تاریخ علم و اندیشه
Category History
Published January 25, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفتگوها و سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ علم و فلسفه t.me/hisofscience t.me/hisofsci utihs.ut.ac

Available Episodes

دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار
2020-02-12

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی متن کامل مقاله: https://jihs.ut.ac.ir/article_72849_a724ccf4b6efd16a401d78e3539bd398.pdf t.mehisofsci

Show...
رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌العابدین خان به دلایل حرکت زمین در قانون ناصری
2020-02-12

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی متن کامل مقاله: https://jihs.ut.ac.ir/article_72843_8b5066c92614d79370c14ddeb6d9cb53.pdf t.me/hisofsci

Show...
سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله
2020-02-13

شکیات فکری و دینی نجم الدوله افتتاحیۀ دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی پژوهشکدۀ تاریخ علم t.me/hisofsci utihs.ut.ac.ir

Show...
سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش
2020-02-13

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی پژوهشکدۀ تاریخ علم t.me/hisofsci

Show...
ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار
2020-02-13

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی #audio

Show...
مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله
2020-02-13

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی پژوهشکدۀ تاریخ علم متن کامل مقاله: https://jihs.ut.ac.ir/article_72852_3b689132a993618eea47df7264c02203.pdf t.me/hisofsci

Show...
طالع بینی، شبه علم و ترویج علم
2020-02-13

سخنرانی روز جهانی علم در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران دکتر گمینی: شبه علم: طالع بینی و ارابهٔ خدایان متن کامل مقاله: https://www.academia.edu/9989662/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_ دکتر شیخرضایی: ترویج علم از نگاه فلسفه علم ۲۷ آبان ۹۷

Show...
رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم
2020-02-18

رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم امیرمحمد گمینی جمعه ۲۴ آبان ۹۸ سای‌کام۹۸ کارخانه نوآوری آزادی utihs.ut.ac.ir t.me/hisofscivideo:https://www.aparat.com/v/xZjhm/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%9B_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85

Show...
آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟
2020-02-23

امیرمحمد گمینی همایش نقش دانشمندان مسلمان مدرسه دارالفنون یازدهم تیرماه ۱۳۹۸ متن کامل مقاله: http://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/naghd%20mozaffar%20Ighbal-pub.pdf

Show...
بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن
2020-02-24

گفتگوی سیاوش صفاریان‌پور با امیرمحمد گمینی برنامۀ راه‌شیری تولید دیجیکالا نسخۀ تصویری: https://www.instagram.com/tv/B52zb2QHiEg/?igshid=q6t3wyrwivnn https://www.digikala.com/mag/video/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%85/ https://www.aparat.com/v/jGidW/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%BA%D9%88%D9%84%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%21_%28%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%26ndash%3B_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA

Show...
تحول‌باوری پیش از داروین
2020-02-25

امیرمحمد گمینی: تحول‌باوری پیش از داروین همایش روز داروین بهمن ماه 1398 تصویر: ژان باپتیست لامارک منبع: https://plato.stanford.edu/entries/evolution-before-darwin/ t.me/hisofsci

Show...
مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار
2020-03-08

امیرمحمد گمینی مسلمانان و مسیحیان عرب و ایرانی چگونه با نظریۀ تکامل مواجه شدند؟ همایش علوم طبیعی درتمدن ایران و اسلام سوم خرداد 96 شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی و نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار پژوهشکدۀ تاریخ علم متن کامل مقاله و تصاویر https://jihs.ut.ac.ir/article_72849_a724ccf4b6efd16a401d78e3539bd398.pdf کتاب مواجهه با داروین https://bit.ly/2TOKau8

Show...
چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.
2020-03-17

آیاکرویت زمین را نخستین بار گالیله کشف کرد؟ آیا نظریه زمین مرکزی بطلمیوس غیرعلمی بود؟ آیا نجوم قدیم برگرفته از کتب مقدس بود؟ چرا انقلاب علمی در تمدن اسلامی روی نداد؟ آیا دیدگاه درستی درباره علم قدیم داریم؟ نقد و بررسی کتاب «علم چیست» ؟ امیرمحمد #گمینی محمدرضا #توکلی‌صابری دوازده آبان 1397 سرای اهل قلم متن کامل مقاله https://www.dropbox.com/s/qtholw4indhtulf/tavakkoli-shared.pdf?dl=0

