ابد‌‌‌‌‌‌‌یت و یک روز
Category Entertainment
Published January 7, 2021
Episodes 267

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ابدیت و یک روز - مجموعه پادکست‌های «حامد صرافی‌زاده» درباره هنر سینما - با مضمون و محوریت سینما٬ فیلم‌ها و اتفاق فرهنگی پیرامون‌ آنها و اصلاهرآنچه که می‌تواند به سینما مربوط بشود - شاید بتواند ذره‌ای از آتش عشق و شور و خشم و سرخوردگی مرا به سینما و و آدم‌های درگیرش ٬ فرو بنشاند. در این برنامه‌ها دوست دارم با شما درباره سینمای روز حرف بزنم و نه در یک تک‌گویی انحصاری٬ بلکه با مهمانان عزیزی که در گفتگو با من٬ خود‌ و مرا و دغدغه‌ها و ایده‌های‌شان را درباره فیلم‌ها و حواشی پیرامون آنها مطرح و به چالش بکشند سینما برای من همه سینماست - تدوین پادکست : محمد شکیبا - https://telegram.me/EternityAndADay

Available Episodes

2019-01-27
ابدیت و یک روز - شماره صفر: «وداع با محبوبم» یا با عباس کیارستمی به چه می‌اندیشیم
2019-01-27
ابدیت و یک روز - شماره یک - اقتباس‌های سینمایی از کمیک بوک‌ها - مانا نیستانی(بخش اول)
2019-01-27
ابدیت و یک روز - شماره دو- اقتباس‌های سینمایی از کمیک بوک‌ها(بخش پایانی) - مانا نیستانی
2019-01-27
ابدیت و یک روز- فصل جشنواره‌ها - جشنواره بین المللی کارلووی واری - حسین عیدی زاده
2019-01-27
ابدیت و یک روز - شماره سه - فصل جشنواره‌ها - در کن چه خبر است؟(بخش اول) - پرویز جاهد
2019-01-27
ابدیت و یک روز - شماره چهار - فصل جشنواره‌ها - در کن چه خبر است؟(بخش پایانی) - پرویز جاهد
2019-01-28
ابدیت و یک روز- شماره پنج - «پسر شائول» - بخش نخست - ساخته لازلو
2019-01-28
ابدیت و یک روز - شماره شش - «پسر شائول» - بخش پایانی - ساخته لازلو
2019-01-28
ابدیت و یک روز - شمارۀهفت - به یاد ایرج کریمی منتقدی برای تمام فصول
2019-03-10
ابدیت و یک روز- شماره هشت - بحث و جدلی درباره «اژدها وارد می‌شود» ساخته مانی حقیقی
2019-03-20
ابدیت و یک روز - شماره نه - کیانوش عیاری-بازیگران و بازیگری از نگاه او - وه! چه بی‌رنگ و چه بی‌نشان که منم
2019-03-20
ابدیت و یک روز - شماره نه و نیم - آزمون صبوری با ۱۱۱ برداشت - امینه شریفی
2019-03-21
ابدیت و یک روز- شماره ده - مهدی هاشمی - سی و هفت سال هنرپیشگی سینما و تلویزیون یا زهی مُلک زهی مال زهی قال زهی حال زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور
2019-03-24
ابدیت و یک روز - شماره یازده - بسیار دور اینچنین نزدیک - بازنگری فیلمهای سفر به چزابه و نجات یافتگان ساخته های مرحوم رسول ملاقلی پور بعد از بیست سال
2019-03-24
ابدیت و یک روز - شماره دوازده - ناصرالدین شاه آکتور سینما - در حسرت آتیه زیر اشجار بی برگ
2019-04-14
ابدیت و یک روز - شماره سیزده - بازی در برزخ - نجات یافتگان و سفربه چزابه از نگاه بازیگران شان
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره چهارده - «سینما و معماری» در فیلم «وقت بازیگوشی» ساخته «ژاک تاتی» و ‏گزارشی از چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم «تورنتو»‏
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره پانزده - فاطمه معتمد آریا در بیست و پنج سالگی «ناصرالدین شاه آکتور سینما» و گزارش شصتمین دوره جشنواره فیلم لندن بخش اول
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره شانزده - شهرام مکری - سینماومعماری در فیلم کشتی نوح روسی ساخته الکساندر ‏ساکوروف
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره هفده - «عباس کیارستمی» و آهنگسازان فیلم‌‌ها‌‌یش در گفتگو با «پیمان یزدانیان» - سینمای «کن لوچ» از منظر فیلم اینجانب، دانیل بلیک
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره هجده - بحث و جدلی درباره فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی (بخش اول)‏
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره نوزده - بخش پایانی،بحث و جدلی درباره فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی
2019-05-09
ابدیت و یک روز - شماره بیست - سینمای «ژان لوک گدار» و فیلم «دسته جدا افتاده ها» به روایت فرزاد موتمن
2019-05-10
ابدیت و یک روز - جشنواره سینما-حقیقت - گزارشی از دهمین دوره جشنواره بین المللی سینما-حقیقت
