از گره تا گشایش ،پادکستهایی از دنیای ؟؟
Category Education
Published March 26, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در سری پادکستهای «از گره تا گشایش» به دنیای درونی یک نوجوان و چگونگی تعامل و شناخت او از دنیای بیرون می پردازیم،مهمانان ما در این پادکست یا نوجوان اند یا معلم و پدر مادرهایی که باآنها در ارتباطند ... از گره تا گشایش قرار است ،فرایندهایی که نوجوانان برای حل مسائل خویش انتخاب یا کشف کرده اند با رویکرد کوچینگ بشنود،به راستی چقدر اهمیت دارد صدای نوجوانان را هم اکنون بشنویم؟آیا آنها حتما بعد از سپری کردن این دوره و رسیدن به سن قانونی باید عضوی مسئول و محق در جامعه باشند؟شنیدن صدای آنها چه اهمیتی برای شما دارد؟ شماره تماس برای حضور در پادکست ۰۹۱۰۶۹۸۵۲۹۸ فاطمه نوروزی

Available Episodes

دنیای مارال
2020-07-18

خانواده ای که به استقبال هیجان می رود /مارال در جستجوی جوهر وجودی / کتابخوانی ،شناخت خود و درک متقابل/غر سازنده/از گستردگی واژه ها تا گستردگی زندگی/فعالیت در حوزه آموزش/یادداشتهای روزانه/ارزش تنهایی/کنج اتاق و گلدانها

Show...
دنیای ثنا
2020-07-20

قرنطینه با خواهر کوچک،موسیقی،فیلم/یافتن علایق جدید/کمک به خود/ قدردان بودن/آینده تزسناک یا هیجان انگیز/مشورت با خدا/مدیریت مدرسه ای با خدمات خوب/همه چی از سالهای اول مدرسه شروع میشه/آنچه در مدرسه می خواهیم و وجود ندارد/کنکور آن فاجعه بزرگ/به ارمغان آوردن یا منتظر ماندن

Show...
دنیای سروش
2020-07-28

در آستانه جوانی و مهاجرت/کرونا و خداحافظی ناتمام/فرصت فکرهای عمیق ،نقش خانواده و مدرسه/مسئولیت سروش/سختی های راه پیش رو، اهمیت پیوندها ، از سوپری محله تا کوچک شدن دایره دوستان/تنهایی و قدردان بودن/آموزش به مثابه سرمایه گذاری/ نقش پروژه ها در تصمیم گیری هام/از تفنگ بازی تا فهم ناعدالتی/گذر از پیش فرضها تا عاشق شدن/از پروژه نه نه دریا تا چشیدن صلح/تجربه مربیگری وحس آلبرت شوایتزر بودن /پروژه یه کاری انجام بده از غز زدن تا اقدام/مجوز استقلال آری یا نه؟ دیدن نقش خانواده در مسیر رشد /رشته مطالعات آموزشی/رفیق اکنون تا معلم آینده، انجمن شاعران مرده /فقر و شادی ؟

Show...
دنیای سروناز
2020-08-04

مدرسه سَنبلی از نوجوانی وایجاد کننده یک ساختار اولیه برای مطالعات بعدی/گذر از نوجوانی به جوانی ،سفر از دنیای کم توقعی به دنیای واقعی،تکرار این پیام که چیزی دارد این وسط تغییر می کند/سفر از فضای همگن مدرسه به فضای چه می دانیها در دانشگاه /مواجه شدن ها/دغدغه خواندن و دانستن/دغدغه ساختن/این کلیشه درست:هیچ وقت دیر نیست/تاریخ اجتماعی و چرایی اینکه ده ها سال ناراضی هستیم؟/معیاری برای انتخاب:فاعلیت من/مهربانی با خود/سفر به ترکیه/معلمان خوب و الهام بخش/ امریکا و ایران لذت ساختن یا لذت استفاده کردن مساله این است؟/مسئولیت اجتماعی/حمایتگری به عنوان اهرمی برای زندگی خوب/۷ماه تنهایی و مواجه با خود/بوی گل نرگس ،پذیرش تفاوتها،مهاجرت آری یا نه؟