Show...
بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین
2020-03-27

دکتر حسین نصر از متفکران معاصر سنتگرا آثار متعددی در زمینۀ تاریخ علم در دورۀ اسلامی و علم مدرن منتشر کرده است. او علوم طبیعی در تمدن اسلامی را تافته‌ای جدابافته و منشأگرفته از وحی و معنویت می‌داند. او علوم مدرن را دارای ارزش معرفتی نمی‌داند و نظریۀ تکامل را به شدت نقد می‌کند. آیا دیدگاه‌های او دربارۀ تاریخ علم قدیم و نظریۀ تکامل داروین قابل دفاع است؟ نشست تخصصی مواجهۀ سنت‌گرایان با مسائل فرهنگ معاصر امیرمحمد گمینی: نقد و بررسی آراء سنت‌گرایان درباب علم و تاریخ آن سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 پژوهشگاه علوم انسانی گزارش تفصیلی و تصاویر جلسه: https://bit.ly/2UjL6YW متن کامل مقالات مرتبط حسین نصر و تاریخ علم اسلامی / نظریه تکامل و حسین نصر https://www.dropbox.com/s/awe88jfpaqef9vg/nasr-Sharq-shared.pdf?dl=0 نقد و بررسی دیوید کینگ بر فصول نجومی و ریاضی کتاب علم در اسلام https://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/Miras%20Elmi%209_104.pdf آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟ http://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/naghd%20mozaffar%20Ighbal-pub.pdf

Show...
آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟
2020-04-07

آیا یونانیان باستان دانش نجوم خود را از ایرانیان باستان گرفتند؟ آیا ایرانیان باستان از کرویت زمین خبر داشتند؟ آیا طالس و فیثاغورس تحت تأثیر علم در ایران باستان بودند؟ سطح دانش نجوم در ایران و بابل باستان چقدر بود؟ آیا یونانیان توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش بینی کنند؟ امیرمحمد گمینی مهرداد ملکزاده حنیف قلندری نقد و بررسی کتاب ۵۸۵ق‌م https://fidibo.com/book/96334-585-%D9%82-%D9%85 خانه اندیشمندان علوم انسانی آبان ۱۳۹۷

Show...
نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار
2020-04-24

آیا دانشمندان دوران اسلامی قبلا به نظریۀ تکامل داروین اشاره کرده بودند؟پیشنیه و بستر نظریۀ تکامل در اروپا چه بود؟چرا علمای مسلمان در دوران قاجار با علوم جدید مخالفت نکردند؟نخستین اشاره در متون فارسی به نظریۀ تکامل کی بود؟علمای شیعه چگونه با علوم جدید به ویژه تکامل داروین مواجه شدند؟گفتگوی علیرضا امتیاز با امیرمحمد گمینیویدئوی گفتگو در آپارات صدانتhttps://www.aparat.com/v/iYtk4(تصحیح یک اشتباه: مکانیک‌گرایی زادۀ قرن هفدهم میلادی است.)کتاب مواجهه با داروینhttp://kargadanpub.com/book/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8/

Show...
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری
2020-05-05

اعزام میرزامحمودخان قمی به رصدخانه پاریس و بروکسل در عصر ناصرالدین شاهآیا او به راستی سیارکی در مدار بین مریخ و مشتری کشف کرد؟نقل‌های نامعتبر تاریخی چگونه شکل می‌گیرند؟مطالعه‌ی موردی: میرزا محمودخان قمی، کشف سیارک و احداث رصدخانه در ایرانسخنرانی امیر سادات‌موسوی (فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران) در وبینار انجمن نجوم دانشگاه امیرکبیراردیبهشت 1399نسخۀ ویدیوییhttps://www.aparat.com/v/i82m4