2019-05-10
ابدیت و یک روز - شماره بیست و یک - نگاهی به مقوله تدوین و کارنامه «هایده صفی‌یاری» و گفتگو با «فرید سجادی حسینی» ‏بازیگر نقش پیرمرد خطا‌‌کار فیلم «فروشنده»‏
2019-05-10
ابدیت و یک روز - شماره بیست و دو - «عباس کیارستمی» و آهنگسازان فیلم هایش در گفتگو با «کامبیز روشن روان» و نگاهی به مقوله تدوین و کارنامه هایده صفی یاری
2019-05-10
ابدیت و یک روز - شماره بیست و سه - «آلمان سال ۹۰ نه صفر» (ساخته ژان لوک گدار) به روایت فرزاد موتمن
2019-05-10
ابدیت و یک روز - شماره بیست و چهار- «عباس کیارستمی» و مدیران فیلمبرداری آثارش در گفتگو با همایون پایور
2019-05-20
ابدیت و یک روز - شماره بیست و پنج - سینمای «بلا تار» به روایت «دکتر احمد الستی» و گزارشی از سی و دومین دوره جشنواره فیلم ورشو
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش اول - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش دوم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش سوم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش چهارم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش پنجم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش ششم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش هفتم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش هشتم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش نهم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
پادکست ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش دهم - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-05-20
ابدیت و یک روز - شماره بیست و شش - گزارشهایی از سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر (بخش اول)
2019-05-20
ابدیت و یک روز - شماره بیست و هفت - گزارشهایی از سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر (بخش پایانی)
2019-05-20
ابدیت و یک روز - سهراب شهید ثالث و پخش فیلمهای آلمانی او در سینماتک
2019-05-20
ابدیت و یک روز - گفتگویی با سازندگان فیلم کوتاه «سکوت» ، «علی عسگری» ،«فرنوش صمدی» و گزارشی از دهمین ‏دوره جشنواره کوستُندرف
2019-05-20
ابدیت و یک روز - گفتگویی با کارگردان فیلم «تمارض» «عبد آبست» و گزارشی از شصت و هفتمین ‏دوره جشنواره برلین
2019-05-20
ابدیت و یک روز - شماره بیست و هشت - چند نکته درباره نود سالگی فیلم «ناپلئون» ساخته آبل گانس
2019-05-20
ابدیت و یک روز - شماره بیست و نه - نگاهی به فیلم «نفس» در گفتگو با «نرگس آبیار»(بخش نخست)
2019-05-20
ابدیت و یک روز - شماره سی - نگاهی به فیلم «نفس» در گفتگو با «نرگس آبیار»(بخش پایانی)
2019-07-19
ابدیت و یک روز - شماره سی و یک - نگاهی به فیلم «رویاهای دم صبح» در گفتگو با مهرداد اسکوئی
2019-07-19
ابدیت و یک روز - گفتگو با فاطمه احمدی در گزارشی از پانزدهمین دوره «کمپ استعداد»های جشنواره فیلم برلین
2019-07-19
ابدیت و یک روز - گفتگو با محمد حدادی در گزارشی از پانزدهمین دوره «کمپ استعداد»های جشنواره فیلم برلین
2019-07-19
ابدیت و یک روز - شماره سی و دو - گفتگویی با «مریم پالیزبان» بازیگر جوان سالهای دور و نزدیک سینمای ایران
2019-07-19
ابدیت و یک روز - شماره سی و سه - گفت‌وگو با «تورج منصوری»(بخش اول)فیلمبرداری که با نور و تصاویر همچنان جادویمان می‌کند
2019-07-19
ابدیت و یک روز - شماره سی و چهار - مروری بر دستاورد‌های یک فیلمبردار زبر‌دست در گفت‌وگو با «مسعود جعفری جوزانی» و «تورج منصوری» بخش پایانی
2019-07-19
ابدیت و یک روز - شماره سی و پنج - سینمای «سهراب شهید‌ثالث» به روایت سعید عقیقی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - گزارش اول جشنواره بین المللی فجر - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر» به کمک منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - گزارش دوم جشنواره بین المللی فجر - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر» به کمک منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - گزارش سوم جشنواره بین المللی فجر - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر» به کمک منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - گزارش چهارم جشنواره بین المللی فجر - گزارش هایی از «سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر» به کمک منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - شماره سی و شش - عباس کیارستمی و مدیران فیلمبرداری آثارش در گفت‌وگو با فرهاد صبا
