بیوگو
Category History
Published January 8, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست «بیوگو» راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست بیوگرافی شخصی را خواهید شنید که توسط «گروه نویسندگان در سایه» تولید یا بازنویسی شده است.

Available Episodes

اپیزود ٠۱ – زندگی‌نامه هما روستا
2020-09-25

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰۲ – نویسنده تمام وقت، جاسوس پاره وقت
2020-10-17

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ٠۳ – ماما آفریکا، صدای یک قاره
2020-11-11

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰۴ – سیاح مشرق زمین
2020-12-08

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ٠۵ – عطر وانیلی خاطره
2021-01-08

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰۶ – در چهارخانه هوش و جنون
2021-02-16

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره
2021-03-17

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰٨ - من دینامیتم
2021-04-22

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود ٠۱ – زندگی‌نامه هما روستا
2020-09-25

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰۲ – نویسنده تمام وقت، جاسوس پاره وقت
2020-10-17

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ٠۳ – ماما آفریکا، صدای یک قاره
2020-11-11

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰۴ – سیاح مشرق زمین
2020-12-08

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ٠۵ – عطر وانیلی خاطره
2021-01-08

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰۶ – در چهارخانه هوش و جنون
2021-02-16

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره
2021-03-17

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...
اپیزود ۰٨ - من دینامیتم
2021-04-22

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Show...

Latest Episode