اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی
Category News
Published February 19, 2021
Episodes 206

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سرزمین نابرابری جنسیتی

Available Episodes

خبرنامه شماره ۳۸ ماچولند - اخبار هفتگی ۲۳ تا ۲۸ مهرماه ۹۶
2017-10-20

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
خبرنامه شماره ۴۱ ماچولند - ۱۳ تا ۱۹ آبانماه ۱۳۹۶
2017-11-10

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
خبرنامه شماره ۴۲ ماچولند - ۲۰ تا ۲۶ آبانماه ۱۳۹۶
2017-11-17

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
ماچولند خبرنامه شماره ۴۴ ماچولند - ۴-۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶
2017-12-01

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
خبرنامه شماره ۵۰ ماچولند - ۲۳ تا ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۶
2018-01-19

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
ماچولند خبرنامه شماره ۵۱ ماچولند - ۳۰ دی‌ تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
2018-01-26

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
خبرنامه شماره ۵۲ ماچولند - ۷ تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶
2018-02-02

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صده…

Show...
خبرنامه شماره ۵۳ ماچولند - ۱۴ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
2018-02-09

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۵۴ ماچولند - ۲۱ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
2018-02-18

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۵۵ ماچولند - ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ماه ۱۳۹
2018-02-23

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۵۶ ماچولند - ۵ تا ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶
2018-03-05

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
شکفتن توی پاییز
2018-03-09

"شكفتن توى پاييز" ‏‎بخوان با من سرود ما شدن را ‏‎…

Show...
خبرنامه شماره ۵۷ ماچولند - ۱۲ تا ۲۰ اسفند ماه۶ ۱۳۹
2018-03-09

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
گفتگوی زنده با رویا کریمی مجد
2018-03-10

گفتگوهای زنده ما در کانال اینستاگرام ماچولند برگز…

Show...
ماچولند خبرنامه شماره ۵۸ ماچولند - ۱۹ تا ۲۵ اسفند ماه۶ ۱۳۹
2018-03-16

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۵۹ ماچولند - ۲۶ اسفند تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
2018-03-30

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۰ ماچولند - ۱۱ تا ۱۷ فروردین۱۳۹۷
2018-04-06

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
ماچولند خبرنامه شماره ۶۱ ماچولند - ۱۸ تا ۲۴ فروردین۱۳۹۷
2018-04-13

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۲ ماچولند - ۲۵ تا ۳۱ فروردین۱۳۹۷
2018-04-19

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۳ ماچولند- اول تا ششم اردیبهشت ۱۳۹۷
2018-04-27

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۴ ماچولند- ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018-05-03

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
ماچولند خبرنامه شماره ۶۵ ماچولند- ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018-05-10

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۶ ماچولند- ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018-05-17

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۷ ماچولند- ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۷
2018-05-24

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۶۸ ماچولند از ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
2018-05-31

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۷۰ ماچولند از ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
2018-06-14

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۷۱ ماچولند از ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
2018-06-21

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روز…

Show...
خبرنامه شماره ۷۴ ماچولند از ۱۶ تا ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷
2018-07-13

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۷۵ ماچولند از ۲۲ تا ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷
2018-07-19

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۷۶ ماچولند ۲۹ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷
2018-07-27

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۷۷ ماچولند ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
2018-08-05

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۷۸ ماچولند ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
2018-08-10

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۷۹ ماچولند از ۲۰ تا ۲۶ مردادماه ۱۳۹۷
2018-08-19

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۸۰ ماچولند از ۲۷ مردادماه تا ۲ شهریور۱۳۹۷
2018-08-24

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
خبرنامه شماره ۸۱ ماچولند از ۳ تا ۹ شهریور۱۳۹۷
2018-09-01

ازشبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزن…

Show...
- صدایی دیگر | بررسی عملکرد ۵ساله روحانی در حوزه زنان و برابری جنسیتی
2018-09-02