Show...
نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی
2020-06-14

آیا علم در ایران و جهان اسلام از قرن ششم هجری افول کرد؟آیا غزالی و اشاعره عامل افول علم بودند؟اگر علم در جهان اسلام افول نکرد، پس چرا علم در ملل اروپایی از جهان اسلام پیشرفته‌تر است؟سخنرانی امیرمحمد گمینی در گروه فلسفۀ علم دانشگاه شریفاردیبهشت 1399نظریه افول علم در جهان اسلام را نژادپرستان قرن نوزدهمی مثل ارنست رنان مطرح کردند و امثال دکتر صادق زیباکلام بدون هیچ آشنایی اولیه با ظرائف تاریخ علم در جهان اسلام عمومی‌سازی کردند.در این سخنرانی پیشینه این نظریه را خواهم کاوید، ویژگی هایش را بر خواهم شمرد و اشکالات اساسی آن را با مراجعه به متون پژوهشگران و نسخه‌های خطی به جا مانده از قرن‌ها پیش بررسی خواهم کرد..تا انتهای بخش پرسش و پاسخ بشنویدویدیوی سخرانیhttps://www.aparat.com/v/CnNTJ#ماچگونه‌ما‌شدیم؟#صادق‌زیباکلام#رضامنصوری

Show...
چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد
2020-06-29

چه عوامل اقتصادی و اجتماعی در ایجاد انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب مؤثر بود؟در اپیزود قبلی گفته شد که نظریۀ افول نه درست است و نه می‌تواند تفاوت تحولات علمی در غرب و شرق را توضیح دهد.بنابراین چرا علم غربی تفاوتی بنیادین با علم قرون میانه پیدا کرد؟گفتگوی زندۀ اینستاگرامی گروه دوبلۀ نجومی صدای کیهان با امیرمحمد گمینیhttp://voiceofcosmos.ir/http://instagram.com/voiceofcosmosتیرماه 1399متن سخنرانیhttp://philosophy.mofidu.ac.ir/article_17928.html

Show...
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید
2020-07-18

آیا ابن سینا نخستین کسی است که گذر زهره را از مقابل خورشید دیده است؟چرا بعضی منجمان با امکان رؤیت گذر زهره مخالف بودند؟نخستین بار چه کسانی و چرا به وجود لکه‌هایی روی خورشید اشاره کردند؟مصاحبۀ مائده فرهوش از کافه‌آسترو با امیرمحمد گمینیhttps://www.instagram.com/cafeastro/تیرماه 1399متن مقالۀ پژوهشی این قسمتjihs.ut.ac.ir/article_36133.htmlویدئوی این اپیزودhttps://www.instagram.com/tv/CCeGVR5l-Bj/?igshid=5bt951gsl3o9

Show...
آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟
2020-08-06

آیا بناهای باستانی چون برج رادکان و کعبه زرتشت رصدخانه بوده‌اند؟ تفاوت ابزارهای رصدی با ساعت آفتابی و تقویم خورشیدی چیست؟ مصاحبه احمد کریمی از مرکز نجومی گنبد مینا با امیرمحمد گمینی مردادماه ۱۳۹۹ تماشای مصاحبه https://www.instagram.com/tv/CDejI_VJcTz/?igshid=4avlnzg2dpp خواندن مقالات و دیدن تصاویر برای اطلاعات دقیق‌تر بررسی کابرد نجومی بنای کعبه زرتشت https://article.tebyan.net/99970 برج رادکان https://rtis2.ut.ac.ir/media/?f_name=paper_upload&path=uploads/articles/papers/Pages_from_Miras_elmi_7.pdf&activity_id=97650277

Show...
حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی
2020-09-02

آیا بیرونی به حرکت زمین اعتقاد داشت؟آیا ابوسعید سجزی نظریۀ حرکت زمین را مطرح کرده بود؟سخنرانی امیرمحمد گمینی در موسسۀ شهر کتابشهریور 99لینک ویدیوhttps://www.instagram.com/tv/CEoeQCMpyYV/?igshid=ljsfjj8yzcu2

Show...
مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم
2021-01-02

چگونه تأکید در ریاضی‌سازی و زبان ریاضی طبیعت به انقلاب علمی قرن هفدهم منجر شد؟آیا ریاضی‌گرایی مختص قرن هفدهم بود یا برگرفته از علوم یونانی و دوران اسلامی بود؟آیا انقلابیان قرن هفدهم به دنبال تقدس‌زدایی از طبیعت بودند یا تقدس بخشیدن به آن؟آیا بدون فهم ریشه‌های باستانی انقلاب علمی می‌توان فهم دقیقی از آن پیدا کرد؟جلسۀ پرسش و پاسخ حلقۀ مطالعاتی تمنا با امیرمحمد گمینی دربارۀ کتاب «مبادی مابعدالمطبیعی علوم نوین» نوشتۀ آرتور برت.t.me/tamanacircleیازده دی ماه سال 1399 

