تجربه زیستی
Published January 8, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

زیستن در دنیای امروز

Available Episodes

خطاهای روانکاوی فروید
2021-01-08

https://tajrobezisti.com نگاه انتقادی اساسا به چه معنی است؟ نگاه  انتقادی یعنی توانایی تحلیل و بررسی کردن یک موضوع فارغ از سو گیری های  شخصی که ممکن است به نفع یا به ضرر یک نگاه بخصوص باشد. برای نمونه، در این  نوشتار قصد دارم قدری در رابطه با روان‌کاوی بنویسم. از ظهور روانکاوی و  یا علم روانکاوی چیزی نزدیک به یک قرن می‌گذرد، اما متاسفانه هنوز موضع  روشنی نسبت به این نگاه وجود ندارد. نوشتار مربوط به این پادکست از روی سایت قابل مطالعه است.  برای رزرو وقت روان درمانی لطفا به سایت تجربه زیستی مراجعه کنید.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

خطاهای روانکاوی فروید
2021-01-08

https://tajrobezisti.com نگاه انتقادی اساسا به چه معنی است؟ نگاه  انتقادی یعنی توانایی تحلیل و بررسی کردن یک موضوع فارغ از سو گیری های  شخصی که ممکن است به نفع یا به ضرر یک نگاه بخصوص باشد. برای نمونه، در این  نوشتار قصد دارم قدری در رابطه با روان‌کاوی بنویسم. از ظهور روانکاوی و  یا علم روانکاوی چیزی نزدیک به یک قرن می‌گذرد، اما متاسفانه هنوز موضع  روشنی نسبت به این نگاه وجود ندارد. نوشتار مربوط به این پادکست از روی سایت قابل مطالعه است.  برای رزرو وقت روان درمانی لطفا به سایت تجربه زیستی مراجعه کنید.

Show...

Latest Episode