2019-07-20
ابدیت و یک روز - شماره سی و هفت - نگاهی به سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر در گفت‌وگو با رسول صدر‌عاملی و سعید عقیقی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - شماره سی و هشت - هفتادمین دورۀ جشنوارۀ فیلم کن چگونه گذشت؟(بخش اول) - وحید مرتضوی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - شماره سی و نه - هفتادمین دورۀ جشنوارۀ فیلم کن چگونه گذشت؟(بخش دوم) - محمد حقیقت و مانی باغبانی
2019-07-20
ابدیت و یک روز - شماره چهل - هفتادمین دورۀ جشنوارۀ فیلم کن چگونه گذشت؟(بخش سوم) - بهمن و بهرام ارک
2019-07-20
ابدیت و یک روز - شماره چهل و یک - مروری بر برخی از فیلم‌های به نمایش درآمده در سی و پنجمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر شادمهر راستین و سعید عقیقی
2019-07-21
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - هفتادمین دورۀ جشنوارۀ فیلم کن چگونه گذشت؟ - علیرضا قاسمی
2019-07-21
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره ها - گزارشی از شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی ترایبکا - مهدی امیدواری
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و دو - تقدیر از دکتر اکبر عالمی مردی عاشق سینما که عشقش را با ما تقسیم کرد - بخش اول
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و سه - تقدیر از دکتر اکبر عالمی مردی عاشق سینما که عشقش را با ما تقسیم کرد - بخش آخر
2019-07-21
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از حضور فیلم کوتاه روتوش در پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم کراکوف - کاوه مظاهری
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و چهار- کیومرث پوراحمد، قصه‌های مجید و سینمای کودک و نوجوان؛ یک نوستالژیِ مکررِ صمیمانهِ حزن‌انگیزِ فراموش‌نشدنی
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و پنج - تکثیر تاسف‌برانگیز خشونت؛ نگاهی به مجموعه تلویزیونی «دروغ های کوچک بزرگ» ساخته «ژان مارک ولی» بخش اول
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و شش - تکثیر تاسف‌برانگیز خشونت؛ نگاهی به مجموعه تلویزیونی «دروغ های کوچک بزرگ» ساخته «ژان مارک ولی» بخش پایانی
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و هفت - عباس کیارستمی و مدیران فیلمبرداری آثارش در گفت‌وگو با حسین جعفریان
2019-07-21
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از پنجاه و دومین دوره جشنواره جهانی فیلم کارلووی واری
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و هشت - نگاهی به فیلم سوگ در گفت‌وگو با مرتضی فرشباف
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره چهل و نه - یک سفر شخصی و سینمایی از ایران تا آمریکا در گفت‌وگو با آناهیتا قزوینی‌زاده
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه - سینما چیست؟ در گفت‌وگو با محمد‌رضا اصلانی
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و یک - گزارشی از نمایش فیلم‌های «ساموئل خاچیکیان» در سی و یکمین دوره جشنواره فیلم «ریترُواتو» بولونیا
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و دو - گزارشی از سی و یکمین دوره جشنواره فیلم «ریترُواتو» در شهر بولونیا‌ی ایتالیا بهشت کوچک عشاق سینما
2019-07-21
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و سه - نگاهی به سینمای کودک ایران در سال‌های دور در گفت‌وگو با مسعود کرامتی و کامبوزیا پرتوی
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و چهار - مروری بر سینمای «تئو آنگلوپولوس» یا نگاه های خیره یک فیلمساز بلند پرواز محزون
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و پنج - ادای دینی کوچک به «رخشان بنی‌اعتماد» یا کیست آن ماه منور که چنین می‌گذرد
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و شش - نابغه‌ای که دیر کشف شد؛ صد‌سالگی حضور «باستر کیتون» در سینما به روایت دکتر حمید‌رضا صدر