Show...
مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟
2021-01-25

دیدگاه‌های پروفسور رشدی راشد دربارۀ جایگاه و اهمیت تاریخ علم دوران اسلامی در فهم تاریخ علم جهانیاز افراط و تفریط در جایگاه علم دوران اسلامی بپرهیزیم. نه زیادی بزرگش کنیم و نه زیادی بی اهمیت جلوه‌اش دهیم. پروفسور رشدی راشد از دانشگاه پاریس 7 در طول فعالیت پژوهشی خود نشان داد که چرا ما برای فهم نوآوری‌های دکارت و فرما لازم است آثار خیام و طوسی را در ریاضیات درک کرده باشیم.متن پادکستhttps://rtis2.ut.ac.ir/media/?f_name=paper_upload&path=uploads/articles/papers/Gamini-Khedmat_Khianat.pdf&activity_id=98841959معرفی کتاب«تاریخ و فلسفۀ علم: مقالاتی از رشدی راشد و درباره‌ او»حسین معصومی همدانیhttps://www.hermespub.ir/product/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85/باتشکر ویژه از آرش رسولیان به خاطر ضبط، تدوین، و انتخاب موسیقیاز پادکست amusicتاریخ موسیقیhttps://castbox.fm/app/castbox/player/id1409959

Show...
چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟
2021-03-01

نصیرالدین طوسی مهندس نبود. ولی چرا در ایران روز هندسه‌دان، ریاضیدان، فیزیکدان، مورخ و جامعه‌شناس نداریم؟ مصاحبه با برنامه هفت اقلیم به مناسبت روز مهندس #میرزاخانی جامعهٔ صنعت‌زدهٔ ایران و ذهنیت صنعت‌گرای مسئولان آن برخلاف ادعاها نشان‌دهندهٔ تسلط سود و فایده بر گفتمان ایرانی است.

Show...
تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم
2021-05-21

گالیله تجربه‌گرا بود یا عقل‌گرا؟چگونه دیدگاه‌های ایدئولوژیک سنت‌گرا یا نوگرا باعث تحریف تاریخ علممی‌شوند.یک جلسۀ مستقل از کلاس روش‌تحقیق دانشجویان تاریخ علم دانشگاه تهرانبر اساس فصل یازدهم کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علمنوشتۀ هلگه کراگ، انتشارات سمتhttps://www.adinehbook.com/gp/product/600020342X

Show...
زندگی گالیلۀ برتولت برشت
2021-07-18

آیا گالیله سوسیالیست بود؟آیا اختلاف گالیله با کلیسا بر سر ایمان و عقلانیت بود؟آیا گالیله نظریه خورشید مرکزی را اثبات کرده بود؟آیا رصدهای گالیله نجوم بطلمیوسی را به طور قطع مردود کرده بود؟(اصلاحیه: خانم منجم یونانی در قرن چهارم میلادی هوپاتیا نام داشت.)محمدمهدی موسوی به بهانۀ بازخوانی نمایشنامۀ «زندگی گالیله» اثر برتولت برشت در گفتگو با امیرمحمد گمینی به سراغ تاریخ علم در قرن هفدهم و روابط گالیله و کلیسا می رود و این نمایشنامه را از منظر تاریخی و فلسفی نقد و بررسی می‌کند.https://www.instagram.com/vega_astronomy/نسخۀ ویدئویی:https://aparat.com/v/Srt65پیشنهاد می‌شود پیش از شنیدن این قسمت کتاب زندگی گالیله را مطالعه کنیدhttps://fidibo.com/book/1226-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87یا نمایشنامه صوتی آن را بشنوید:https://www.navaar.ir/audiobook/5003/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AAیا فیلم آن را ببینید:https://www.youtube.com/watch?v=F_mI1CEDlBkمقالۀ کوهن در نقد بررسی شیوه تاریخ نگاری برشت در این نمایشنامهhttps://www.jstor.org/stable/1207507