گفتگوی سوده راد سردبیر وبسایت ماچولند با رویا کری…

Show...
۹۷ خبرنامه شماره ۸۲ ماچولند از ۹ تا ۱۶ شهریور
2018-09-07

به هشتاد و دومین پادکست خبری ماچولند خوش آمدید. د…

Show...
۹۷ خبرنامه شماره ۸۳ ماچولند از ۱۶ تا ۲۳ شهریور
2018-09-16

به هشتاد و سومین پادکست خبری ماچولند خوش آمدید. د…

Show...
۹۷خبرنامه شماره ۸۵ ماچولند از اول تا ششم مهر ماه
2018-09-29

به هشتاد و پنجمین پادکست خبری ماچولند خوش آمدید. …

Show...
۹۷خبرنامه شماره ۸۶ ماچولند هفتم تا سیزدهم مهر ماه
2018-10-09

من صبا هستم و این هشتاد و ششمین خبرنامه ماچولند ا…

Show...
ماچونیوز ۸۷: خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی۱۴ تا ۲۰ مهر
2018-10-14

من صبا هستم و این هشتاد و هفتمین خبرنامه هفتگی ما…

Show...
ماچونیوز ۸۸، هفته چهارم مهرماه ۹۷
2018-10-19

خبرنامه هفتگی اخبار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و ورزشی…

Show...
ماچونیوز۸۹، هفته اول آبان ماه ۹۷
2018-11-02

این هفته هم با مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسی…

Show...
ماچونیوز ۹۰، هفته دوم آبان‌ماه ۹۷
2018-11-10

این نودمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخبار حو…

Show...
ماچونیوز۹۱، هفته سوم آبان‌ماه ۹۷
2018-11-16

این نود و یکمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخب…

Show...
ماچونیوز ۹۲: هفته چهارم آبان ۹۷
2018-11-23

این نود و دومین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخب…

Show...
ماچونیوز ۹۳ - هفته اول آذرماه ۹۷
2018-12-01

این نود و سومین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخب…

Show...
ماچونیوز ۹۴ : اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته دوم آذرماه ۹۷
2018-12-07

این نود و چهارمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور …

Show...
ماچونیوز ۹۵ - اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته سوم آذرماه ۹۷
2018-12-14

این نود و پنجمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور ا…

Show...
ماچونیوز ۹۶ - اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته چهارم آذرماه ۹۷
2018-12-21

این نود و ششمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخ…

Show...
ماچونیوز۹۷- اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در هفته سوم دی ماه ۹۷
2019-01-11

این نود و هفتمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور ا…

Show...
ماچونیوز ۹۸، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در آخرین هفته دیماه ۹۷
2019-01-18

این نود و هشتمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور ا…

Show...
ماچونیوز۹۹، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در اولین هفته بهمن ۹۷
2019-01-25

این نود و نهمین خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخ…

Show...
ماچونیوز۱۰۰، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در دومین هفته بهمن ۹۷
2019-02-01

این صدمین شماره خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخب…

Show...
ماچونیوز ۱۰۱، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در سومین هفته بهمن ۹۷
2019-02-10

این صد و یکمین شماره خبرنامه هفتگی ماچولند با مرو…

Show...
ماچونیوز ۱۰۲، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در آخرین هفته بهمن ۹۷
2019-02-15

این صد و دومین شماره خبرنامه هفتگی ماچولند با مرو…

Show...
ماچونیوز ۱۰۳، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در اولین هفته اسفند ماه ۹۷
2019-02-23

صد و سومین شماره خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور اخ…

Show...
ماچونیوز ۱۰۴، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در دومین هفته اسفند ماه ۹۷
2019-03-01

صد و چهارمین شماره خبرنامه هفتگی ماچولند با مرور …

Show...
ماچونیوز ۱۰۵ - سومین خبرنامه هفتگی اسفند ۹۷ - اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی
2019-03-08

امروز، ۱۷ اسفند ۹۷ ، هشتم مارس ۲۰۱۹ است و شما شن…

Show...
ماچونیوز ۱۰۶- آخرین خبرنامه هفتگی در سال ۹۷ در حوزه زنان و برابری جنسیتی
2019-03-15

شما شنونده ۱۰۶ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید و…

Show...
ماچونیوز ۱۰۷- اولین خبرنامه هفتگی در سال ۹۸ در حوزه زنان و برابری جنسیتی
2019-03-22

شما شنونده ۱۰۷ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید. …

Show...
ماچونیوز ۱۰۸، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در دومین هفته فروردین ۹۸
2019-03-30