2019-07-22
ابدیت و یک روز-شماره پنجاه و هفت-عباس کیارستمی و مدیران فیلمبرداری آثارش در گفت‌وگو با سیف‌الله صمدیان
2019-07-22
ابدیت و یک روز- شماره پنجاه و هشت - تصویر ایمان و مومنین در فیلم‌های سکوت و مجموعه‌ تلویزیونی پاپ جوان در گفت‌وگو با دکتر احمد صدری
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره پنجاه و نه - مروری بر سینمای پائولو سورنتینو و مجموعه تلویزیونی پاپ جوان
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره شصت - نگاهی به فیلم «دانکرک» ساخته کریستوفر نولان
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره شصت و یک - نگاهی به فیلم «ائو» (خانه) در گفت‌و‌گو با اصغر یوسفی‌نژاد
2019-07-22
ابدیت و یک روز - شماره شصت و دو - نگاهی به سی و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران
2019-07-22
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - نگاهی به مسئله نقد فیلم کوتاه و حال و هوای آثار به نمایش درآمده در سی و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم کوتاه در تهران
2019-07-23
ابدیت و یک روز - شماره شصت و سه - خاطرات آهنگین یک ذهن غریب در گفت‌و‌گو با ناصر چشم‌آذر - بخش اول
2019-07-23
ابدیت و یک روز - شماره شصت و چهار - خاطرات آهنگین یک ذهن غریب در گفت‌و‌گو با ناصر چشم‌آذر بخش آخر
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره شصت و پنج - «ترانه های زندگی من» یا «ناصر و ما» - کیومرث پوراحمد و حسین عصاران
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره شصت و شش - نگاهی به فیلم «کله‌سرخ» در گفت‌وگو با کریم لک‌زاده
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره شصت و هفت - فیلم هجوم (شهرام مکری) از نگاه منتقدان
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره شصت و هشت - نگاهی به مجموعه تلویزیونی شکارچی ذهن
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره شصت و نه - فیلمبرداری فیلم «خفه‌گی» (ساخته فریدون جیرانی) به روایت مسعود سلامی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - چگونگی برگزاری سی و ششمین دوره جشنواره فیلم ونکوور
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد - موسیقی متن و فیلمبرداری فیلم «هجوم» (شهرام مکری) در گفت و گو با میلاد موحدی و علیرضا برازنده
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش اول - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش دوم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش سوم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش چهارم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش پنجم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش ششم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش هفتم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش هشتم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش نهم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش دهم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش یازدهم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش دوازدهم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر گزارش سیزدهم - گزارش‌هایی از «سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گفت‌و‌گو درباره برخی از فیلمهای سی و ششمین دوره جشنواره فیلم ونکوور قسمت اول
2019-07-24
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گفت‌و‌گو درباره برخی از فیلمهای سی و ششمین دوره جشنواره فیلم ونکوور قسمت پایانی
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و یک - بحث و نظری دربارۀ فیلم هجوم (شهرام مکری) در گفت‌وگو با مرتضی فرشباف ونوید پور‌محمدرضا
2019-07-24
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و دو - مستند «بزم رزم» به روایت سازندگانش
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره ها - گزارش‌هایی از شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم برلین و شانزدهمین دوره کمپ استعدادهای جشنواره برلین