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار
2020-02-12

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی متن کامل مقاله: https://jihs.ut.ac.ir/article_72849_a724ccf4b6efd16a401d78e3539bd398.pdf t.mehisofsci

Show...
رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌العابدین خان به دلایل حرکت زمین در قانون ناصری
2020-02-12

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی متن کامل مقاله: https://jihs.ut.ac.ir/article_72843_8b5066c92614d79370c14ddeb6d9cb53.pdf t.me/hisofsci

Show...
سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله
2020-02-13

شکیات فکری و دینی نجم الدوله افتتاحیۀ دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی پژوهشکدۀ تاریخ علم t.me/hisofsci utihs.ut.ac.ir

Show...
سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش
2020-02-13

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی پژوهشکدۀ تاریخ علم t.me/hisofsci

Show...
ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار
2020-02-13

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی #audio

Show...
مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله
2020-02-13

دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی پژوهشکدۀ تاریخ علم متن کامل مقاله: https://jihs.ut.ac.ir/article_72852_3b689132a993618eea47df7264c02203.pdf t.me/hisofsci

Show...
طالع بینی، شبه علم و ترویج علم
2020-02-13

سخنرانی روز جهانی علم در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران دکتر گمینی: شبه علم: طالع بینی و ارابهٔ خدایان متن کامل مقاله: https://www.academia.edu/9989662/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_ دکتر شیخرضایی: ترویج علم از نگاه فلسفه علم ۲۷ آبان ۹۷

Show...
رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم
2020-02-18

رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم امیرمحمد گمینی جمعه ۲۴ آبان ۹۸ سای‌کام۹۸ کارخانه نوآوری آزادی utihs.ut.ac.ir t.me/hisofscivideo:https://www.aparat.com/v/xZjhm/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%9B_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85

Show...
آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟
2020-02-23

امیرمحمد گمینی همایش نقش دانشمندان مسلمان مدرسه دارالفنون یازدهم تیرماه ۱۳۹۸ متن کامل مقاله: http://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/naghd%20mozaffar%20Ighbal-pub.pdf

Show...
بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن
2020-02-24

گفتگوی سیاوش صفاریان‌پور با امیرمحمد گمینی برنامۀ راه‌شیری تولید دیجیکالا نسخۀ تصویری: https://www.instagram.com/tv/B52zb2QHiEg/?igshid=q6t3wyrwivnn https://www.digikala.com/mag/video/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%85/ https://www.aparat.com/v/jGidW/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%BA%D9%88%D9%84%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%21_%28%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%26ndash%3B_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA

Show...
تحول‌باوری پیش از داروین
2020-02-25

امیرمحمد گمینی: تحول‌باوری پیش از داروین همایش روز داروین بهمن ماه 1398 تصویر: ژان باپتیست لامارک منبع: https://plato.stanford.edu/entries/evolution-before-darwin/ t.me/hisofsci

Show...
مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار
2020-03-08

امیرمحمد گمینی مسلمانان و مسیحیان عرب و ایرانی چگونه با نظریۀ تکامل مواجه شدند؟ همایش علوم طبیعی درتمدن ایران و اسلام سوم خرداد 96 شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی و نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار پژوهشکدۀ تاریخ علم متن کامل مقاله و تصاویر https://jihs.ut.ac.ir/article_72849_a724ccf4b6efd16a401d78e3539bd398.pdf کتاب مواجهه با داروین https://bit.ly/2TOKau8

Show...
چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.
2020-03-17

آیاکرویت زمین را نخستین بار گالیله کشف کرد؟ آیا نظریه زمین مرکزی بطلمیوس غیرعلمی بود؟ آیا نجوم قدیم برگرفته از کتب مقدس بود؟ چرا انقلاب علمی در تمدن اسلامی روی نداد؟ آیا دیدگاه درستی درباره علم قدیم داریم؟ نقد و بررسی کتاب «علم چیست» ؟ امیرمحمد #گمینی محمدرضا #توکلی‌صابری دوازده آبان 1397 سرای اهل قلم متن کامل مقاله https://www.dropbox.com/s/qtholw4indhtulf/tavakkoli-shared.pdf?dl=0

