ایستگاه موسیقی
Category Arts
Published January 14, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ایستگاه موسیقی

Available Episodes

اپیزود ۱۹ -ایندی-راک :طلوع یک گروه خاص...!
2021-01-14

شنیدن و آشنایی با گروه Madrugada

Show...
اپیزود ۱۸ -ایندی-راک : خودت انجامش بده...!
2020-12-17

شنیدن گروه های مختلف فعال در سبک ایندی راک٬ از Pearl Jam تا Madrugada

Show...
اپیزود ۱۷ -پلی لیست پراگرسیو راک...!
2020-10-23

شنیدن گروه های مختلف فعال در سبک پراگ راک٬ از Opeth تا Lunatic Soul

Show...
اپیزود 16 -ظهور یک نابغه،قسمت دوم...!
2020-09-26

قسمت دوم بررسی گذشته تا امروز استیون ویلسون در عرصه موسیقی

Show...
اپیزود ۱۵ -ظهور یک نابغه،قسمت اول...!
2020-08-28

قسمت اول بررسی گذشته تا امروز استیون ویلسون در عرصه موسیقی

Show...
اپیزود ۱۴ -سندروم زندگی دوم...
2020-08-15

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۳ -آخرین خداحافظی در ایستگاه آناتما...
2020-08-01

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۲-سفر به قلمرو پراگرسیو راک
2020-07-18

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۱--خداحافظ بریت-پاپ...!
2020-06-27

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۰- گروهی با شروع مستقل!
2020-06-13

اپیزود ۱۰- گروهی با شروع مستقل! Snow Patrol Band شنیدن و معرفی گروه Snow Patrolآشنایی با یکی از گروه های مشهور سبک Alternative Rock و Post Brit-Popآدرس کانال تلگرام ایستگاه موسیقیhttps://t.me/music_stationnn

Show...
اپیزود ۹- از هنرستان موسیقی تا اجرا با بزرگان
2020-05-30

اپیزود ۹- از هنرستان موسیقی تا اجرا با بزرگان Starsailor Band شنیدن و معرفی گروه Starsailorآشنایی با یکی از گروه های بینظیر سبک Alternative Rock و Brit-Pop

Show...
اپیزود ۸- چرا باران همیشه روی من میبارد؟!
2020-05-23

اپیزود ۸- چرا باران همیشه روی من میبارد؟! Tavis Band Artwork شنیدن و معرفی گروه Travisآشنایی با یکی از گروه های Brit-Pop

Show...
اپیزود ۷- موسیقی٬ماشین٬فرمول یک
2020-05-09

اپیزود ۷- موسیقی٬ماشین٬فرمول یک شنیدن و معرفی کریس ریا (Chris Rea)٬خواننده و نوازنده انگلیسی

Show...
اپیزود ۶- از اجرا در مدرسه تا جایزه گرمی
2020-05-02

اپیزود ۶- از اجرا در مدرسه تا جایزه گرمی شنیدن و معرفی گروه راک U2

Show...
اپیزود ۵- عاشقانه های راک دهه ۷۰
2020-04-25

اپیزود ۵- عاشقانه های راک دهه ۷۰ شنیدن و معرفی قطعات عاشقانه و احساسی راک دهه ۷۰

Show...
اپیزود 4 - گروهی با اعضای متفاوت!
2020-04-18

اپیزود 4 - گروهی با اعضای متفاوت! شنیدن و معرفی گروه راک Fleetwood Mac

Show...
اپیزود 3 - ابر گروه پر حاشیه!
2020-04-11

اپیزود 3 - ابر گروه پر حاشیه! شنیدن و معرفی اولین ابر گروه دنیای راک ٬ گروه Cream

Show...
اپیزود 2 - قهرمان های ستایش نشده!
2020-04-04

اپیزود 2 - قهرمان های ستایش نشده! شنیدن و معرفی گروه Camel

Show...
اپیزود ۱ - دهه ۷۰
2020-04-03

اپیزود ۱ - دهه ۷۰ گوش کردن به راک دهه ۷۰

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود ۱۹ -ایندی-راک :طلوع یک گروه خاص...!
2021-01-14

