بی شارپ
Category Music
Published April 26, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقی ... ارائه ای از مسعود حیدریان

Available Episodes

قسمت صفر بیشارپ : بساز و ننال
2019-10-12

با درود ... قسمت صفر پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بساز و نَنال! خلاصه اپیزود: توضیح مختصری در مورد محتوا و فرم کلی پادکست و داستان سفارش موسیقی تیتراژ برنامه فوتبال برتر برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ... فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود The Hot Sardines - Bei Mir Bist Du Schoen The Piano Guys - Wonder of The World Kristina Cooper - Emanuel Pentatonix - The Sound of Silence (Cover) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت یکم بی شارپ : بازتابها
2019-10-28

با درود ... قسمت یکم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بازتابها خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ بازتابها به همراه داستانی به قلم مسعود حیدریان و صدای مهدی صادقی برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ... فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود Boney M - Rasputin McFerrin - Don't Worry Be Happy André Rieu & 150 dancers - Lara's Theme & Light Cavalry Bob Seger - Turn The Page (1973 Radio Version) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت دوم بی شارپ : با دیگران
2019-12-03

با درود ... قسمت دوم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: با دیگران خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ با دیگران برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود The Mamas & The Papas__California Dreamin' Chris Norman (Some Hearts Are Diamonds Live) Ave Maria - André Rieu & Mirusia - Schubert Chris Rea - The road to hell (long version) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت سوم بی شارپ : پیرامون فرشتگان
2019-12-21

با درود ... قسمت سوم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: پیرامون فرشتگان خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ پیرامون فرشتگان و شرح کوتاهی بر خواص صدا برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود The Mamas & The Papas__California Dreamin' Chris Norman (Some Hearts Are Diamonds Live) Ave Maria - André Rieu & Mirusia - Schubert Chris Rea - The road to hell (long version) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت چهارم بی شارپ: میلیونها تنها
2020-03-03

با درود ... قسمت چهارم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: میلیونها تنها خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ میلیونها تنها و شرح کوتاهی بر چیستی انواع آلبومهای موسیقی برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود 01__Rag'n'Bone Man - Human 02__CYN - I’ll Still Have Me 03__ennio Morricone__Once Upon a Time in the West __KATICA ILLÉNYI 04__Orange Blossom - Ya Sidi راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت پنجم بی شارپ : بَزمِ بی رویان
2020-03-12

با درود ... قسمت پنجم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بزم بی رویان خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر ساختار آهنگ بزم بی رویان و شرح کوتاهی بر ترجمان انسانی برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود 01__BSharpCast E 5__Jessie Ware - Selfish Love 02__BSharpCast E 5__Michael Kiwanuka - One More Night 03__BSharpCast E 5__Ennio Morricone - Il Clan dei Siciliani 04__BSharpCast E 5__Demis Roussos - From Souvenirs to Souvenirs راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت اول بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-03-21

با درود ... قسمت اول پادکست بی شارپ پلاس تقدیم می گردد بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه ... امیدوارم لذت ببرید ... ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت اول خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد برای چه فیلمی بوده رو توی این مجموعه اپیزودها، دوباره معرفی می کنم تا اگه یادتون رفته، یادتون بیاد برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت دوم بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-03-23