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه نمایش فیلم‌های موفق کوتاه سینمای ایران در بهار ۱۳۹۷ - امید شمس
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارش‌هایی از شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم برلین و شانزدهمین دوره کمپ استعدادهای جشنواره برلین - حسام اسلامی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - گزارش ‌هایی از سی و ششمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر - حسین عیدی زاده
2019-07-25
ابدیت و یک روز - گزارش‌هایی از شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم برلین - پویا بادکوبه
2019-07-25
ابدیت و یک روز- شماره هفتاد و سه - نگاهی به فیلم «آیه‌های فراموشی» در گفت‌و‌گو با علیرضا خاتمی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه نمایش فیلم‌های موفق کوتاه سینمای ایران در بهار ۱۳۹۷ - آرین وزیردفتری
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - با «درناز حاجیها» و فیلمسازی از لندن تا تهران
2019-07-25
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و چهار - «بیدار شو آرزو» و مصائب آن به روایت کیانوش عیاری
2019-07-25
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و پنج - گزارش‌هایی از هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن آزاده جعفری
2019-07-25
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و شش - از «دکتر علی شریعتی» تا «سربداران» در گفت‌وگو با محمد‌علی نجفی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارش‌‌هایی از هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن در گفت‌وگو با فاطمه احمدی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارش‌‌هایی از هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن در گفت‌وگو با آرین وزیردفتری
2019-07-25
ابدیت و یک روز -شماره هفتاد و هفت - نگاهی به فیلم «رشته خیال» ساخته «پل توماس اندرسون» - آزاده جعفری، آرش خوشخو
2019-07-25
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و هشت - مصائب یک عاشق فقیر یا چهل و پنج سال ‏کاریکاتوریست بودن در گفت‌وگو با جواد علیزاده
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارش‌‌هایی از هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن در گفت‌وگو با سعید جعفریان
2019-07-25
ابدیت و یک روز - شماره هفتاد و نه - «بیدار شو آرزو» به روایت بازیگر و آهنگسازش در ‏گفت‌و‌گو با «بهناز جعفری» و امید رئیس‌دانا
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه نمایش «آنسوی آتش» در کارگاه سینما-‌چشم با حضور کیانوش عیاری، سیامک اطلسی و پرویز جاهد
2019-07-25
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد - چهل و دو سالگی «راننده تاکسی» از زبان فردین صاحب‌الزمانی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از چهل و هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه کراکوف مهرداد اسکویی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «عزت‌الله انتظامی» بهروز افخمی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «عزت‌الله انتظامی» - مهدی هاشمی و مجید مظفری
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «عزت‌الله انتظامی» - کیومرث پوراحمد و مسعود جعفری‌جوزانی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «عزت‌الله انتظامی» - هوشنگ گلمکانی
2019-07-25
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «عزت‌الله انتظامی» - تورج منصوری
2019-07-26
ابدیت و یک روز - ویژه فیلم کوتاه در سینمای ایران - یک گفت‌وگوی انتقادی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و یک - چهل و دو سالگی «راننده تاکسی» به روایت ایرج رامین‌فر
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و دو - «حمید نفیسی»، «زنبورک در گام مینور» و فرهنگ سازی در غربت به روایت مریم سپهری و روبرت صافاریان
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و سه - با استاد «فرهاد فخرالدینی»، نغمه‌پرداز و معمار ارکستر ملی ایران
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و چهار -‏ «علیرضا مجلل»، حکایت طولانی یک سفر بی‌خداحافظی - بخش نخست