Show...
دنیای عسل
2020-08-25

نوشتن به مثابه تجلیگاه درونیات ما،تجربیات ازجلسات مشاوره و روانشناس،گذر از تفکرات کمال گرایانه،جویای هویت بودن،طرح واره ها،اتفاقات اصیل و احساسات ما،سفر از خنده های غیرواقعی به خنده های اصیل،روانشناسی کمک دستی یا بینش مطلق ؟,رنج از فاصله های بین آنچه هست و باید باشد،چرخ دنده های رابطه،باورهای من به مثابه لنگرهای درونی،تجربه ها،قدردانی ازخانواده،ما عظیم تر از اتفاقات بیرونی هستیم

Show...
دنیای ناهید با مامان گیسو
2020-10-07

فصل جدید از گره تا گشایش / شروع غافلگیرکننده ناهید و مامانش،یادگیری فاصله بین نسلی به مثابه یک قرن،از شنیدن صدای بنان در خانه پدری تا شروع آواز در دهه هفتم زندگی، کودک درون و راه رفتن لب جوی،یار محافظ و دست گرم، استادی که ما را به دوستی با باحالها دعوت می کند،زنی به شکوه دماوند،هنر به مثابه فرا زبان، تعویض نه تعمیر آری،اختلاف آری کات نه،صبوری،آرام قدم زدن برای زندگی یا دویدن برای زنده ماندن؟/طبیعت و شتاب/جهان که شادی آفرین بود،به چشم من غم آفرین شد

Show...
دنیای مریم
2021-03-26

وضعیت نوجوانان،تغییر احساسات،چه طور برای دوره بزرگسالی آماده بشیم؟/فراموش کردن دنیای کودکی/ساختار زندگی و توقع ما/بهترین نسخه خود بودن/چرایی کارها،سرمایه گذاری روی تفکر،سازنده بودن کتاب،معاشرت با آدمها و تعاملهای رشد دهنده/دغدغه های جهانی مریم،ترمز رویاها/مریم در ۱۴۰۰,تجربه تعامل با قشرهای مختلف و کارآموزی،نگاه چند بعدی به زندگی/فرمول:علاقه،درآمد،توانمندی،نیاز جهان/کجای پازل هستی قرارداری؟ایماژت از زندگی؟/فرزانگانی بودن یا فرزانه بودن مساله این است...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

دنیای مارال
2020-07-18

خانواده ای که به استقبال هیجان می رود /مارال در جستجوی جوهر وجودی / کتابخوانی ،شناخت خود و درک متقابل/غر سازنده/از گستردگی واژه ها تا گستردگی زندگی/فعالیت در حوزه آموزش/یادداشتهای روزانه/ارزش تنهایی/کنج اتاق و گلدانها

Show...
دنیای ثنا
2020-07-20

قرنطینه با خواهر کوچک،موسیقی،فیلم/یافتن علایق جدید/کمک به خود/ قدردان بودن/آینده تزسناک یا هیجان انگیز/مشورت با خدا/مدیریت مدرسه ای با خدمات خوب/همه چی از سالهای اول مدرسه شروع میشه/آنچه در مدرسه می خواهیم و وجود ندارد/کنکور آن فاجعه بزرگ/به ارمغان آوردن یا منتظر ماندن

Show...
دنیای سروش
2020-07-28

در آستانه جوانی و مهاجرت/کرونا و خداحافظی ناتمام/فرصت فکرهای عمیق ،نقش خانواده و مدرسه/مسئولیت سروش/سختی های راه پیش رو، اهمیت پیوندها ، از سوپری محله تا کوچک شدن دایره دوستان/تنهایی و قدردان بودن/آموزش به مثابه سرمایه گذاری/ نقش پروژه ها در تصمیم گیری هام/از تفنگ بازی تا فهم ناعدالتی/گذر از پیش فرضها تا عاشق شدن/از پروژه نه نه دریا تا چشیدن صلح/تجربه مربیگری وحس آلبرت شوایتزر بودن /پروژه یه کاری انجام بده از غز زدن تا اقدام/مجوز استقلال آری یا نه؟ دیدن نقش خانواده در مسیر رشد /رشته مطالعات آموزشی/رفیق اکنون تا معلم آینده، انجمن شاعران مرده /فقر و شادی ؟