Show...
بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین
2020-03-27

دکتر حسین نصر از متفکران معاصر سنتگرا آثار متعددی در زمینۀ تاریخ علم در دورۀ اسلامی و علم مدرن منتشر کرده است. او علوم طبیعی در تمدن اسلامی را تافته‌ای جدابافته و منشأگرفته از وحی و معنویت می‌داند. او علوم مدرن را دارای ارزش معرفتی نمی‌داند و نظریۀ تکامل را به شدت نقد می‌کند. آیا دیدگاه‌های او دربارۀ تاریخ علم قدیم و نظریۀ تکامل داروین قابل دفاع است؟ نشست تخصصی مواجهۀ سنت‌گرایان با مسائل فرهنگ معاصر امیرمحمد گمینی: نقد و بررسی آراء سنت‌گرایان درباب علم و تاریخ آن سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 پژوهشگاه علوم انسانی گزارش تفصیلی و تصاویر جلسه: https://bit.ly/2UjL6YW متن کامل مقالات مرتبط حسین نصر و تاریخ علم اسلامی / نظریه تکامل و حسین نصر https://www.dropbox.com/s/awe88jfpaqef9vg/nasr-Sharq-shared.pdf?dl=0 نقد و بررسی دیوید کینگ بر فصول نجومی و ریاضی کتاب علم در اسلام https://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/Miras%20Elmi%209_104.pdf آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟ http://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/naghd%20mozaffar%20Ighbal-pub.pdf

Show...
آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟
2020-04-07

آیا یونانیان باستان دانش نجوم خود را از ایرانیان باستان گرفتند؟ آیا ایرانیان باستان از کرویت زمین خبر داشتند؟ آیا طالس و فیثاغورس تحت تأثیر علم در ایران باستان بودند؟ سطح دانش نجوم در ایران و بابل باستان چقدر بود؟ آیا یونانیان توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش بینی کنند؟ امیرمحمد گمینی مهرداد ملکزاده حنیف قلندری نقد و بررسی کتاب ۵۸۵ق‌م https://fidibo.com/book/96334-585-%D9%82-%D9%85 خانه اندیشمندان علوم انسانی آبان ۱۳۹۷

Show...
نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار
2020-04-24

آیا دانشمندان دوران اسلامی قبلا به نظریۀ تکامل داروین اشاره کرده بودند؟پیشنیه و بستر نظریۀ تکامل در اروپا چه بود؟چرا علمای مسلمان در دوران قاجار با علوم جدید مخالفت نکردند؟نخستین اشاره در متون فارسی به نظریۀ تکامل کی بود؟علمای شیعه چگونه با علوم جدید به ویژه تکامل داروین مواجه شدند؟گفتگوی علیرضا امتیاز با امیرمحمد گمینیویدئوی گفتگو در آپارات صدانتhttps://www.aparat.com/v/iYtk4(تصحیح یک اشتباه: مکانیک‌گرایی زادۀ قرن هفدهم میلادی است.)کتاب مواجهه با داروینhttp://kargadanpub.com/book/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8/

Show...
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری
2020-05-05

اعزام میرزامحمودخان قمی به رصدخانه پاریس و بروکسل در عصر ناصرالدین شاهآیا او به راستی سیارکی در مدار بین مریخ و مشتری کشف کرد؟نقل‌های نامعتبر تاریخی چگونه شکل می‌گیرند؟مطالعه‌ی موردی: میرزا محمودخان قمی، کشف سیارک و احداث رصدخانه در ایرانسخنرانی امیر سادات‌موسوی (فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران) در وبینار انجمن نجوم دانشگاه امیرکبیراردیبهشت 1399نسخۀ ویدیوییhttps://www.aparat.com/v/i82m4

