4
2018-07-12

خیرالنساء (یک سرگذشت) نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش…

Show...
Naturdasht-Fasl17
2019-01-12

ناتوردشت، نوشته‌ی جی دی سلینجر فصل هفدهم

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوم - جادوگر و شش قو
2018-12-28

مجموعه قصه‌های صندوقچه - از یلدا تا نوروز شب دوم …

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی پنجم - صلاح الدین تاجر
2019-01-19

قصه‌ی صلاح الدین تاجر نویسنده و قصه‌گو : امینه شر…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی سوم - رقصنده با باد
2019-01-02

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم - مرد تنهای کوهستان
2019-02-21

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
Naturdasht-Fasl16
2019-01-05

ناتوردشت، نوشته‌ی جی دی سلینجر فصل شانزدهم

Show...
NaturDasht-Fasl18
2019-02-21

ناتوردشت - فصل هجدهم

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی چهارم - شاهزاده یاقوت
2019-01-10

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم - دیو بابا
2019-02-23

قصه‌ی دیو بابا قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز تیترا…

Show...
Naturdasht-Fasl17
2019-01-12

ناتوردشت، نوشته‌ی جی دی سلینجر فصل هفدهم

Show...
NaturDasht-Fasl19
2019-02-23

NaturDasht-Fasl19 by

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی پنجم - صلاح الدین تاجر
2019-01-19

قصه‌ی صلاح الدین تاجر نویسنده و قصه‌گو : امینه شر…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم - شاهزاده خانم پرتقالی
2019-02-26

قصه‌ی شاهزاده خانم پرتقالی قصه‌گو : امینه شریفی آ…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی ششم - مرد تنهای کوهستان
2019-02-21

قصه‌ی رقصنده با باد نویسنده و قصه‌گو : امینه شریف…

Show...
NaturDasht-Fasl20
2019-03-02

NaturDasht-Fasl20 by

Show...
NaturDasht-Fasl18
2019-02-21

ناتوردشت - فصل هجدهم

Show...
NaturDasht-Fasl21
2019-03-10

NaturDasht-Fasl21 by

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هفتم - دیو بابا
2019-02-23

قصه‌ی دیو بابا قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز تیترا…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم - پیرمرد و سر و صدا
2019-03-10

قصه‌ی پیرمرد و سر و صدا قصه‌گو : امینه شریفی آهنگ…

Show...
NaturDasht-Fasl19
2019-02-23

NaturDasht-Fasl19 by

Show...
NaturDasht-Fasl22
2019-04-24

NaturDasht-Fasl22 by

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی هشتم - شاهزاده خانم پرتقالی
2019-02-26

قصه‌ی شاهزاده خانم پرتقالی قصه‌گو : امینه شریفی آ…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ
2019-04-24

قصه‌ی ایوان سارِویچ قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز …

Show...
NaturDasht-Fasl20
2019-03-02

NaturDasht-Fasl20 by

Show...
NaturDasht-Fasl23
2019-05-01

NaturDasht-Fasl23 by

Show...
NaturDasht-Fasl21
2019-03-10

NaturDasht-Fasl21 by

Show...
NaturDasht-Fasl24
2019-05-10

NaturDasht-Fasl24 by

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی نهم - پیرمرد و سر و صدا
2019-03-10

قصه‌ی پیرمرد و سر و صدا قصه‌گو : امینه شریفی آهنگ…

Show...
NaturDasht-Fasl25&26
2019-05-15

ناتوردشت دو فصل نهایی

Show...
NaturDasht-Fasl22
2019-04-24

NaturDasht-Fasl22 by

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد
2019-06-13

قصه‌ی ماه‌آباد نویسنده : امیر شادلو قصه‌گو : امین…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دهم- قصه‌ی ایوان سارِویچ
2019-04-24

قصه‌ی ایوان سارِویچ قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز …

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت
2019-07-08

قصه‌ی مرد گوژپشت قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز تیت…

Show...
NaturDasht-Fasl23
2019-05-01

NaturDasht-Fasl23 by

Show...
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه- آنتون چخوف
2019-08-09

از دفترچه خاطرات یک دوشیزه- آنتون چخوف by

Show...
NaturDasht-Fasl24
2019-05-10

NaturDasht-Fasl24 by

Show...
معاشرت - شماره‌ی صفر
2019-09-06

1- Les vieux amants, Jaques Brel 2- Hier encore, …

Show...
NaturDasht-Fasl25&26
2019-05-15

ناتوردشت دو فصل نهایی

Show...
معاشرت - شماره‌ی یک
2019-10-03

معاشرت - شماره‌ی یک by

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی یازدهم- قصه‌ی ماه‌آباد
2019-06-13

قصه‌ی ماه‌آباد نویسنده : امیر شادلو قصه‌گو : امین…

Show...
معاشرت - شماره‌ی دو
2019-11-10

1- Afro Latin Jazz -Cuban Blues 2- À ma manière,…

Show...
قصه‌های صندوقچه، هفته‌ی دوازدهم- قصه‌ی مرد گوژپشت
2019-07-08

قصه‌ی مرد گوژپشت قصه‌گو : امینه شریفی آهنگساز تیت…

Show...
KheiroNnesa-5
2020-03-16

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش پنج

Show...
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه- آنتون چخوف
2019-08-09

از دفترچه خاطرات یک دوشیزه- آنتون چخوف by

Show...
KheiroNnesa-6
2020-03-18

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش شش

Show...
معاشرت - شماره‌ی صفر
2019-09-06

1- Les vieux amants, Jaques Brel 2- Hier encore, …

Show...
KheiroNnesa - 7
2020-03-20

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی نژاد بخش هفت

Show...
معاشرت - شماره‌ی یک
2019-10-03

معاشرت - شماره‌ی یک by

Show...
KheiroNnesa - 8
2020-03-24

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش هشتم

Show...
معاشرت - شماره‌ی دو
2019-11-10

1- Afro Latin Jazz -Cuban Blues 2- À ma manière,…

Show...
معاشرت - شماره‌ی سه
2020-05-08

ترانه‌ی ابتدایی: Nat King Col (nature boy)

Show...
KheiroNnesa-5
2020-03-16

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش پنج

Show...
عشق من ارانخوز
2020-07-04

ترجمه‌ی ترانه‌ی عشق من

Show...
KheiroNnesa-6
2020-03-18

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی‌نژاد بخش شش

Show...
ترجمه‌های شفاهی (مجله‌ی سینمایی کوکر) - بخش اول - تروفو و کایه‌دوسینما
2020-07-12

ترجمه‌های شفاهی - بخش اول kokermag.com این شماره …

Show...
KheiroNnesa - 7
2020-03-20

خیرالنسا، نوشته‌ی قاسم هاشمی نژاد بخش هفت

Show...
نره غول خودخواه