اصول روانشناسی
Published April 29, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با دانستن این پنج اصل روانشناسی راحت تر زندگی‌ کنید . قسمت اول مقدمه .

Available Episodes

اصول روانشناسی (Trailer)
2021-04-29

Show...
پنج اصل مهم روانشناسی
2021-04-29

داشتن زندگی راحت‌‌تر و شادتر برای همه انسان‌ها اهمیت دارد و هر کسی برای رسیدن به این هدف در حد توان خود تلاش می‌کند. بر خلاف تصور بسیاری از افراد که برای رسیدن به آسایش و شادی در زندگی به دنبال ایجاد تغییرات بزرگ هستند، گاهی تغییراتی بسیار کوچک نیز، همین نتیجه را به دنبال دارد. با رعایت چند اصل ساده‌ی روان‌شناسی می‌توانید زندگی شادتری برای خود رقم بزنید.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اصول روانشناسی (Trailer)
2021-04-29

Show...
پنج اصل مهم روانشناسی
2021-04-29

داشتن زندگی راحت‌‌تر و شادتر برای همه انسان‌ها اهمیت دارد و هر کسی برای رسیدن به این هدف در حد توان خود تلاش می‌کند. بر خلاف تصور بسیاری از افراد که برای رسیدن به آسایش و شادی در زندگی به دنبال ایجاد تغییرات بزرگ هستند، گاهی تغییراتی بسیار کوچک نیز، همین نتیجه را به دنبال دارد. با رعایت چند اصل ساده‌ی روان‌شناسی می‌توانید زندگی شادتری برای خود رقم بزنید.

Show...

Latest Episode