تاریخ موسیقی دستگاهی ایران از زبان لطفی
Published March 31, 2021
Episodes 30

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بررسی تاریخ موسیقی دستگاهی ایران از دید استاد محمدرضا لطفی

Available Episodes

یک - میرزاعبدالله و میرزاحسین قلی
2020-12-06

به گفته استاد لطفی‌، هدف وی از تهیه ی برنامه‌ “تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران” ، آشنا سازی مردم با بزرگان، مکاتب و به طور خلاصه، کلیات مهم تاریخ معاصر موسیقی کشور عزیزمان از نظر ایشان بوده است و برای اولین بار به صورت صوتی، که لازمه ی توضیح موسیقی است، با پخش آرشیوی قوی از بزرگان موسیقی در حین روایت تاریخی، این اثر بخشی صد چندان شده است این برنامه با اجرا و تهیه کنندگی استاد محمدرضا لطفی‌ و به اهتمام رادیو فرهنگ در ساله ۱۳۹۱ پخش شد

Show...
دو - درویش خان و مرتضی نی داوود
2020-12-07

محمدرضا لطفی در این قسمت به بررسی تاثیر درویش خان و مرتضی خان نی داوود بر موسیقی سنتی ایران می پردازد

Show...
سه - نورعلی برومند
2020-12-08

محمد رضا لطفی در این قسمت تاثیرات نورعلی خان برومند بر موسیقی سنتی بررسی میکند

Show...
چهار - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۱
2020-12-09

این قسمت به بررسی تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی توسط داریوش صفت و آثار آن بر جامعه موسیقی ایرانی می پردازد

Show...
پنجم - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۲
2020-12-10

در این قسمت بحث قسمت قبلی ادامه می یابد

Show...
شش - علینقی وزیری۱
2020-12-12

در این قسمت درباره هنرستان موسیقی ملی و هنرستان موسیقی غربی و تاثیر علینقی وزیری بر موسیقی ایران صحبت خواهد شد

Show...
هفت - علینقی وزیری۲
2020-12-13

در این قسمت در ادامه ی مکتب وزیری

Show...
هشت - روح الله خالقی ۲
2020-12-14

قسمت هشتم به ادامه بحث درباره تاثیر گذاری روح الله خالقی و تاثیر وی بر موسیقی می پردازد

Show...
نه - ابولحسن صبا ۱
2020-12-15

استاد ابولحسن صبا و سه دوره زندگی وی (تاثیر پذیری از وزیری - کارهای تلفیقی - فاصله گرفتن از مکتب وزیری)

Show...
ده - ابولحسن صبا ۲
2020-12-17

در قسمت دهم بحث درباره ابولحسن صبا ادامه می یابد

Show...
یازده - ابولحسن صبا ۳
2020-12-19

ادامه بحث درباره زندگی پربار ابولحسن صبا

Show...
دوازده - ابولحسن صبا ۴
2020-12-20

آخرین قسمت درباره ابولحسن صبا

Show...
سیزده - مکتب وزیری
2020-12-21

استاد لطفی در این برنامه تلاش میکند توضیح دهد چرا راه وزیری در برخی عرصه ها پیروز شد و در برخی عرصه ها راه وی متوقف شد

Show...
چهارده - رادیو
2020-12-23

چهارده

Show...
پانزده - مدیریت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2020-12-25

پانزده

Show...
شانزده - حوادث مهم رادیو
2020-12-27

شانزده

Show...
هفده - تولید برنامه گلچین هفته
2020-12-28

هفده

Show...
هجده - تغییر حقوق هنرمندان رادیو
2020-12-29

هجده

Show...
نوزده - آزمون باربد در رادیو
2020-12-30

نوزده

Show...
بیست - رادیو در دهه پنجاه و جزییات آن
2020-12-31

بیست

Show...
بیست و یک - مدیرت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2021-01-16

در این قسمت مدیریت سایه (هوشنگ ابتهاج) بررسی میگردد که در سال ۱۳۵۰ شروع شد و تا وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ ادامه یافت.

Show...
بیست و دو - ۱۷شهریور ۵۷ و استعفای گروه شیدا و عارف از رادیو
2021-01-31

استاد لطفی در این قسمت توضیح میدهد که شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ در رادیو چه گذشت و پی آمدهای آن برای موسیقی ایران چه بود

Show...
بیست و سه - موسیقی در انقلاب و سرودهای انقلابی
2021-02-13

درباره موسیقی در انقلاب و سرودهای انقلابی  در ابتدای برنامه به استاد لطفی به این سوال پاسخ د میدهد که چرا وی تصانیف را به صورت مستقل در کارهایش استفاده نکرده است