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و پنج - ‏«علیرضا مجلل»، حکایت طولانی یک سفر بی‌خداحافظی - بخش دوم
2019-07-26
ابدیت و یک روزر- شماره هشتاد و شش -‏ «علیرضا مجلل»، حکایت طولانی یک سفر بی‌خداحافظی - بخش سوم
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و هفت -‏ «علیرضا مجلل»، حکایت طولانی یک سفر بی‌خداحافظی - بخش آخر
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و هشت - چهل و دو‌ سالگی «راننده تاکسی» و موسیقی آن به روایت کریستف رضاعی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره هشتاد و نه - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - امیرحسین سیادت
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - داریوش آشوری
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و یک - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - آیدین آغداشلو
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و دو - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - حمید احیاء
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و سه - «کتاب تصویر» (ساخته ژان لوک گدار) به روایت فرزاد موتمن
2019-07-26
ابدیت و یک روز - گزارش هایی از «سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی - شاهرخ دولکو
2019-07-26
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر - گزارش اول - گزارش هایی از «سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی - پویان عسگری و آرش خوشخو
2019-07-26
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر - گزارش دوم - گزارش هایی از «سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی - پوریا ذوالفقاری
2019-07-26
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر - گزارش سوم - گزارش هایی از «سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی - محسن آزرم
2019-07-26
ابدیت و یک روز - جشنواره فیلم فجر - گزارش چهارم - گزارش هایی از «سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر» با حضور منتقدان و نویسندگان ‏سینمایی - ناصر صفاریان و میلاد دارایی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و چهار - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - حمید امجد بخش اول
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و پنج - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - حمید امجد بخش دوم
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و شش - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - حمید امجد بخش سوم
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و هفت - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - حمید امجد بخش چهارم
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و هشت - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - حمید امجد بخش پایانی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره نود و نه - فیلم «رضا» و مواجهه با خویشتن - علیرضا معتمدی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - طنین صدای تنهایی، ویژه درگذشت محمد مطیع به روایت سعید نیک‌پور
2019-07-26
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر - حسین عیدی‌زاده
2019-07-26
ابدیت و یک روز - طنین صدای تنهایی، ویژه درگذشت محمد مطیع به روایت مهدی هاشمی و علیرضا مجلل
2019-07-26
ابدیت و یک روز - طنین صدای تنهایی، ویژه درگذشت محمد مطیع به روایت بهروز افخمی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد - «فرهاد فخرالدینی» به روایت محمدعلی نجفی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و یک - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - امین تارخ
2019-07-26
ابدیت و یک روز - ویژه انتشار چهارمین رای گیری ده سالانه منتقدان سینمای ایران در ماهنامه «فیلم» - هوشنگ گلمکانی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - ویژه انتشار چهارمین رای گیری ده سالانه منتقدان سینمای ایران در ماهنامه «فیلم» - امیر پوریا
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و دو - گزارش‌هایی از هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم کن - آزاده جعفری
