آیدیا
Published December 13, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در سری پادکست های آیدیا قراره راجع به دیابت و حواشیش صحبت کنیم، چرا؟ چون دیابت شایع ترین بیماری غدد در ایران است و از هر 12 نفر یک نفر به دیابت مبتلاست و تعداد بیشتری هم دچار پیش دیابت هستن از طرف دیگه هر فرد مبتلا به دیابت حدودا در سال 4 ساعت با تیم درمانش در ارتباطه و این یعنی بیش از 8700 ساعت دیگه میمونه تا خودش در مورد اتفاقاتی که برای قند خونش میوفته تصمیم بگیره، ما در سری پادکست های آیدیا میخایم راجب این قضایا صحبت کنیم و کمک کن که این تصمیم گیری ها برای خود فرد مبتلا به دیابت و خانوادش راحتر بشه.

Available Episodes

دیابت بارداری 1
2020-11-07

در سری پادکست های آیدیا قراره راجع به دیابت و حواشیش صحبت کنیم، چرا؟ چون دیابت شایع ترین بیماری غدد در ایران است و از هر 12 نفر یک نفر به دیابت مبتلاست و تعداد بیشتری هم دچار پیش دیابت هستن از طرف دیگه هر فرد مبتلا به دیابت حدودا در سال 4 ساعت با تیم درمانش در ارتباطه و این یعنی بیش از 8700 ساعت دیگه میمونه تا خودش در مورد اتفاقاتی که برای قند خونش میوفته تصمیم بگیره و البته که به صورت میانگین یک فرد مبتلا به دیابت روزانه 180 تصمیم باید بگیره ، ما در سری پادکست های آیدیا میخایم راجب این قضایا صحبت کنیم و کمک کنیم که این تصمیم گیری ها برای خود فرد مبتلا به دیابت و خانوادش راحتر بشه.

Show...
دیابت و کرونا
2020-12-13

کرونا زندگی ما رو در یک سال گذشته 180 درجه تغییر داده و حواشی زیادی هم درست کرده، به ‌خصوص برای کسایی که یه ریسک فاکتوری هم برای ابتلا دارن، مثلا افراد مبتلا به چاقی یا دیابت و ....آیا کرونا و تغذیه ارتباطی با هم دارن؟ آیا با تغذیه درست میشه جلوی ابتلا به کرونا رو گرفت؟ اگر کرونا گرفتیم باید چی بخوریم و چی نخوریم؟ در این اپیزود از پادکست آیدیا به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

Show...
دیابت و کرونا
2020-12-13

کرونا زندگی ما رو در یک سال گذشته 180 درجه تغییر داده و حواشی زیادی هم درست کرده، به ‌خصوص برای کسایی که یه ریسک فاکتوری هم برای ابتلا دارن، مثلا افراد مبتلا به چاقی یا دیابت و ....آیا کرونا و تغذیه ارتباطی با هم دارن؟ آیا با تغذیه درست میشه جلوی ابتلا به کرونا رو گرفت؟ اگر کرونا گرفتیم باید چی بخوریم و چی نخوریم؟ در این اپیزود از پادکست آیدیا به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

دیابت بارداری 1
2020-11-07

در سری پادکست های آیدیا قراره راجع به دیابت و حواشیش صحبت کنیم، چرا؟ چون دیابت شایع ترین بیماری غدد در ایران است و از هر 12 نفر یک نفر به دیابت مبتلاست و تعداد بیشتری هم دچار پیش دیابت هستن از طرف دیگه هر فرد مبتلا به دیابت حدودا در سال 4 ساعت با تیم درمانش در ارتباطه و این یعنی بیش از 8700 ساعت دیگه میمونه تا خودش در مورد اتفاقاتی که برای قند خونش میوفته تصمیم بگیره و البته که به صورت میانگین یک فرد مبتلا به دیابت روزانه 180 تصمیم باید بگیره ، ما در سری پادکست های آیدیا میخایم راجب این قضایا صحبت کنیم و کمک کنیم که این تصمیم گیری ها برای خود فرد مبتلا به دیابت و خانوادش راحتر بشه.

Show...
دیابت و کرونا
2020-12-13

کرونا زندگی ما رو در یک سال گذشته 180 درجه تغییر داده و حواشی زیادی هم درست کرده، به ‌خصوص برای کسایی که یه ریسک فاکتوری هم برای ابتلا دارن، مثلا افراد مبتلا به چاقی یا دیابت و ....آیا کرونا و تغذیه ارتباطی با هم دارن؟ آیا با تغذیه درست میشه جلوی ابتلا به کرونا رو گرفت؟ اگر کرونا گرفتیم باید چی بخوریم و چی نخوریم؟ در این اپیزود از پادکست آیدیا به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

Show...
دیابت و کرونا
2020-12-13

کرونا زندگی ما رو در یک سال گذشته 180 درجه تغییر داده و حواشی زیادی هم درست کرده، به ‌خصوص برای کسایی که یه ریسک فاکتوری هم برای ابتلا دارن، مثلا افراد مبتلا به چاقی یا دیابت و ....آیا کرونا و تغذیه ارتباطی با هم دارن؟ آیا با تغذیه درست میشه جلوی ابتلا به کرونا رو گرفت؟ اگر کرونا گرفتیم باید چی بخوریم و چی نخوریم؟ در این اپیزود از پادکست آیدیا به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

Show...

Latest Episode