شما شنونده ۱۰۸ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید. …

Show...
ماچونیوز ۱۰۹، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در سومین هفته فروردین ۹۸
2019-04-05

شما شنونده ۱۰۹ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید. …

Show...
ماچونیوز۱۱۰، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی در چهارمین هفته فروردین
2019-04-13

شما شنونده ۱۱۰ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید. …

Show...
ماچونیوز۱۱۱، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی پنجمین خبرنامه در سال ۹۸
2019-04-19

شما شنونده ۱۱۱ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید. …

Show...
ماچونیوز۱۱۲،مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی ششمین خبرنامه در سال ۹۸
2019-04-27

شما شنونده ۱۱۲ امین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید.ش…

Show...
ماچونیوز۱۱۳،مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی هفتمین خبرنامه در سال ۹۸
2019-05-02

این ۱۱۳ امین خبرنامه هفتگی ماچولند، در هفتمین خبر…

Show...
ماچونیوز۱۱۴،مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی هشتمین خبرنامه در سال ۹۸
2019-05-10

این ۱۱۴ امین خبرنامه هفتگی ماچولند در هشتمین خبرن…

Show...
روز جهانی خانواده‌ها
2019-05-16

۱۵ ماه می برابر با ۲۵ اردیبهشت #روز_جهانی_خانواده…

Show...
ماچونیوز۱۱۵،مرور اخبار حوزه زنان و برابر جنسیتی نهمین خبرنامه در سال ۹۸
2019-05-17

این ۱۱۵ امین خبرنامه هفتگی ماچولند در نهمین خبرنا…

Show...
ماچونیوز۱۱۶،مرور اخبار حوزه زنان و برابر جنسیتی دهمین خبرنامه در سال ۹۸
2019-05-24

این ۱۱۶ امین خبرنامه هفتگی ماچولند است در دهمین ه…

Show...
ماچونیوز۱۱۷، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از ۴ تا ۱۰ خرداد ماه سال ۹۸
2019-05-31

مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از ۴ تا ۱۰ خ…

Show...
ماچونیوز۱۱۸،مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از ۱۱ تا ۱۷ خرداد ماه سال ۹۸
2019-06-07

مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از ۱۱ تا ۱۷ …

Show...
ماچونیوز۱۱۹، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از ۱۸ تا ۲۴ خردادماه سال ۹۸
2019-06-14

شما شنونده ۱۱۹امین خبرنامه ماچولند از ۱۸ تا ۲۴ خر…

Show...
ماچونیوز۱۲۰، مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از ۲۵ تا ۳۱ خرداد ماه ۹۸
2019-06-21

شما شنونده ۱۱۲۰امین خبرنامه ماچونیوز از ۲۵ تا ۳۱ …

Show...
ماچونیوز۱۲۱:معصومه‌ابتکار در اجلاس جهانی،کیفرخواست ۴فعال مدنی در دادگاه انقلاب و بیشتر
2019-06-28

خبرنامه هفتگی ماچولند را با خلاصه اخبار یکم تا هف…

Show...
ماچونیوز۱۲۲: برابری دیه زن و مرد، سی‌امین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در فلورانس و بیشتر
2019-07-05

خبرنامه هفتگی ماچولند را با خلاصه اخبار هشتم تا چ…

Show...
ماچونیوز۱۲۳: اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت‌های متعدد زنان فعال، درگذشت مهین عظیما و بیشتر
2019-07-12

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار چهاردهم …

Show...
ماچونیوز ۱۲۴: تلاش برای انتخاب یک زن برای وزارت آموزش و پرورش، ادامه بازداشت موقت چهار زن زندانی
2019-07-19

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار ۲۲ تا ۲۸…

Show...
ماچونیوز ۱۲۵: مصوبه جدید مجلس درباره حضور قاضی زن در دادگاهها، نشان خلبانی توسط نشاط جهانداری
2019-07-26

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار ۲۹ تیرم…

Show...
ماچونیوز ۱۲۶: صدور حکم ۵۵ سال زندان برای سه فعال حقوق زنان، آیا زنان ۱۸ مهرماه به آزادی می‌روند؟
2019-08-02