2019-07-26
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارش‌هایی از هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم کن - مجید موثقی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و سه - بحث و نظری درباره صعود و افول مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» - شاهین شجری‌کهن و مهدی مصطفوی کاشانی
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و چهار - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - شهرام جعفری‌نژاد
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و پنج - بحث و نظری درباره فیلم «پیترلو» (مایک لی)
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و شش - «فرهاد فخرالدینی» به روایت امرالله احمدجو
2019-07-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و هفت - بحث و جدلی درباره مجموعه تلویزیونی چرنوبیل
2019-08-02
ابدیت و یک روز - شماره صد و هشت - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - محمدرضا درویشی
2019-08-09
ابدیت و یک روز - شماره صد و نه - بحث و جدلی درباره فیلم «زندگی بالا» ساخته «کلر دنی» - آزاده جعفری و نوید پورمحمدرضا
2019-08-16
ابدیت و یک روز - شماره صد و ده - عباس کیارستمی و بازیگران آثارش بیست سالگی «باد ما را خواهد برد» به روایت بهزاد دورانی
2019-08-23
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از پنجاه و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم «کارلووی واری» - حسین عیدی زاده
2019-09-01
ابدیت و یک روز - شماره صد و یازده - نگاهی به مجموعه‌های تلویزیونی «شوخی» و «بی‌اندازه پیر برای جوانمرگی» - پویان عسگری
2019-09-07
ابدیت و یک روز - ویژه اکران تیرگان فیلم «سیاه‌سرفه» به روایت رضا توفیق‌جو
2019-09-25
ابدیت و یک روز - ویژه اکران تیرگان انیمیشن «داش آکل» به روایت هاجر مهرانی
2019-10-30
ابدیت و یک روز - شماره صد و دوازده - بازیگری در آثار کیانوش عیاری به روایت مهران رجبی
2019-11-04
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - از تورنتو تا لندن گزارش‌هایی از جشنواره‌های فیلم تورنتو و لندن (بخش اول) - حسین معززی‌نیا
2019-11-08
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - از تورنتو تا لندن گزارش‌هایی از جشنواره‌های فیلم تورنتو و لندن (بخش پایانی) - حسین معززی‌نیا
2019-11-12
ابدیت و یک روز - شماره صد و سیزده - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - ایرج رامین فر(بخش اول)
2019-11-28
ابدیت و یک روز - شماره صد و چهارده - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - ایرج رامین فر(بخش دوم)
2019-11-30
ابدیت و یک روز - شماره صد و پانزده - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - ایرج رامین فر(بخش سوم)
2019-12-03
ابدیت و یک روز - شماره صد و شانزده - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - ایرج رامین فر(بخش چهارم)
2019-12-05
ابدیت و یک روز - شماره صد و هفده - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - ایرج رامین فر(بخش پایانی)
2019-12-06
ابدیت و یک روز - شماره صد و هجده - بحث و نظری درباره فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» ساخته «کوئنتین تارانتینو» - دکتر حمیدرضا صدر و حسین معززی‌نیا
2019-12-14
ابدیت و یک روز - ویژۀ هشتاد و هشت دقیقه فیلم کوتاه، انیمیشن‌های روباه و ایکی به روایت صادق جوادی و پرستو کاردگر - بخش اول
2019-12-16
ابدیت و یک روز - ویژۀ هشتاد و هشت دقیقه فیلم کوتاه، انیمیشن‌های روباه و ایکی به روایت صادق جوادی و پرستو کاردگر - بخش پایانی
2020-01-20
ابدیت و یک روز - ویژه نمایش اینترنتی فیلم کوتاه «صحنه تاریخ» - سهند سرحدی
2020-01-27
ابدیت و یک روز - شماره صد و نوزده - ایده‌هایی درباره «مرد ایرلندی» ساخته «مارتین اسکورسیزی» - فردین صاحب‌الزمانی
2020-02-21
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از «سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر» - بخش نخست - علی مصلح حیدرزاده
2020-02-23
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - گزارشی از «سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر» - بخش پایانی - علی مصلح حیدرزاده