شنیدن و آشنایی با گروه Madrugada

Show...
اپیزود ۱۸ -ایندی-راک : خودت انجامش بده...!
2020-12-17

شنیدن گروه های مختلف فعال در سبک ایندی راک٬ از Pearl Jam تا Madrugada

Show...
اپیزود ۱۷ -پلی لیست پراگرسیو راک...!
2020-10-23

شنیدن گروه های مختلف فعال در سبک پراگ راک٬ از Opeth تا Lunatic Soul

Show...
اپیزود 16 -ظهور یک نابغه،قسمت دوم...!
2020-09-26

قسمت دوم بررسی گذشته تا امروز استیون ویلسون در عرصه موسیقی

Show...
اپیزود ۱۵ -ظهور یک نابغه،قسمت اول...!
2020-08-28

قسمت اول بررسی گذشته تا امروز استیون ویلسون در عرصه موسیقی

Show...
اپیزود ۱۴ -سندروم زندگی دوم...
2020-08-15

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۳ -آخرین خداحافظی در ایستگاه آناتما...
2020-08-01

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۲-سفر به قلمرو پراگرسیو راک
2020-07-18

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۱--خداحافظ بریت-پاپ...!
2020-06-27

شنیدن پلی لیست سبک بریت-پاپ

Show...
اپیزود ۱۰- گروهی با شروع مستقل!
2020-06-13

اپیزود ۱۰- گروهی با شروع مستقل! Snow Patrol Band شنیدن و معرفی گروه Snow Patrolآشنایی با یکی از گروه های مشهور سبک Alternative Rock و Post Brit-Popآدرس کانال تلگرام ایستگاه موسیقیhttps://t.me/music_stationnn

Show...
اپیزود ۹- از هنرستان موسیقی تا اجرا با بزرگان
2020-05-30

اپیزود ۹- از هنرستان موسیقی تا اجرا با بزرگان Starsailor Band شنیدن و معرفی گروه Starsailorآشنایی با یکی از گروه های بینظیر سبک Alternative Rock و Brit-Pop

Show...
اپیزود ۸- چرا باران همیشه روی من میبارد؟!
2020-05-23

اپیزود ۸- چرا باران همیشه روی من میبارد؟! Tavis Band Artwork شنیدن و معرفی گروه Travisآشنایی با یکی از گروه های Brit-Pop

Show...
اپیزود ۷- موسیقی٬ماشین٬فرمول یک
2020-05-09

اپیزود ۷- موسیقی٬ماشین٬فرمول یک شنیدن و معرفی کریس ریا (Chris Rea)٬خواننده و نوازنده انگلیسی

Show...
اپیزود ۶- از اجرا در مدرسه تا جایزه گرمی
2020-05-02

اپیزود ۶- از اجرا در مدرسه تا جایزه گرمی شنیدن و معرفی گروه راک U2

Show...
اپیزود ۵- عاشقانه های راک دهه ۷۰
2020-04-25

اپیزود ۵- عاشقانه های راک دهه ۷۰ شنیدن و معرفی قطعات عاشقانه و احساسی راک دهه ۷۰

Show...
اپیزود 4 - گروهی با اعضای متفاوت!
2020-04-18

اپیزود 4 - گروهی با اعضای متفاوت! شنیدن و معرفی گروه راک Fleetwood Mac

Show...
اپیزود 3 - ابر گروه پر حاشیه!
2020-04-11

اپیزود 3 - ابر گروه پر حاشیه! شنیدن و معرفی اولین ابر گروه دنیای راک ٬ گروه Cream

Show...
اپیزود 2 - قهرمان های ستایش نشده!
2020-04-04

اپیزود 2 - قهرمان های ستایش نشده! شنیدن و معرفی گروه Camel

Show...
اپیزود ۱ - دهه ۷۰
2020-04-03

اپیزود ۱ - دهه ۷۰ گوش کردن به راک دهه ۷۰

Show...

Latest Episode