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار ۵ تا ۱۱…

Show...
ماچونیوز۱۲۷: درخواست ۱۴ فعال حوزه زنان برای استعفای آیت‌الله خامنه‌ای، ادامه حبس معترضان روز کارگر
2019-08-09

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار ۱۲ تا ۱…

Show...
ماچونیوز۱۲۸: برخورد با بدحجابان و سلبریتی‌های بدحجاب، گلنوش_خسروی اولین زن لژیونر فوتبالیست ایرانی
2019-08-16

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار از ۱۹ ت…

Show...
ماچونیوز ۱۲۹: تقاضای عاجزانه ابتکار از رئیس قوه قضاییه، زنان والیبالیست ایرانی و تجربه‌های تازه در آ
2019-08-23

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار از۲۶ مر…

Show...
ماچونیوز ۱۳۰ : احکام طولانی مدت برای فعالان زن، لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضاییه
2019-08-30

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار این هفت…

Show...
ماچونیوز ۱۳۱ : ازدواج یک دختر ۱۱ ساله به تعویق افتاد! خودسوزی زن متهم به حضور در ورزشگاه
2019-09-06

*خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار این هف…

Show...
ماچونیوز ۱۳۲: دختر آبی، سمبل خواست زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها، تلاش‌ یک پدر برای احقاق حق دخترش
2019-09-13

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار این هفت…

Show...
ماچونیوز۱۳۳: بازگشت لایحه منع خشونت علیه زنان به هیات دولت،تلاش برای اجباری کردن مرخصی ۹ ماهه زایمان
2019-09-20

خبرنامه هفتگی ماچونیوز را با خلاصه اخبار این هفت…

Show...
ماچونیوز۱۳۴: اعتراض پارلمان اروپا به سرکوب زنان، شمارش معکوس برای حضور زنان در استادیوم‌ها
2019-09-27

با خلاصه اخبار هفته ۳۱شهریور تا پنجم مهرماه ۱۳۹۸ …

Show...
ماچونیوز۱۳۵:همدان و زنجان پیشتاز در کودک همسری، بازرسان فیفا، ناظر حضور زنان در آزادی
2019-10-04

در هفته ششم تا ۱۲ مهرماه در اخبار حوزه زنان و برا…

Show...
ماچونیوز۱۳۶: بازماندن ۴ درصد از دختران در ایران از تحصیل،راهیابی زنان به ورزشگاه، پس از ۳۸ سال تلاش
2019-10-11

مرور اخبار این هفته از ۱۳تا ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸ در حو…

Show...
ماچونیوز۱۳۷: رفع ممنوعیت سفر زنان در شورای نگهبان و دو زن،‌ برندگان جایزه بوکر امسال
2019-10-18

مرور اخبار این هفته از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸ در ح…

Show...
ماچونیوز ۱۳۸: دستمزد زنان کشاورز، ۶۰ درصد مردان/تکذیب خبر ممنوعیت کار منشی زن برای مدیران مرد
2019-10-25

شما شنونده اخبار این هفته، از۲۷ مهر تا سوم آبان م…

Show...
ماچونیوز ۱۴۰:بحث بر سر کارگاه‌های آموزشی چندهمسری، سخنان معصومه ابتکار در جمع برگزیدگان المپیاد
2019-11-08

با هم اخبار این هفته از دهم تا ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸…

Show...
ماچونیوز ۱۴۱: باز شدن در معابد در هند به روی زنان، لایحه طلاق و دیه در معاونت امور زنان ریاست جمهوری
2019-11-15

اخبار این هفته از ۱۸ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ در حوزه…

Show...
ماچونیوز۱۴۲: اعتراضات مردمی با حضور گسترده زنان، حمایت معصومه ابتکار از سرکوب مردم
2019-11-22

شما شنونده اخبار این هفته ماچونیوز از ۲۳ تا ۳۰ آ…

Show...
ماچونیوز ۱۴۳: آمار ۴۹ درصدی زنان ایرانی خشونت دیده، افتتاح اولین موزه واژن
2019-11-29

این صدوچهل‌وسومین پادکست هفتگی ماچونیوز است و شما…

Show...
ماچونیوز ۱۴۴:‌ حمایت زنان دولت و فرماندار از خشونت حکومت، آزادی سپیده قلیان و بیشتر
2019-12-06

