بفرمایید لطفاً
Category Arts
Published February 6, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کتاب کوچه دانشنامه‌ی فولکلور زبان فاسی است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان، که در چندین جلد تدوین شده‌است. و تا پایان حرف «ح» منتشر شده است. این دایره‌المعارف شامل دسته بندی‌هایی همچون امثال و حکم، بازی و ترانه، باورهای توده، ترکیبات دیگر، تعبیرات مصدری، ترکیبات جمله‌ای و شبه جمله‌ای، نفرین‌ها و دعاها، خوابگزاری‌ها، چیستان‌ها و … می‌باشد.

Available Episodes

ابراهیم ادهم
2020-09-13

در اولین قسمت بفرمایید لطفاً، داستان جالب و شنیدنی ابراهیم ادهم رو باهم می شنویم.

Show...
بابا خارکن
2020-10-04

در قسمت دوم بفرمایید لطفا، باهم قصه بابا خارکن از کتاب کوچه رو می شنویم.

Show...
بدترین بنده خدا
2020-10-13

تو قسمت سوم بفرمایید لطفا داستان بدترین بنده خدا رو با هم می شنویم .

Show...
بهلول و قاضی القضات بغداد
2020-10-20

در قسمت چهارم بفرمایید لطفا با داستان جالب و شنیدنی بهلول و قاضی القضات بغداد همراه شماییم.

Show...
چهل گزه مو
2020-11-10

تو قسمت پنجم بفرمایید لطفا، باهم داستان چهل گزه مو از کتابِ قصه های کوچه، نوشته احمد شاملو رو می شنویم. این داستان، قصه پسر پادشاهیه که ندیده و نشناخته عاشق دختری می شه که فقط تعریف کمالات و زیبایی اونو شنیده و برای رسیدن به وصال اون دختر پا در راه می ذاره و با مشکلات زیادی روبرو می شه.

Show...
بخت
2020-12-26

تو قسمت ششم بفرمایید لطفا باهم داستان بخت از کتاب کوچه نوشته احمد شاملو رو با هم می شنویم. همرا ما باشید...

Show...
گل خندون
2021-01-19

توی قسمت هفتم بفرمایید لطفا، داستان جذاب و شنیدنی گل خندون از کتاب کوچه رو با هم می شنویم. امیدوارم که خوشتون بیاد و از داستان لذت ببرین.

Show...
گل خندون
2021-01-19

توی قسمت هفتم بفرمایید لطفا، داستان جذاب و شنیدنی گل خندون از کتاب کوچه رو با هم می شنویم. امیدوارم که خوشتون بیاد و از داستان لذت ببرین.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

ابراهیم ادهم
2020-09-13

در اولین قسمت بفرمایید لطفاً، داستان جالب و شنیدنی ابراهیم ادهم رو باهم می شنویم.

Show...
بابا خارکن
2020-10-04

در قسمت دوم بفرمایید لطفا، باهم قصه بابا خارکن از کتاب کوچه رو می شنویم.

Show...
بدترین بنده خدا
2020-10-13

تو قسمت سوم بفرمایید لطفا داستان بدترین بنده خدا رو با هم می شنویم .

Show...
بهلول و قاضی القضات بغداد
2020-10-20

در قسمت چهارم بفرمایید لطفا با داستان جالب و شنیدنی بهلول و قاضی القضات بغداد همراه شماییم.

Show...
چهل گزه مو
2020-11-10

تو قسمت پنجم بفرمایید لطفا، باهم داستان چهل گزه مو از کتابِ قصه های کوچه، نوشته احمد شاملو رو می شنویم. این داستان، قصه پسر پادشاهیه که ندیده و نشناخته عاشق دختری می شه که فقط تعریف کمالات و زیبایی اونو شنیده و برای رسیدن به وصال اون دختر پا در راه می ذاره و با مشکلات زیادی روبرو می شه.

Show...
بخت
2020-12-26

تو قسمت ششم بفرمایید لطفا باهم داستان بخت از کتاب کوچه نوشته احمد شاملو رو با هم می شنویم. همرا ما باشید...

Show...
گل خندون
2021-01-19

توی قسمت هفتم بفرمایید لطفا، داستان جذاب و شنیدنی گل خندون از کتاب کوچه رو با هم می شنویم. امیدوارم که خوشتون بیاد و از داستان لذت ببرین.

Show...
گل خندون
2021-01-19

توی قسمت هفتم بفرمایید لطفا، داستان جذاب و شنیدنی گل خندون از کتاب کوچه رو با هم می شنویم. امیدوارم که خوشتون بیاد و از داستان لذت ببرین.

Show...

Latest Episode