Show...
بیست و چهار - بررسی اسلام و تاثیر آن بر فرهنگ و موسیقی
2021-03-01

در ابتدای برنامه، استاد لطفی ماجرای دیدارش با فرهاد مهراد، خواننده پاپ معاصر شرح می دهد  در ادامه درباره اسلام، تشییع و مبارزات سیاسی و تاثیر این مسایل بر موسیقی در ایران صحبت خواهد شد و به دوره صفویه پیداخته میشود

Show...
بیست و پنج - موسیقی مقاومت - موسیقی امید بخش پس از پیروزی
2021-03-31

این قسمت به دو مساله میپردازد یکی به موسیقی مقاومت که مربوط است به قبل از انقلاب ۵۷ و بخش دیگر درباره موسیقی امید بخش پس از پیروزی انقلاب 

Show...
بیست و شش - وضعیت موسیقی بلافاصله بعد از انقلاب
2021-06-05

در این قسمت استاد محمدرضا لطفی سر فصل جدیدی را باز می کند

Show...
بیست و هفت - خاطرات کودکی لطفی
2021-06-10

در این قسمت خاطرات کودکی و نوجوانی لطفی را از زبان خودش، اما به روایت پادکست شجریان می شنویم. پادکست شجریان به بررسی زندگی استاد محمدرضا شجریان می پردازد و بخش هایی از آن که مربوط به استاد لطفی است در اینجا نیز منتشر خواهد شد

Show...
بیست و هشت - وضعیت رادیو، هنرمندان و ارکستر گلها بلافاصه پس از انقلاب
2021-06-19

در این قسمت درباره وضعیت رادیو، کارمندان و ساختمان رادیو، ارکستر گلها و هنرمندانی که حقوق آنها به واسطه شرایط ویژه ی انقلاب قطع شده بود صحبت میگردد و لطفی از تلاش های خود برای حل این مشکلات می گوید

Show...
بیست و نه - بررسی چند اتفاق مهم فرهنگی در ابتدای انقلاب
2021-06-26

در این قسمت استاد محمدرضا لطفی بررسی چند اتفاق مهم در ابتدای انقلاب از جمله آزادی زندانیان و سازمان ملی دانشگاهیان و تحصلن های آن و موارد دیگر می پردازد

Show...
سی - ادامه بحث قبل
2021-08-10

استاد محمدرضا لطفی در این قسمت مانند قسمت قبل به بررسی اتفاقا هنری بلافاصله پس از انقلاب می پردازند. ایشان از نقاش معاصر، هانیبال الخاص یاد کرده و درباره تفکر هنری شهید باهنر نیز نکاتی را بیان خواهد کرد

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

یک - میرزاعبدالله و میرزاحسین قلی
2020-12-06

به گفته استاد لطفی‌، هدف وی از تهیه ی برنامه‌ “تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران” ، آشنا سازی مردم با بزرگان، مکاتب و به طور خلاصه، کلیات مهم تاریخ معاصر موسیقی کشور عزیزمان از نظر ایشان بوده است و برای اولین بار به صورت صوتی، که لازمه ی توضیح موسیقی است، با پخش آرشیوی قوی از بزرگان موسیقی در حین روایت تاریخی، این اثر بخشی صد چندان شده است این برنامه با اجرا و تهیه کنندگی استاد محمدرضا لطفی‌ و به اهتمام رادیو فرهنگ در ساله ۱۳۹۱ پخش شد

Show...
دو - درویش خان و مرتضی نی داوود
2020-12-07

محمدرضا لطفی در این قسمت به بررسی تاثیر درویش خان و مرتضی خان نی داوود بر موسیقی سنتی ایران می پردازد

Show...
سه - نورعلی برومند
2020-12-08

محمد رضا لطفی در این قسمت تاثیرات نورعلی خان برومند بر موسیقی سنتی بررسی میکند

Show...
چهار - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۱
2020-12-09

این قسمت به بررسی تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی توسط داریوش صفت و آثار آن بر جامعه موسیقی ایرانی می پردازد

Show...
پنجم - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۲
2020-12-10

در این قسمت بحث قسمت قبلی ادامه می یابد

Show...
شش - علینقی وزیری۱
2020-12-12

در این قسمت درباره هنرستان موسیقی ملی و هنرستان موسیقی غربی و تاثیر علینقی وزیری بر موسیقی ایران صحبت خواهد شد

Show...
هفت - علینقی وزیری۲
2020-12-13

در این قسمت در ادامه ی مکتب وزیری

Show...
هشت - روح الله خالقی ۲
2020-12-14

قسمت هشتم به ادامه بحث درباره تاثیر گذاری روح الله خالقی و تاثیر وی بر موسیقی می پردازد

Show...
نه - ابولحسن صبا ۱
2020-12-15

استاد ابولحسن صبا و سه دوره زندگی وی (تاثیر پذیری از وزیری - کارهای تلفیقی - فاصله گرفتن از مکتب وزیری)