Show...
دنیای سروناز
2020-08-04

مدرسه سَنبلی از نوجوانی وایجاد کننده یک ساختار اولیه برای مطالعات بعدی/گذر از نوجوانی به جوانی ،سفر از دنیای کم توقعی به دنیای واقعی،تکرار این پیام که چیزی دارد این وسط تغییر می کند/سفر از فضای همگن مدرسه به فضای چه می دانیها در دانشگاه /مواجه شدن ها/دغدغه خواندن و دانستن/دغدغه ساختن/این کلیشه درست:هیچ وقت دیر نیست/تاریخ اجتماعی و چرایی اینکه ده ها سال ناراضی هستیم؟/معیاری برای انتخاب:فاعلیت من/مهربانی با خود/سفر به ترکیه/معلمان خوب و الهام بخش/ امریکا و ایران لذت ساختن یا لذت استفاده کردن مساله این است؟/مسئولیت اجتماعی/حمایتگری به عنوان اهرمی برای زندگی خوب/۷ماه تنهایی و مواجه با خود/بوی گل نرگس ،پذیرش تفاوتها،مهاجرت آری یا نه؟

Show...
دنیای عسل
2020-08-25

نوشتن به مثابه تجلیگاه درونیات ما،تجربیات ازجلسات مشاوره و روانشناس،گذر از تفکرات کمال گرایانه،جویای هویت بودن،طرح واره ها،اتفاقات اصیل و احساسات ما،سفر از خنده های غیرواقعی به خنده های اصیل،روانشناسی کمک دستی یا بینش مطلق ؟,رنج از فاصله های بین آنچه هست و باید باشد،چرخ دنده های رابطه،باورهای من به مثابه لنگرهای درونی،تجربه ها،قدردانی ازخانواده،ما عظیم تر از اتفاقات بیرونی هستیم

Show...
دنیای ناهید با مامان گیسو
2020-10-07

فصل جدید از گره تا گشایش / شروع غافلگیرکننده ناهید و مامانش،یادگیری فاصله بین نسلی به مثابه یک قرن،از شنیدن صدای بنان در خانه پدری تا شروع آواز در دهه هفتم زندگی، کودک درون و راه رفتن لب جوی،یار محافظ و دست گرم، استادی که ما را به دوستی با باحالها دعوت می کند،زنی به شکوه دماوند،هنر به مثابه فرا زبان، تعویض نه تعمیر آری،اختلاف آری کات نه،صبوری،آرام قدم زدن برای زندگی یا دویدن برای زنده ماندن؟/طبیعت و شتاب/جهان که شادی آفرین بود،به چشم من غم آفرین شد

Show...
دنیای مریم
2021-03-26

وضعیت نوجوانان،تغییر احساسات،چه طور برای دوره بزرگسالی آماده بشیم؟/فراموش کردن دنیای کودکی/ساختار زندگی و توقع ما/بهترین نسخه خود بودن/چرایی کارها،سرمایه گذاری روی تفکر،سازنده بودن کتاب،معاشرت با آدمها و تعاملهای رشد دهنده/دغدغه های جهانی مریم،ترمز رویاها/مریم در ۱۴۰۰,تجربه تعامل با قشرهای مختلف و کارآموزی،نگاه چند بعدی به زندگی/فرمول:علاقه،درآمد،توانمندی،نیاز جهان/کجای پازل هستی قرارداری؟ایماژت از زندگی؟/فرزانگانی بودن یا فرزانه بودن مساله این است...

Show...

Latest Episode