تاکسی ایرانشهر – صِداسَوار – RoohCast
Category News
Published August 9, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

فصل اول صدای بهمن را سال ۱۳۸۶ آغاز کردم. بخشی از آنها در دسترس است اما بخشی دیگر به باد رفته‌اند. دومین فصل از صدای بهمن را سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ساختم. هشت قسمت دربارهٔ زندگی در پاریس. فصل سوم را اختصاص خواهم داد به بحث و نقد و نظر دربارهٔ سریال. هرچند که هرازچندگاهی برنامه‌های ویژه نیز خواهیم داشت.

Available Episodes

صدای بهمن – اولین پادکاست روح ســوار ۱۳۸۶
2008-01-25

این اولین پادکستی هست که ساختم. سال ۱۳۸۶ بود. سرما خورده بودم و برای همین صدام تودماغی است 🙂 . آن موقع خیلی کم بودن آدم‌هایی که سراغ پادکاست رفته باشند. گاهی بعضیا شعری می‌خواندند و صداشان را ضبط می‌کردند و رو اینترنت می‌گذاشتند.

Show...
سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید – ۱۳۸۶
2008-02-12

سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید این پادکاست را زمستان سال ۱۳۷۸ تهیه کرده بودم سخنرانی در دفتر جبهۀ مشارکت در مشهد برگزار شد.  

Show...
انقلابِ رعایا – احسان نراقی، هادی خانیکی، حمیدرضا جلایی‌پور – ۱۳۸۷
2008-07-07

این پادکست را در بهمن ماه ۱۳۸۶آماده کرده بودم که به دلایل فنی امکان آپلودش در آن زمان فراهم نشد و چند ماه بعد منتشر شد. در این پس از پی صحبت با احسان نراقی، هادی خانیکی و حمیدرضا جلایی پور نشستیم. * امروز بعد از دوازده سال که این برنامه را گوش می‌کنم، ...

Show...
تاکسی ایرانشهر – مسافر اول – حمزه غالبی : مسئله‌های ما
2020-04-27

در پادکست «تاکسی ایرانشهر» از ایران صحبت می‌کنیم. از مهمان‌هام خواستم که دربارهٔ مسائل روز صحبت نکنند و بحث را در چهارچوب مسائل کلان نگه دارند. اینطوری شاید گفت‌وگوی ما ماندگارتر شود. برای امتحان، دو گف‌وگوی اول را یک سال پیش در بهار ۱۳۹۸ ضبط کردم و پس...

Show...
مسافر دوم : حسین درخشان و رسانه – تاکسی ایرانشهر #۲
2020-08-09

https://open.spotify.com/episode/4uUtibAtYSY7QOpLUyqenh?si=2oYC7V6DT3-U1NfCqDqdkg حسین درخشان پدر وبلاگ فارسی لقب گرفته است و از نخستین (و شاید نخستین) وبلاگ‌نویس ایرانی و فارسی زبان است. او از پیش‌قراول‌های نسل روزنامه‌نگارهای دیجیتال است.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

صدای بهمن – اولین پادکاست روح ســوار ۱۳۸۶
2008-01-25

این اولین پادکستی هست که ساختم. سال ۱۳۸۶ بود. سرما خورده بودم و برای همین صدام تودماغی است 🙂 . آن موقع خیلی کم بودن آدم‌هایی که سراغ پادکاست رفته باشند. گاهی بعضیا شعری می‌خواندند و صداشان را ضبط می‌کردند و رو اینترنت می‌گذاشتند.

Show...
سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید – ۱۳۸۶
2008-02-12

سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید این پادکاست را زمستان سال ۱۳۷۸ تهیه کرده بودم سخنرانی در دفتر جبهۀ مشارکت در مشهد برگزار شد.  

Show...
انقلابِ رعایا – احسان نراقی، هادی خانیکی، حمیدرضا جلایی‌پور – ۱۳۸۷
2008-07-07

این پادکست را در بهمن ماه ۱۳۸۶آماده کرده بودم که به دلایل فنی امکان آپلودش در آن زمان فراهم نشد و چند ماه بعد منتشر شد. در این پس از پی صحبت با احسان نراقی، هادی خانیکی و حمیدرضا جلایی پور نشستیم. * امروز بعد از دوازده سال که این برنامه را گوش می‌کنم، ...

Show...
تاکسی ایرانشهر – مسافر اول – حمزه غالبی : مسئله‌های ما
2020-04-27

در پادکست «تاکسی ایرانشهر» از ایران صحبت می‌کنیم. از مهمان‌هام خواستم که دربارهٔ مسائل روز صحبت نکنند و بحث را در چهارچوب مسائل کلان نگه دارند. اینطوری شاید گفت‌وگوی ما ماندگارتر شود. برای امتحان، دو گف‌وگوی اول را یک سال پیش در بهار ۱۳۹۸ ضبط کردم و پس...

Show...
مسافر دوم : حسین درخشان و رسانه – تاکسی ایرانشهر #۲
2020-08-09

https://open.spotify.com/episode/4uUtibAtYSY7QOpLUyqenh?si=2oYC7V6DT3-U1NfCqDqdkg حسین درخشان پدر وبلاگ فارسی لقب گرفته است و از نخستین (و شاید نخستین) وبلاگ‌نویس ایرانی و فارسی زبان است. او از پیش‌قراول‌های نسل روزنامه‌نگارهای دیجیتال است.

Show...

Latest Episode