Show...
ده - ابولحسن صبا ۲
2020-12-17

در قسمت دهم بحث درباره ابولحسن صبا ادامه می یابد

Show...
یازده - ابولحسن صبا ۳
2020-12-19

ادامه بحث درباره زندگی پربار ابولحسن صبا

Show...
دوازده - ابولحسن صبا ۴
2020-12-20

آخرین قسمت درباره ابولحسن صبا

Show...
سیزده - مکتب وزیری
2020-12-21

استاد لطفی در این برنامه تلاش میکند توضیح دهد چرا راه وزیری در برخی عرصه ها پیروز شد و در برخی عرصه ها راه وی متوقف شد

Show...
چهارده - رادیو
2020-12-23

چهارده

Show...
پانزده - مدیریت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2020-12-25

پانزده

Show...
شانزده - حوادث مهم رادیو
2020-12-27

شانزده

Show...
هفده - تولید برنامه گلچین هفته
2020-12-28

هفده

Show...
هجده - تغییر حقوق هنرمندان رادیو
2020-12-29

هجده

Show...
نوزده - آزمون باربد در رادیو
2020-12-30

نوزده

Show...
بیست - رادیو در دهه پنجاه و جزییات آن
2020-12-31

بیست

Show...
بیست و یک - مدیرت هوشنگ ابتهاج در رادیو
2021-01-16

در این قسمت مدیریت سایه (هوشنگ ابتهاج) بررسی میگردد که در سال ۱۳۵۰ شروع شد و تا وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ ادامه یافت.

Show...
بیست و دو - ۱۷شهریور ۵۷ و استعفای گروه شیدا و عارف از رادیو
2021-01-31

استاد لطفی در این قسمت توضیح میدهد که شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ در رادیو چه گذشت و پی آمدهای آن برای موسیقی ایران چه بود

Show...
بیست و سه - موسیقی در انقلاب و سرودهای انقلابی
2021-02-13

درباره موسیقی در انقلاب و سرودهای انقلابی  در ابتدای برنامه به استاد لطفی به این سوال پاسخ د میدهد که چرا وی تصانیف را به صورت مستقل در کارهایش استفاده نکرده است

Show...
بیست و چهار - بررسی اسلام و تاثیر آن بر فرهنگ و موسیقی
2021-03-01

در ابتدای برنامه، استاد لطفی ماجرای دیدارش با فرهاد مهراد، خواننده پاپ معاصر شرح می دهد  در ادامه درباره اسلام، تشییع و مبارزات سیاسی و تاثیر این مسایل بر موسیقی در ایران صحبت خواهد شد و به دوره صفویه پیداخته میشود

Show...
بیست و پنج - موسیقی مقاومت - موسیقی امید بخش پس از پیروزی
2021-03-31

این قسمت به دو مساله میپردازد یکی به موسیقی مقاومت که مربوط است به قبل از انقلاب ۵۷ و بخش دیگر درباره موسیقی امید بخش پس از پیروزی انقلاب 

Show...
بیست و شش - وضعیت موسیقی بلافاصله بعد از انقلاب
2021-06-05

در این قسمت استاد محمدرضا لطفی سر فصل جدیدی را باز می کند

Show...
بیست و هفت - خاطرات کودکی لطفی
2021-06-10

در این قسمت خاطرات کودکی و نوجوانی لطفی را از زبان خودش، اما به روایت پادکست شجریان می شنویم. پادکست شجریان به بررسی زندگی استاد محمدرضا شجریان می پردازد و بخش هایی از آن که مربوط به استاد لطفی است در اینجا نیز منتشر خواهد شد

Show...
بیست و هشت - وضعیت رادیو، هنرمندان و ارکستر گلها بلافاصه پس از انقلاب
2021-06-19

در این قسمت درباره وضعیت رادیو، کارمندان و ساختمان رادیو، ارکستر گلها و هنرمندانی که حقوق آنها به واسطه شرایط ویژه ی انقلاب قطع شده بود صحبت میگردد و لطفی از تلاش های خود برای حل این مشکلات می گوید

Show...
بیست و نه - بررسی چند اتفاق مهم فرهنگی در ابتدای انقلاب
2021-06-26

در این قسمت استاد محمدرضا لطفی بررسی چند اتفاق مهم در ابتدای انقلاب از جمله آزادی زندانیان و سازمان ملی دانشگاهیان و تحصلن های آن و موارد دیگر می پردازد

Show...
سی - ادامه بحث قبل
2021-08-10

استاد محمدرضا لطفی در این قسمت مانند قسمت قبل به بررسی اتفاقا هنری بلافاصله پس از انقلاب می پردازند. ایشان از نقاش معاصر، هانیبال الخاص یاد کرده و درباره تفکر هنری شهید باهنر نیز نکاتی را بیان خواهد کرد

Show...

Latest Episode