اکو
Published April 3, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اين جهان كوه است و فعل ما ندا  سوی ما آيد نداها را صدا  فعل تو كان زايد از جان و تنت  همچو فرزندی‌ بگيرد دامنت  پس تو را هر غم كه پيش آيد ز درد بر كسی تهمت منه، بر خويش گرد  فعل تست اين غصه های دم به دم  اين بود معنای قَد جَفٌَ القَلَم! در هر رنج رازی نهفته است که کشف آن گنج زندگی ما خواهد بود. قصه‌ها بهترین راه برای کشف رازهای زندگی هستند؛ چرا که قصه‌ها انعکاس زندگی انسانند در آیینه کلمات. ما در هر پادکست به دنیای قصه‌ها سفر می‌کنیم، تا با کمک آن مهارت‌ عبور از رنج‌هایمان را به‌دست آوریم. بسم‌الله ..

Available Episodes

سوگواری
2021-03-31

وقتی از دست می‌دهیم، چیزی شبیه معلق بودن پیدا می‌کنیم انگار به هیچ جا، حتی خودمان تعلق نداریم. احساس تنهایی، اندوه بی‌پایان و بی‌پناهی را همزمان تجربه می‌کنیم. و شروع می‌کنیم به تنیدن پیله، پیله‌ای به نام سوگ. زندگی در این پیله آنقدرها هم بد نیست، چون می تواند انتهایش پروانگی باشد. اما چه زمانی از پیله سوگ خارج می‌شویم؟

Show...
گفتگو
2021-05-21

«فغان زین جدایی این ز خود بیگانگی آنچه می‌خواهی نمی‌گویی، آنچه می‌گویی نمی‌خواهی فغان زین ز خود بیگانگی» خیلی وقت‌ها با هم نه گفت‌وشنود داریم و نه حتی گفت‌گو، چون گفتنی اتفاق نمی‌افتد، دیر اتفاق می‌افتد یا با خشم و غم اتفاق می‌افتد. آن وقت سکوت‌های طولانی یا نابجا می‌شوند انبوهی از گفت‌وگوهای ذهنی که خوره‌ای می‌شود به جان روحمان. خانواده با بایدها و نبایدهایش، جامعه با عرف‌ها و خط قرمزهایش و خودمان با یادنگرفتن مهارت‌هایی که بتوانیم درباره افکار و احساساتمان حرف بزنیم. در این اپیزود می‌خواهیم از داستان اکو و ارتباطش با رازی صحبت کنیم در پس حرف نزدن‌های ماست. بعد از رمزگشایی از آن با مهارت گفت‌گو آشنا می‌شویم که سرنخ کاستن بخش مهمی از رنج‌های ما در زندگی‌ست. صفحه اینستاگرام پادکست اکو: [email protected] کانال تلگرام پادکست اکو: [email protected] و همینطور مقالات ما رو می‌تونید تو سایت ما: echomedia.ir دنبال کنید

Show...
مهارت تصمیم‌گیری
2021-08-04

گاهی ساده‌ترین تصمیم‌ها به اندازه مرگ سخت و قدر زندگی حیاتی می‌شوند. آن وقت است که می‌خواهی زمان متوقف شود، آسمان به زمین بیاید یا آن بخش از زندگی جزو عمرت نباشد! گاهی همه زندگی برایت می‌شود « بودن یا نبودن، مسئله این است!» با این همه ما ناچاریم به تصمیم؛ حتی تصمیم نگرفتن هم خودش یک نوع تصمیم است. تصمیمی که باخودش تردید می‌آورد، همان چاله‌ای که وقتی پایت در آن گیر می‌افتد، می‌شود استخوان در گلو. نه ایستگاهی است برای توقف و نه راهی است برای بازگشت. باید انتخاب کنی، با همه درد و زخمی که بجا می‌ماند خودت را از چاله بیرون بکشی. باید انتخاب کنی! اگر انتخاب کردی، باید به یاد باشد که پای انتخابت بایستی. باید مسئولیت انتخابت را بپذیری! اگر مسئولیت انتخابت را پذیرفتی، باید به یاد داشته باشی که شکستت را هم بپذیری. باید مسئله‌ات را حل کنی، رویش خط نکشی! گاهی تصمیم بگیر، شکست بخوری! اگر دوست دارید به کمک قصه و تمرین مهارت‌های فردی خود را توسعه دهید ما رو از این شبکه‌ها دنبال کنید: کانال تلگرام ما: echopodcasts سایت ما: echomedia.ir صفحه اینستاگرام ما: echomedia.ir

