بیمه گپ
Category Business
Published January 2, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست و رادیوی تخصصی در حوزه بیمه

Available Episodes

بیمه گپ 1 - تصادف با خودروهای میلیاردی و نحوه محاسبه و جبران خسارت
2020-08-25

اولین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: تصادف با خوردوهای لوکس و نحوه محاسبه و پرداخت خسارت در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت: - بیمه شخص ثالث چه میزان از خسارت های وارده شده به خودروهای میلیاردی را پرداخت می کند؟ - آیا راننده مقصر مجبور به پرداخت مازاد خسارت است؟ - صاحبان خودروهای گرانقیمت چگونه می توانند خسارت های خود را به کمک بیمه جبران کنند؟ - برای آسودگی خیال در این نوع تصادف ها چه نوع بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو و با کدام پوشش های بیمه ای باید داشته باشیم؟ - کدام خودروها از نظر بیمه، متعارف و کدام خودروها نامتعارف محسوب می شوند؟ حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر نویسنده و کارگردان: علی فرهاد کارشناس مجری: امین عبدالهپور کارشناس مهمان این شماره: دکتر جواد صفائی مهر، استاد دانشگاه و مدیر حقوقی منطقه 3 بیمه آسیا پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...
بیمه گپ 2 - بیمه کرونا
2020-09-17

🔸دومین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: بیمه کرونا و نحوه جبران هزینه های بیماری کرونا به کمک بیمه 🔹در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  بیمه کرونا چیست؟ -  آیا تمام بیمه های درمان تکمیلی بیماری کرونا را تحت پوشش قرار می دهند؟ -  اگر درمان بیماری کرونا رایگان است، ما چه نیازی به بیمه داریم؟ -  آیا بدون اینکه در جایی شاغل باشیم و بیمه پایه داشته باشیم می توانیم بیمه درمان تکمیلی داشته باشیم؟ -  آیا بیمه درمان تکمیلی به صورت انفرادی قابل خرید است؟  🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر  🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: ایوب توحیدنیا، مدرس علوم بیمه و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران رسمی استان آذربایجان شرقی  🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir @bimasi_ir instagram.com/bimegap

Show...
سومین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: واکسن اقتصادی برای نجات مشاغل تعطیل شده به کمک بیمه
2020-10-30

در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی  چیست؟ -  بیمه تعاون چه نوآوری در زمینه بیمه های مبتنی بر کرونا انجام داده است؟ -  در صورتی که کسب و کارمان به دلیل کرونا تعطیل شد، چگونه می توانیم خسارت دریافت کنیم؟ -  آیا روشی وجود دارد که هنگام تعطیلی کسب و کارمان نگران مخارج زندگی خود نباشیم؟ -  آیا مشاغلی که از آغاز اپیدمی کرونا تعطیل شده اند، شانس جبران ضرر و زیان خود را دارند؟  🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت بیمه تعاون 🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: دکتر صابر قدس، مدیر بیمه تعاون در استان آذربایجان شرقی 🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...
اپیزود چهارم پادکست بیمه گپ با موضوع نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام
2021-01-02

🔹در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود؟ -  چند ماه از سال جزو ماه های حرام محسوب می شود؟ -  آیا دیه ماه های حرام دو برابر ماه های عادی است؟ -  آیا دیه در تمام بیمه ها یکسان محسابه می شود؟ -  آیا افزایش دیه ماه های حرام شامل جرح هم می شود؟  🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر  🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: علی ابراهیمی بهنام، مدرس علوم بیمه ای و کارشناس رسمی دادگستری  🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...
پنجمین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان به کدام بیمه ها نیاز دارند؟
2021-03-26

🔸چهارمین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان به کدام بیمه ها نیاز دارند؟ 🔹در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان به کدام بیمه ها نیاز دارند؟ -  بیمه مسئولیت كارفرما چه کمکی به پیمانکاران می کند؟ -  در زمینه جبران خسارات به شخص ثالث بیمه چطور کمک می کند؟ -   آیا مواردی هست که در هیچ از این بیمه ها پوشش نداشته باشد و در این زمینه چه راهکاری وجود دارد؟ -  بیمه ارزانتر با پوشش کمتر یا بیمه گرانتر  با پوشش بیشتر؟ 🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر  🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: علی رضا وطن دوست، مدرس علوم بیمه ای و کارشناس ارزیاب خسارت 🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