با درود ... قسمت دوم پادکست بی شارپ پلاس تقدیم می گردد بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه ... امیدوارم لذت ببرید ... ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت دوم خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد برای چه فیلمی بوده رو توی این مجموعه اپیزودها، دوباره معرفی می کنم تا اگه یادتون رفته، یادتون بیاد برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود 1. صبحانه در تیفانی به کارگردانی بلیک ادواردز ۱۹۶۱ ...  هنری مانچینی 2. روانی یا سایکو 1960 آلفرد هیچکاک ... برنارد هرمن 3. جنگ ستارگان جرج لوکاس 1977 ... جان ویلیامز اسکار 78 4. ماه تلخ 1992 رومن پولانسکی ... ونجلیس 5. سوپر من 1978 ریچارد دانر ... جان ویلیامز 6. ماموریت رولند جافه و محصول سال ۱۹۸۶ ... انیوموریکونه 7. یک محل تابستانی  دلمر دیوز 1959 ...  پرسی فیث، ماکس اشتاینر 8. راکی، عنوان هشت فیلم به کارگردانی جان جی اِویلسون ... بیل کُنتی 9. ماجرای توماس کراون 1968 نورمن جویسون ... مایکل لگراند اسکار بهترین ترانه 10. شمال از شمال غربی 1959 آلفرد هیچکاک ... برنارد هرمن 11. زِد به کارگردانی کوستا گاوراس 1969 ... میکیس تئودوراکیس 12. ایندیانا جونز، مهاجمان صندوق گمشده 1981 استیون اسپیلبرگ ... جان ویلیامز  13. تابستان 42 گارگردان رابرت مالیگن 1971 ... میشل لوگران 14. تلقین کریستوفر نولان 2010 ... هانس زیمر 15. دکتر نو ... جیمز باند ...  دکتر نو اولین فیلم از سری فیلم‌های جیمز باند به کارگردانی ترنس یانگ محصول ۱۹۶۲ ... جان بری 16. بازگشت به آینده کارگردانرابرت زمکیس 1985 ... آلن سیلوستری 17. ماموریت غیر ممکن ... سریال 1966 تا 1973 ... کارگردان رضا بدیعی ... لااو شیفرین 18. روح 1990 جری زاکر ... موریس ژار الکس نورث 19. لورنس عربستان 1962 دیوید لین ... موریس ژار اسکار 20. برباد رفته 1939 ویکتور فلمینگ ... مکس اشتاینر 21. فتح بهشت 1492 ریدلی اسکات 1992 ... ونجلیس 22. کازابلانکا 1942 مایکل کورتیز ... مکس اشتاینر 23. مرد سوم 1949 کارول رید ... آنتون کاراس 24. داستان عشق 1970 آرتور هیلر ... فرانسیس لِه اسکار 25. پلنگ صورتی 1963 بلیک ادواردز ... هنری مانچینی راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت سوم بی شارپ پلاس: اینو کجا شنیدم؟
2020-04-26

بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه ... امیدوارم لذت ببرید ... ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت دوم خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد برای چه فیلمی بوده رو توی این مجموعه اپیزودها، دوباره معرفی می کنم تا اگه یادتون رفته، یادتون بیاد برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود سفید از مجموعه ی سه رنگ کریشتوف کیشلوفسکی 1994 ... زبیگنیف پرایزنر آخرین موهیکان 1992 مایکل مان ... ترور جونز، رندی ادلمن گلادیاتور 2000 ریدلی اسکات ... هانس زیمر گلدن گلوب پارک ژوراسیک 1992 استیون اسپیلبرگ ... جان ویلیامز فرار بزرگ 1963 جان استرجز ... المر برنستاین هری پاتر 2001 تا 2011 دیوید ییتس، آلفونسو کوارون، کریس کلمبوس، مایک نیوول ... جان ویلیامز ارباب حلقه ها 2001 پیتر جکسون ... هاوارد شور اسکار پدرخوانده 1972 فرانسیس فورد کاپولا ... نینو روتا بفتا و گولدن گلوب پیانو 1993 جین کمپیون ... مایکل نایمن زوربای یونانی 1964 مایکل کاکویانیس ... میکی تئودوراکیس سرگیجه 1958 آلفرد هیچکاک ... برنارد هرمن روزی روزگاری در آمریکا به کارگردانی سرجو لئونه محصول ۱۹۸۴ ... انیوموریونه بفتا دانی دارکو 2001 ریچارد کلی ... مایکل اندروز دسته ی سیسیلی ها 1969 آنری ورنو ... انیو موریکونه روزی روزگاری در آمریکا به کارگردانی سرجو لئونه محصول ۱۹۸۴ ... انیوموریونه بفتا حرفه ای 1981 جرج لاتنر ... انیوموریکونه به من می گویند هیچکس 1974 سرجو لئونه .... انیوموریکونه فاصله 1968 کوین بیلینگتون ... ژرژ دلرو راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت صفر بیشارپ : بساز و ننال
2019-10-12

با درود ... قسمت صفر پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بساز و نَنال! خلاصه اپیزود: توضیح مختصری در مورد محتوا و فرم کلی پادکست و داستان سفارش موسیقی تیتراژ برنامه فوتبال برتر برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ... فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود The Hot Sardines - Bei Mir Bist Du Schoen The Piano Guys - Wonder of The World Kristina Cooper - Emanuel Pentatonix - The Sound of Silence (Cover) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت یکم بی شارپ : بازتابها
2019-10-28