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سوگواری
2021-03-31

وقتی از دست می‌دهیم، چیزی شبیه معلق بودن پیدا می‌کنیم انگار به هیچ جا، حتی خودمان تعلق نداریم. احساس تنهایی، اندوه بی‌پایان و بی‌پناهی را همزمان تجربه می‌کنیم. و شروع می‌کنیم به تنیدن پیله، پیله‌ای به نام سوگ. زندگی در این پیله آنقدرها هم بد نیست، چون می تواند انتهایش پروانگی باشد. اما چه زمانی از پیله سوگ خارج می‌شویم؟

Show...
گفتگو
2021-05-21

«فغان زین جدایی این ز خود بیگانگی آنچه می‌خواهی نمی‌گویی، آنچه می‌گویی نمی‌خواهی فغان زین ز خود بیگانگی» خیلی وقت‌ها با هم نه گفت‌وشنود داریم و نه حتی گفت‌گو، چون گفتنی اتفاق نمی‌افتد، دیر اتفاق می‌افتد یا با خشم و غم اتفاق می‌افتد. آن وقت سکوت‌های طولانی یا نابجا می‌شوند انبوهی از گفت‌وگوهای ذهنی که خوره‌ای می‌شود به جان روحمان. خانواده با بایدها و نبایدهایش، جامعه با عرف‌ها و خط قرمزهایش و خودمان با یادنگرفتن مهارت‌هایی که بتوانیم درباره افکار و احساساتمان حرف بزنیم. در این اپیزود می‌خواهیم از داستان اکو و ارتباطش با رازی صحبت کنیم در پس حرف نزدن‌های ماست. بعد از رمزگشایی از آن با مهارت گفت‌گو آشنا می‌شویم که سرنخ کاستن بخش مهمی از رنج‌های ما در زندگی‌ست. صفحه اینستاگرام پادکست اکو: [email protected] کانال تلگرام پادکست اکو: [email protected] و همینطور مقالات ما رو می‌تونید تو سایت ما: echomedia.ir دنبال کنید

Show...
مهارت تصمیم‌گیری
2021-08-04

گاهی ساده‌ترین تصمیم‌ها به اندازه مرگ سخت و قدر زندگی حیاتی می‌شوند. آن وقت است که می‌خواهی زمان متوقف شود، آسمان به زمین بیاید یا آن بخش از زندگی جزو عمرت نباشد! گاهی همه زندگی برایت می‌شود « بودن یا نبودن، مسئله این است!» با این همه ما ناچاریم به تصمیم؛ حتی تصمیم نگرفتن هم خودش یک نوع تصمیم است. تصمیمی که باخودش تردید می‌آورد، همان چاله‌ای که وقتی پایت در آن گیر می‌افتد، می‌شود استخوان در گلو. نه ایستگاهی است برای توقف و نه راهی است برای بازگشت. باید انتخاب کنی، با همه درد و زخمی که بجا می‌ماند خودت را از چاله بیرون بکشی. باید انتخاب کنی! اگر انتخاب کردی، باید به یاد باشد که پای انتخابت بایستی. باید مسئولیت انتخابت را بپذیری! اگر مسئولیت انتخابت را پذیرفتی، باید به یاد داشته باشی که شکستت را هم بپذیری. باید مسئله‌ات را حل کنی، رویش خط نکشی! گاهی تصمیم بگیر، شکست بخوری! اگر دوست دارید به کمک قصه و تمرین مهارت‌های فردی خود را توسعه دهید ما رو از این شبکه‌ها دنبال کنید: کانال تلگرام ما: echopodcasts سایت ما: echomedia.ir صفحه اینستاگرام ما: echomedia.ir

Show...

Latest Episode