بی نام پادکست/Binampodcast
Category History
Published May 11, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من نازنین هستم و اینجا بی نام پادکست ،من قصد دارم داستان ها و کتاب هایی از مشاهیر ادبی ایران و جهان رو براتون بخونم،گاهی هم موضوع آزاد برای صحبت خواهیم داشت🌱

Available Episodes

سرزمین پارس و پارسیان
2021-04-19

تو این اپیزود ودر اپیزودهای بعدی درمورد ایران باستان میگیم ومی شنویم ID instagram:@binampodcast Email:[email protected]

Show...
لشکرکشی مغول ها به ایران.قسمت اول
2021-05-02

  در قسمت اول از  لشکرکشی مغول ها از دلایل حمله مغول ها به ایران براتون گفتم

Show...
لشکرکشی مفول ها به ایران.قسمت دوم
2021-05-11

در قسمت دوم از لشکر کشی مغول ها به ایران میریم به دوران پادشاهی جلال الدین جانشین وپسر سلطان محمد خوارزمشاه ی بی کفایت

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سرزمین پارس و پارسیان
2021-04-19

تو این اپیزود ودر اپیزودهای بعدی درمورد ایران باستان میگیم ومی شنویم ID instagram:@binampodcast Email:[email protected]

Show...
لشکرکشی مغول ها به ایران.قسمت اول
2021-05-02

  در قسمت اول از  لشکرکشی مغول ها از دلایل حمله مغول ها به ایران براتون گفتم

Show...
لشکرکشی مفول ها به ایران.قسمت دوم
2021-05-11

در قسمت دوم از لشکر کشی مغول ها به ایران میریم به دوران پادشاهی جلال الدین جانشین وپسر سلطان محمد خوارزمشاه ی بی کفایت

Show...

Latest Episode