ماچونیوز این هفته به اخبار حوزه زنان و برابری جنس…

Show...
ماچونیوز۱۴۵:افزایش چهار برابری کودک همسری در ایران، نطق انتقادی و جنجال برانگیز پروانه سلحشوری
2019-12-13

در این قسمت از پادکست ماچونیوز، خبرنامه حوزه زنان…

Show...
ماچونیوز۱۴۶: جا ماندن لایحه منع خشونت زنان از مجلس دهم ،جوایز ناچیز برای مدال‌آوران زن ایرانی
2019-12-20

این صدوچهل‌وششمین ماچونیوز، پادکست هفتگی خبری ماچ…

Show...
ماچونیوز ۱۴۷: تلاش برای انتقال هنگامه شهیدی به بیمارستان روانی، مهاجرت کیمیا علیزاده به هلند
2020-01-10

این صدوچهل‌وهفتمین ماچونیوز، پادکست هفتگی خبری ما…

Show...
ماچونیوز ۱۴۸: تهدید رخشان بین‌اعتماد به تجاوز در صدا و سیما، دفاع کیمیا علیزاده از مهاجرتش به هلند
2020-01-17

این صدوچهل‌وهشتمین ماچونیوز، پادکست هفتگی ماچولند…

Show...
ماچونیوز ۱۴۹: کولبری، شغلی که دیگر مردانه نیست، تیغ تیز خبرگان بر گلوی زنان نماینده
2020-01-24

این صدوچهل‌‌و نهمین ماچونیوز، پادکست هفتگی ماچولن…

Show...
ماچونیوز ۱۵۰: تشکیل پرونده‌های جدید برای آتنا دائمی، اعطای دکترای افتخاری برای نسرین ستوده
2020-01-31

صد و پنجاهمین ماچونیوز را با هم می‌شنویم. ماچونیو…

Show...
ماچونیوز ۱۵۱: حکم ۳۱ سال حبس برای سه زن معترض به حجاب اجباری،تعویق مسابقات فوتسال زنان ایران و روسیه
2020-02-07

در برنامه این هفته، خبرهای حوزه زنان و برابری جنس…

Show...
ماچونیوز۱۵۲: «فروزنده ودیعتی» سفیر ایران در هلسینکی، پذیرش۲۰۱۲ زن در خانه‌های امن
2020-02-14

صد و پنجاه و دومین پادکست خبری ماچونیوز، خبرهای ح…

Show...
ماچونیوز۱۵۳: رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای زنان تنها در ۲۲۹ کرسی، آزادی بهاره هدایت
2020-02-21

شما به پادکست هفتگی ماچولند گوش می‌کنید و با هم خ…

Show...
ماچونیوز ۱۵۴: ابتلای معصومه ابتکار به کرونا، دو پرونده و شش اتهام جدید برای نرگس محمدی
2020-02-28

خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی از سوم تا ۹ اسفن…

Show...
ماچونیوز۱۵۵: ادامه نگرانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، نگاه تبعیض‌آمیز ۹۰ درصد از مردم جهان به زنان
2020-03-06

شما به پادکست هفتگی ماچولند گوش می‌کنید. این صد و…

Show...
ماچونیوز۱۵۶: ۲۳ سال حبس برای هاروی واینستین، درگذشت فاطمه رهبر در پی ابتلا به کرونا
2020-03-13

ماچونیوز۱۵۶: ۲۳ سال حبس برای هاروی واینستین، درگذ…

Show...
ماچونیوز ۱۵۷: مروری بر سال ۱۳۹۸
2020-03-20

سال نو مبارک. از این که شنونده اولین پادکست ماچون…

Show...
ماچونیوز۱۵۸: در گذشت مادر لالایی‌های کُرمانجی، مرخصی زندانیان سیاسی به دلیل شیوع کرونا
2020-03-27

این پادکست هفتگی ماچونیوز، اخبار حوزه زنان و براب…

Show...
ماچونیوز ۱۵۹: اعتصاب غذای ۲۰۰ زن زندانی در زندان ارومیه، اکثریت زنان در کابینه ده کشور در جهان
2020-04-03

در خبرنامه این هفته ماچونیوز اخبار هشتم تا پانزده…

Show...
ماچونیوز۱۶۰: بلاتکلیفی وزنه‌برداران زن در پی تعطیلی مسابقات، آمار بیکاری زنان دو برابر مردان
2020-04-10