2020-03-15
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - هایده صفی‌یاری و سپیده عبدالوهاب
2020-03-15
ابدیت و یک روز - فصل جشنواره‌ها - هفتادمین دوره جشنواره فیلم برلین و اسب سفید بالدار به روایت مهیار ماندگار
2020-03-26
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و یک - نود و یک سالگی «انیو موریکونه» به روایت پیمان یزدانیان
2020-04-02
ابدیت و یک روز شماره صد و بیست و دو - همراه با «حسن رضایی» بچه خاک‌ سینما از رینگ کشتی کچ تا آرتیست فیلم شدن - بخش اول
2020-04-11
ابدیت و یک روز شماره صد و بیست و سه - همراه با «حسن رضایی» بچه خاک‌ سینما از رینگ کشتی کچ تا آرتیست فیلم شدن - بخش آخر
2020-04-24
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و چهار - بحث و نظری دربارۀ فیلم «هجوم» ساخته «شهرام مکری» - روبرت صافاریان
2020-05-10
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و پنج - رسم عاشق کشی چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ «حسن حسندوست» در اتاق تدوین - (قسمت اول) - حسن‌ حسندوست و محمد‌علی طالبی
2020-05-14
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و شش - رسم عاشق کشی چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ «حسن حسندوست» در اتاق تدوین - (قسمت دوم) - حسن‌ حسندوست و داریوش مهرجویی - 1
2020-05-18
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و هفت - رسم عاشق کشی چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ «حسن حسندوست» در اتاق تدوین - (قسمت سوم) - حسن‌ حسندوست و داریوش مهرجویی - 2
2020-05-25
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و هشت - رسم عاشق کشی چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ «حسن حسندوست» در اتاق تدوین - (قسمت چهارم) - حسن‌ حسندوست و داریوش مهرجویی - 3
2020-05-30
ابدیت و یک روز - شماره صد و بیست و نه - رسم عاشق کشی چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ «حسن حسندوست» در اتاق تدوین - (قسمت پنجم) - حسن‌ حسندوست و داریوش مهرجویی - بخش آخر
2020-06-03
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی - مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیضایی - شهلا لاهیجی
2020-06-08
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و یک - مجموعه گفت‌وگوهایی پیرامون هشتاد سالگی داریوش مهرجویی - گلی ترقی
2020-06-10
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و دو - درد‌‌ها و غم‌های مهاجران افغانستانی در فیلم‌های «تارهای ممنوعه» و «خانه» به روایت افسانه سالاری
2020-06-17
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و سه - مجموعه گفت‌وگوهایی پیرامون هشتاد سالگی داریوش مهرجویی - فریار جواهریان - بخش اول
2020-06-21
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و چهار - مجموعه گفت‌وگوهایی پیرامون هشتاد سالگی داریوش مهرجویی - فریار جواهریان - بخش آخر
2020-06-24
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «محمد‌علی کشاورز» - جمشید گرگین - مهدی هاشمی - محمدعلی نجفی - کیومرث پوراحمد
2020-06-28
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «محمد‌علی کشاورز» - احمد کیارستمی - علیرضا مجلل - محمد متوسلانی - ایرج راد - محمدرضا جوزی
2020-07-03
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «محمد‌علی کشاورز» - احمد بخشی
2020-07-04
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و پنج -همراه با «احمد کیارستمی» از گذشته تا ۲۴ فریم
2020-07-09
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و شش - همراه با «احمد کیارستمی» از گذشته تا ۲۴ فریم - بخش آخر
2020-07-23
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و هفت - روایت رنج و افتخار در همراهی با «منوچهر فرید» - قسمت اول
2020-08-01
ابدیت و یک روز - شماره صد و سی و هشت - روایت رنج و افتخار در همراهی با «منوچهر فرید» - قسمت آخر
2020-08-10
ابدیت و یک روز - ویژه درگذشت «خسرو سینایی» - اکبرعالمی - مهدی هاشمی - ایرج رامین‌فر - هایده صفی‌یاری