Show...
نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی
2020-06-14

آیا علم در ایران و جهان اسلام از قرن ششم هجری افول کرد؟آیا غزالی و اشاعره عامل افول علم بودند؟اگر علم در جهان اسلام افول نکرد، پس چرا علم در ملل اروپایی از جهان اسلام پیشرفته‌تر است؟سخنرانی امیرمحمد گمینی در گروه فلسفۀ علم دانشگاه شریفاردیبهشت 1399نظریه افول علم در جهان اسلام را نژادپرستان قرن نوزدهمی مثل ارنست رنان مطرح کردند و امثال دکتر صادق زیباکلام بدون هیچ آشنایی اولیه با ظرائف تاریخ علم در جهان اسلام عمومی‌سازی کردند.در این سخنرانی پیشینه این نظریه را خواهم کاوید، ویژگی هایش را بر خواهم شمرد و اشکالات اساسی آن را با مراجعه به متون پژوهشگران و نسخه‌های خطی به جا مانده از قرن‌ها پیش بررسی خواهم کرد..تا انتهای بخش پرسش و پاسخ بشنویدویدیوی سخرانیhttps://www.aparat.com/v/CnNTJ#ماچگونه‌ما‌شدیم؟#صادق‌زیباکلام#رضامنصوری

Show...
چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد
2020-06-29

چه عوامل اقتصادی و اجتماعی در ایجاد انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب مؤثر بود؟در اپیزود قبلی گفته شد که نظریۀ افول نه درست است و نه می‌تواند تفاوت تحولات علمی در غرب و شرق را توضیح دهد.بنابراین چرا علم غربی تفاوتی بنیادین با علم قرون میانه پیدا کرد؟گفتگوی زندۀ اینستاگرامی گروه دوبلۀ نجومی صدای کیهان با امیرمحمد گمینیhttp://voiceofcosmos.ir/http://instagram.com/voiceofcosmosتیرماه 1399متن سخنرانیhttp://philosophy.mofidu.ac.ir/article_17928.html

Show...
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید
2020-07-18

آیا ابن سینا نخستین کسی است که گذر زهره را از مقابل خورشید دیده است؟چرا بعضی منجمان با امکان رؤیت گذر زهره مخالف بودند؟نخستین بار چه کسانی و چرا به وجود لکه‌هایی روی خورشید اشاره کردند؟مصاحبۀ مائده فرهوش از کافه‌آسترو با امیرمحمد گمینیhttps://www.instagram.com/cafeastro/تیرماه 1399متن مقالۀ پژوهشی این قسمتjihs.ut.ac.ir/article_36133.htmlویدئوی این اپیزودhttps://www.instagram.com/tv/CCeGVR5l-Bj/?igshid=5bt951gsl3o9

Show...
آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟
2020-08-06

آیا بناهای باستانی چون برج رادکان و کعبه زرتشت رصدخانه بوده‌اند؟ تفاوت ابزارهای رصدی با ساعت آفتابی و تقویم خورشیدی چیست؟ مصاحبه احمد کریمی از مرکز نجومی گنبد مینا با امیرمحمد گمینی مردادماه ۱۳۹۹ تماشای مصاحبه https://www.instagram.com/tv/CDejI_VJcTz/?igshid=4avlnzg2dpp خواندن مقالات و دیدن تصاویر برای اطلاعات دقیق‌تر بررسی کابرد نجومی بنای کعبه زرتشت https://article.tebyan.net/99970 برج رادکان https://rtis2.ut.ac.ir/media/?f_name=paper_upload&path=uploads/articles/papers/Pages_from_Miras_elmi_7.pdf&activity_id=97650277

Show...
حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی
2020-09-02

آیا بیرونی به حرکت زمین اعتقاد داشت؟آیا ابوسعید سجزی نظریۀ حرکت زمین را مطرح کرده بود؟سخنرانی امیرمحمد گمینی در موسسۀ شهر کتابشهریور 99لینک ویدیوhttps://www.instagram.com/tv/CEoeQCMpyYV/?igshid=ljsfjj8yzcu2

Show...
مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم
2021-01-02

چگونه تأکید در ریاضی‌سازی و زبان ریاضی طبیعت به انقلاب علمی قرن هفدهم منجر شد؟آیا ریاضی‌گرایی مختص قرن هفدهم بود یا برگرفته از علوم یونانی و دوران اسلامی بود؟آیا انقلابیان قرن هفدهم به دنبال تقدس‌زدایی از طبیعت بودند یا تقدس بخشیدن به آن؟آیا بدون فهم ریشه‌های باستانی انقلاب علمی می‌توان فهم دقیقی از آن پیدا کرد؟جلسۀ پرسش و پاسخ حلقۀ مطالعاتی تمنا با امیرمحمد گمینی دربارۀ کتاب «مبادی مابعدالمطبیعی علوم نوین» نوشتۀ آرتور برت.t.me/tamanacircleیازده دی ماه سال 1399 