بیمه گپ 1 - تصادف با خودروهای میلیاردی و نحوه محاسبه و جبران خسارت
2020-08-25

اولین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: تصادف با خوردوهای لوکس و نحوه محاسبه و پرداخت خسارت در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت: - بیمه شخص ثالث چه میزان از خسارت های وارده شده به خودروهای میلیاردی را پرداخت می کند؟ - آیا راننده مقصر مجبور به پرداخت مازاد خسارت است؟ - صاحبان خودروهای گرانقیمت چگونه می توانند خسارت های خود را به کمک بیمه جبران کنند؟ - برای آسودگی خیال در این نوع تصادف ها چه نوع بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو و با کدام پوشش های بیمه ای باید داشته باشیم؟ - کدام خودروها از نظر بیمه، متعارف و کدام خودروها نامتعارف محسوب می شوند؟ حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر نویسنده و کارگردان: علی فرهاد کارشناس مجری: امین عبدالهپور کارشناس مهمان این شماره: دکتر جواد صفائی مهر، استاد دانشگاه و مدیر حقوقی منطقه 3 بیمه آسیا پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...
بیمه گپ 2 - بیمه کرونا
2020-09-17

🔸دومین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: بیمه کرونا و نحوه جبران هزینه های بیماری کرونا به کمک بیمه 🔹در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  بیمه کرونا چیست؟ -  آیا تمام بیمه های درمان تکمیلی بیماری کرونا را تحت پوشش قرار می دهند؟ -  اگر درمان بیماری کرونا رایگان است، ما چه نیازی به بیمه داریم؟ -  آیا بدون اینکه در جایی شاغل باشیم و بیمه پایه داشته باشیم می توانیم بیمه درمان تکمیلی داشته باشیم؟ -  آیا بیمه درمان تکمیلی به صورت انفرادی قابل خرید است؟  🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر  🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: ایوب توحیدنیا، مدرس علوم بیمه و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران رسمی استان آذربایجان شرقی  🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir @bimasi_ir instagram.com/bimegap

Show...
سومین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: واکسن اقتصادی برای نجات مشاغل تعطیل شده به کمک بیمه
2020-10-30

در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی  چیست؟ -  بیمه تعاون چه نوآوری در زمینه بیمه های مبتنی بر کرونا انجام داده است؟ -  در صورتی که کسب و کارمان به دلیل کرونا تعطیل شد، چگونه می توانیم خسارت دریافت کنیم؟ -  آیا روشی وجود دارد که هنگام تعطیلی کسب و کارمان نگران مخارج زندگی خود نباشیم؟ -  آیا مشاغلی که از آغاز اپیدمی کرونا تعطیل شده اند، شانس جبران ضرر و زیان خود را دارند؟  🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت بیمه تعاون 🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: دکتر صابر قدس، مدیر بیمه تعاون در استان آذربایجان شرقی 🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...
اپیزود چهارم پادکست بیمه گپ با موضوع نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام
2021-01-02

🔹در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود؟ -  چند ماه از سال جزو ماه های حرام محسوب می شود؟ -  آیا دیه ماه های حرام دو برابر ماه های عادی است؟ -  آیا دیه در تمام بیمه ها یکسان محسابه می شود؟ -  آیا افزایش دیه ماه های حرام شامل جرح هم می شود؟  🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر  🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: علی ابراهیمی بهنام، مدرس علوم بیمه ای و کارشناس رسمی دادگستری  🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...
پنجمین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان به کدام بیمه ها نیاز دارند؟
2021-03-26

🔸چهارمین شماره از پادکست بیمه گپ با موضوع: پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان به کدام بیمه ها نیاز دارند؟ 🔹در این شماره از پادکست برای این سوالات پاسخ دقیقی خواهید یافت:  -  پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان به کدام بیمه ها نیاز دارند؟ -  بیمه مسئولیت كارفرما چه کمکی به پیمانکاران می کند؟ -  در زمینه جبران خسارات به شخص ثالث بیمه چطور کمک می کند؟ -   آیا مواردی هست که در هیچ از این بیمه ها پوشش نداشته باشد و در این زمینه چه راهکاری وجود دارد؟ -  بیمه ارزانتر با پوشش کمتر یا بیمه گرانتر  با پوشش بیشتر؟ 🔹حامی مالی پادکست بیمه گپ: شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر  🔹نویسنده و کارگردان: علی فرهاد  🔹کارشناس مجری: امین عبداله پور  🔹کارشناس مهمان این شماره: علی رضا وطن دوست، مدرس علوم بیمه ای و کارشناس ارزیاب خسارت 🔹پادکست بیمه گپ متعلق به سامانه بیمه سی است. bimasi.ir

Show...

Latest Episode