آوای بهار - Avaye Bahar
Category Arts
Published April 1, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پیوند انسان و طبیعت؛ بهار . آنجا که انسان در میانه طبیعت ایستاده و نور رفتارش را از تاریکی به روشنی تغییر می‌دهد. آنجا که از درخشش «نور» و تابش «روز»، واژه «نوروز» طلوع می‌کند.نوروز سال ۱۳۹۹خورشیدی را کنار هم می‌نشینیم، می‌خوانیم، می‌رقصیم و جشن می‌گیریم در حالی که در قلب‌هایمان زیباترین سال را از پس هزاران سال برای یکدیگر آرزومندیم.نوروز ۱۳۹۹ با پادکست نوروزی ' آوای بهار' از ایران اینترنشنال.

Available Episodes

آوای بهار - ۲ فروردین ۱۳۹۹
2020-03-21

پادکست نوروزی آوای بهار پیوند انسان و طبیعت؛ بهار . آنجا که انسان در میانه ی طبیعت ایستاده و نور رفتارش را از تاریکی به روشنی تغییر می دهد. آنجا که از درخشش «نور» و تابش «روز»، واژه «نوروز» طلوع می کند. نوروز سال ۱۳۹۹خورشیدی را کنار هم می نشینیم،...

Show...
آوای بهار - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
2020-04-01

پادکست نوروزی آوای بهار پیوند انسان و طبیعت؛ بهار . آنجا که انسان در میانه ی طبیعت ایستاده و نور رفتارش را از تاریکی به روشنی تغییر می دهد. آنجا که از درخشش «نور» و تابش «روز»، واژه «نوروز» طلوع می کند. نوروز سال ۱۳۹۹خورشیدی را کنار هم می نشینیم،...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

آوای بهار - ۲ فروردین ۱۳۹۹
2020-03-21

پادکست نوروزی آوای بهار پیوند انسان و طبیعت؛ بهار . آنجا که انسان در میانه ی طبیعت ایستاده و نور رفتارش را از تاریکی به روشنی تغییر می دهد. آنجا که از درخشش «نور» و تابش «روز»، واژه «نوروز» طلوع می کند. نوروز سال ۱۳۹۹خورشیدی را کنار هم می نشینیم،...

Show...
آوای بهار - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
2020-04-01

پادکست نوروزی آوای بهار پیوند انسان و طبیعت؛ بهار . آنجا که انسان در میانه ی طبیعت ایستاده و نور رفتارش را از تاریکی به روشنی تغییر می دهد. آنجا که از درخشش «نور» و تابش «روز»، واژه «نوروز» طلوع می کند. نوروز سال ۱۳۹۹خورشیدی را کنار هم می نشینیم،...

Show...

Latest Episode