Show...
مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟
2021-01-25

دیدگاه‌های پروفسور رشدی راشد دربارۀ جایگاه و اهمیت تاریخ علم دوران اسلامی در فهم تاریخ علم جهانیاز افراط و تفریط در جایگاه علم دوران اسلامی بپرهیزیم. نه زیادی بزرگش کنیم و نه زیادی بی اهمیت جلوه‌اش دهیم. پروفسور رشدی راشد از دانشگاه پاریس 7 در طول فعالیت پژوهشی خود نشان داد که چرا ما برای فهم نوآوری‌های دکارت و فرما لازم است آثار خیام و طوسی را در ریاضیات درک کرده باشیم.متن پادکستhttps://rtis2.ut.ac.ir/media/?f_name=paper_upload&path=uploads/articles/papers/Gamini-Khedmat_Khianat.pdf&activity_id=98841959معرفی کتاب«تاریخ و فلسفۀ علم: مقالاتی از رشدی راشد و درباره‌ او»حسین معصومی همدانیhttps://www.hermespub.ir/product/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85/باتشکر ویژه از آرش رسولیان به خاطر ضبط، تدوین، و انتخاب موسیقیاز پادکست amusicتاریخ موسیقیhttps://castbox.fm/app/castbox/player/id1409959

Show...
چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟
2021-03-01

نصیرالدین طوسی مهندس نبود. ولی چرا در ایران روز هندسه‌دان، ریاضیدان، فیزیکدان، مورخ و جامعه‌شناس نداریم؟ مصاحبه با برنامه هفت اقلیم به مناسبت روز مهندس #میرزاخانی جامعهٔ صنعت‌زدهٔ ایران و ذهنیت صنعت‌گرای مسئولان آن برخلاف ادعاها نشان‌دهندهٔ تسلط سود و فایده بر گفتمان ایرانی است.

Show...
تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم
2021-05-21

گالیله تجربه‌گرا بود یا عقل‌گرا؟چگونه دیدگاه‌های ایدئولوژیک سنت‌گرا یا نوگرا باعث تحریف تاریخ علممی‌شوند.یک جلسۀ مستقل از کلاس روش‌تحقیق دانشجویان تاریخ علم دانشگاه تهرانبر اساس فصل یازدهم کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علمنوشتۀ هلگه کراگ، انتشارات سمتhttps://www.adinehbook.com/gp/product/600020342X

Show...
زندگی گالیلۀ برتولت برشت
2021-07-18

آیا گالیله سوسیالیست بود؟آیا اختلاف گالیله با کلیسا بر سر ایمان و عقلانیت بود؟آیا گالیله نظریه خورشید مرکزی را اثبات کرده بود؟آیا رصدهای گالیله نجوم بطلمیوسی را به طور قطع مردود کرده بود؟(اصلاحیه: خانم منجم یونانی در قرن چهارم میلادی هوپاتیا نام داشت.)محمدمهدی موسوی به بهانۀ بازخوانی نمایشنامۀ «زندگی گالیله» اثر برتولت برشت در گفتگو با امیرمحمد گمینی به سراغ تاریخ علم در قرن هفدهم و روابط گالیله و کلیسا می رود و این نمایشنامه را از منظر تاریخی و فلسفی نقد و بررسی می‌کند.https://www.instagram.com/vega_astronomy/نسخۀ ویدئویی:https://aparat.com/v/Srt65پیشنهاد می‌شود پیش از شنیدن این قسمت کتاب زندگی گالیله را مطالعه کنیدhttps://fidibo.com/book/1226-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87یا نمایشنامه صوتی آن را بشنوید:https://www.navaar.ir/audiobook/5003/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AAیا فیلم آن را ببینید:https://www.youtube.com/watch?v=F_mI1CEDlBkمقالۀ کوهن در نقد بررسی شیوه تاریخ نگاری برشت در این نمایشنامهhttps://www.jstor.org/stable/1207507

Show...

Latest Episode