شما به صد و شصتمین پادکست خبری ماچونیوز گوش می‌کن…

Show...
ماچونیوز ۱۶۱: گران شدن محصولات بهداشتی در بند زنان زندان قرچک ورامین
2020-04-17

شما به صد و شصت و یکمین پادکست خبری ماچونیوز گوش…

Show...
ماچونیوز ۱۶۲: تهدید جانی نرگس محمدی در زندان زنجان، نامه سرگشاده علیه معصومه ابتکار
2020-04-24

امروز پنجم اردیبهشت ماه است و با هم به صد و شصت و…

Show...
ماچونیوز۱۶۳: خودکشی هفت زن در یک هفته در کردستان، هفت میلیون بارداری ناخواسته در قرنطینه کرونا
2020-05-01

یک هفته دیگر با خبرنامه ماچونیوز،‌ اخبار حوزه زنا…

Show...
ماچونیوز ۱۶۴: درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی نسرین ستوده، ممنوعیت ختنه زنان در سودان
2020-05-08

شما به پادکست هفتگی ماچولند گوش می‌کنید. این صد و…

Show...
ماچونیوز۱۶۵: بیمه زنان خانه‌دار با پرداخت ماهی ۲۲۰ هزار تومان، ادامه فشارها بر زنان زندانی سیاسی
2020-05-15

شما به پادکست هفتگی ماچونیوز گوش می‌کنید. این صد …

Show...
ماچونیوز۱۶۶: جرم‌انگاری بی‌حجابی در شبکه‌های اجتماعی در ایران، حق طلاق موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی
2020-05-22

شما به پادکست هفتگی ماچونیوز گوش می‌کنید. این صد …

Show...
ماچونیوز۱۶۷: قتل یک دختر ۱۳ ساله توسط پدرش، نامه سرگشاده برادر نرگس محمدی
2020-05-29

شما به پادکست هفتگی ماچونیوز گوش می‌کنید. این صدو…

Show...
ماچونیوز۱۶۸: به جریان افتادن لایحه منع خشونت علیه زنان، ۳۵ سال میانگین سن زنان معتاد در ایران
2020-06-05

این صد و شصت و هشتمین پادکست ماچونیوز است. همراه …

Show...
ماچونیوز۱۶۹: طرح کنترل پوشش زنان در تابستان۹۹، حرام اعلام شدن دوچرخه سواری زنان توسط یک روحانی دیگر
2020-06-12

این صد و شصت و نهمین ماچونیوز، خبرنامه ماچولند در…

Show...
ماچونیوز۱۷۰: قتل دو زن دیگر به دست همسر و پدر، جرم‌ شناخته شدن نشستن زنان بر ترک موتورسیکلت
2020-06-19

این صد و هفتادمین ماچونیوز، خبرنامه ماچولند در حو…

Show...
ماچونیوز ۱۷۱: بزرگداشت روز دختر در میان مقامات ایرانی، تدوین لایحه مجازات پدر به اتهام قتل فرزند
2020-06-26

این صد و هفتاد و یکمین ماچونیوز، خبرنامه ماچولند …

Show...
ماچونیوز ۱۷۲، اجتماع بزرگ «دختران حاج قاسم» در حمایت از حجاب، ممنوعیت ورود ماکت زنان به ورزشگاه‌ها
2020-07-03

ماچونیوز ۱۷۲، اجتماع بزرگ «دختران حاج قاسم» در حم…

Show...
ماچونیوز ۱۷۳: اعتراض رئیس فراکسیون زنان به اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج
2020-07-10

ماچونیوز ۱۷۳: اعتراض رئیس فراکسیون زنان به اعمال …

Show...
ماچونیوز۱۷۴: وضعیت نامعلوم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان
2020-07-17

این ماچونیوز ۱۷۴ و با هم به مرور اخبار هفته‌ای که…

Show...
ماچونیوز ۱۷۵: آموزش پسران، در راستای حف‍ظ عفاف و حجاب، بیکاری بیش از ۶۰۰ هزار زن در سن کار
2020-07-24

این صد و هفتاد و پنجمین ماچونیوز، پادکست خبری هفت…

Show...