با درود ... قسمت یکم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بازتابها خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ بازتابها به همراه داستانی به قلم مسعود حیدریان و صدای مهدی صادقی برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ... فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود Boney M - Rasputin McFerrin - Don't Worry Be Happy André Rieu & 150 dancers - Lara's Theme & Light Cavalry Bob Seger - Turn The Page (1973 Radio Version) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت دوم بی شارپ : با دیگران
2019-12-03

با درود ... قسمت دوم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: با دیگران خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ با دیگران برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود The Mamas & The Papas__California Dreamin' Chris Norman (Some Hearts Are Diamonds Live) Ave Maria - André Rieu & Mirusia - Schubert Chris Rea - The road to hell (long version) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت سوم بی شارپ : پیرامون فرشتگان
2019-12-21

با درود ... قسمت سوم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: پیرامون فرشتگان خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ پیرامون فرشتگان و شرح کوتاهی بر خواص صدا برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود The Mamas & The Papas__California Dreamin' Chris Norman (Some Hearts Are Diamonds Live) Ave Maria - André Rieu & Mirusia - Schubert Chris Rea - The road to hell (long version) راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت چهارم بی شارپ: میلیونها تنها
2020-03-03

با درود ... قسمت چهارم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: میلیونها تنها خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ میلیونها تنها و شرح کوتاهی بر چیستی انواع آلبومهای موسیقی برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود 01__Rag'n'Bone Man - Human 02__CYN - I’ll Still Have Me 03__ennio Morricone__Once Upon a Time in the West __KATICA ILLÉNYI 04__Orange Blossom - Ya Sidi راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت پنجم بی شارپ : بَزمِ بی رویان
2020-03-12

با درود ... قسمت پنجم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست ... ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بزم بی رویان خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر ساختار آهنگ بزم بی رویان و شرح کوتاهی بر ترجمان انسانی برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود 01__BSharpCast E 5__Jessie Ware - Selfish Love 02__BSharpCast E 5__Michael Kiwanuka - One More Night 03__BSharpCast E 5__Ennio Morricone - Il Clan dei Siciliani 04__BSharpCast E 5__Demis Roussos - From Souvenirs to Souvenirs راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت اول بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-03-21

با درود ... قسمت اول پادکست بی شارپ پلاس تقدیم می گردد بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه ... امیدوارم لذت ببرید ... ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت اول خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد برای چه فیلمی بوده رو توی این مجموعه اپیزودها، دوباره معرفی می کنم تا اگه یادتون رفته، یادتون بیاد برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت دوم بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
2020-03-23

با درود ... قسمت دوم پادکست بی شارپ پلاس تقدیم می گردد بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه ... امیدوارم لذت ببرید ... ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت دوم خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد برای چه فیلمی بوده رو توی این مجموعه اپیزودها، دوباره معرفی می کنم تا اگه یادتون رفته، یادتون بیاد برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود 1. صبحانه در تیفانی به کارگردانی بلیک ادواردز ۱۹۶۱ ...  هنری مانچینی 2. روانی یا سایکو 1960 آلفرد هیچکاک ... برنارد هرمن 3. جنگ ستارگان جرج لوکاس 1977 ... جان ویلیامز اسکار 78 4. ماه تلخ 1992 رومن پولانسکی ... ونجلیس 5. سوپر من 1978 ریچارد دانر ... جان ویلیامز 6. ماموریت رولند جافه و محصول سال ۱۹۸۶ ... انیوموریکونه 7. یک محل تابستانی  دلمر دیوز 1959 ...  پرسی فیث، ماکس اشتاینر 8. راکی، عنوان هشت فیلم به کارگردانی جان جی اِویلسون ... بیل کُنتی 9. ماجرای توماس کراون 1968 نورمن جویسون ... مایکل لگراند اسکار بهترین ترانه 10. شمال از شمال غربی 1959 آلفرد هیچکاک ... برنارد هرمن 11. زِد به کارگردانی کوستا گاوراس 1969 ... میکیس تئودوراکیس 12. ایندیانا جونز، مهاجمان صندوق گمشده 1981 استیون اسپیلبرگ ... جان ویلیامز  13. تابستان 42 گارگردان رابرت مالیگن 1971 ... میشل لوگران 14. تلقین کریستوفر نولان 2010 ... هانس زیمر 15. دکتر نو ... جیمز باند ...  دکتر نو اولین فیلم از سری فیلم‌های جیمز باند به کارگردانی ترنس یانگ محصول ۱۹۶۲ ... جان بری 16. بازگشت به آینده کارگردانرابرت زمکیس 1985 ... آلن سیلوستری 17. ماموریت غیر ممکن ... سریال 1966 تا 1973 ... کارگردان رضا بدیعی ... لااو شیفرین 18. روح 1990 جری زاکر ... موریس ژار الکس نورث 19. لورنس عربستان 1962 دیوید لین ... موریس ژار اسکار 20. برباد رفته 1939 ویکتور فلمینگ ... مکس اشتاینر 21. فتح بهشت 1492 ریدلی اسکات 1992 ... ونجلیس 22. کازابلانکا 1942 مایکل کورتیز ... مکس اشتاینر 23. مرد سوم 1949 کارول رید ... آنتون کاراس 24. داستان عشق 1970 آرتور هیلر ... فرانسیس لِه اسکار 25. پلنگ صورتی 1963 بلیک ادواردز ... هنری مانچینی راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...
قسمت سوم بی شارپ پلاس: اینو کجا شنیدم؟
2020-04-26

بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه ... امیدوارم لذت ببرید ... ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت دوم خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد برای چه فیلمی بوده رو توی این مجموعه اپیزودها، دوباره معرفی می کنم تا اگه یادتون رفته، یادتون بیاد برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها مانند شنوتو، کست باکس یا ناملیک مراجعه و نام بی شارپ را جستجو کنید ...همچنین، فایلهای بی شارپ را مستقیما از کانال تلگرام هم می توانید داشته باشید آدرس بی شارپ در آیتونز: https://podcasts.apple.com/us/podcast/بی-شارپ/id1487246053 آدرس بی شارپ در انکر: https://anchor.fm/massoud-heydarian آدرس بی شارپ در شنوتو: https://shenoto.net/channel/bsharpcast?lang=fa آدرس بی شاپ در تلگرام: https://t.me/bsharpcast آدرس بی شارپ در تهران پادکست: https://tehranpodcast.ir/بی-شارپ/ آدرس بی شارپ در کست باکس: https://castbox.fm/channel/بی-شارپ-id2409258?country=us آدرس بی شارپ در پادکده: https://podkadeh.com/bsharpcast/ آدرس بی شارپ در ناملیک: http://namlik.me/narrator/bsharpcast توضیحات : نام آهنگهایی در این قسمت می شنوید به ترتیب ورود سفید از مجموعه ی سه رنگ کریشتوف کیشلوفسکی 1994 ... زبیگنیف پرایزنر آخرین موهیکان 1992 مایکل مان ... ترور جونز، رندی ادلمن گلادیاتور 2000 ریدلی اسکات ... هانس زیمر گلدن گلوب پارک ژوراسیک 1992 استیون اسپیلبرگ ... جان ویلیامز فرار بزرگ 1963 جان استرجز ... المر برنستاین هری پاتر 2001 تا 2011 دیوید ییتس، آلفونسو کوارون، کریس کلمبوس، مایک نیوول ... جان ویلیامز ارباب حلقه ها 2001 پیتر جکسون ... هاوارد شور اسکار پدرخوانده 1972 فرانسیس فورد کاپولا ... نینو روتا بفتا و گولدن گلوب پیانو 1993 جین کمپیون ... مایکل نایمن زوربای یونانی 1964 مایکل کاکویانیس ... میکی تئودوراکیس سرگیجه 1958 آلفرد هیچکاک ... برنارد هرمن روزی روزگاری در آمریکا به کارگردانی سرجو لئونه محصول ۱۹۸۴ ... انیوموریونه بفتا دانی دارکو 2001 ریچارد کلی ... مایکل اندروز دسته ی سیسیلی ها 1969 آنری ورنو ... انیو موریکونه روزی روزگاری در آمریکا به کارگردانی سرجو لئونه محصول ۱۹۸۴ ... انیوموریونه بفتا حرفه ای 1981 جرج لاتنر ... انیوموریکونه به من می گویند هیچکس 1974 سرجو لئونه .... انیوموریکونه فاصله 1968 کوین بیلینگتون ... ژرژ دلرو راههای ارتباط با بی شارپ: Email: [email protected] Twitter: BSharpCast Instagram: BSharpCast Telegram: https://t.me/bsharpcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/massoud-heydarian/message

Show...

Latest Episode