تولد معنوی
Published July 3, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به نام خالق عشق و زیبایی.ما در اینجا قصدمان آشنایی شما با خودتان است یعنی همان خودشناسی و شناخت نقاط تاریک درونتان/چراکه دنیای بیرونی آئینه دنیای درون شماست.به شما آموزش میدهیم چگونه مراقبه انجاام دهید و چطور چاکراهای خود را پاکسازی کنید پس با ما همراه باشید.برای درک بهتر و اصولی از مراقبه و خودشناسی سری به پیج اینستاگرام و تلگرام ما بزنید تا چراغ راه برای شما روشنتر شود. در پناه خالق زیبایی ها،سرشار از عشق و آگای باشید تولد معنوی

Available Episodes

self knowledge
2020-06-22

درود بر شما همراهان عزیز خوشحالیم که در این دوره در خدمت شما عزیزان هستیم،همانطورکه بارها اشاره کردم نقش خودشناسی و شناخت نقاط تاریک درون انسان برای شروع مسیرآگاهی لازم و ضروریست.چراکه تنها با از بین بردن نقابهای نفسانیست که قادر به شناخت من درونی و در آغوش گرفتن خویش حقیقی خواهید بود.این دوره شامل دو فصل میباشد که هر فصل از 10 قسمت و تعدادی مراقبه با صدای ادمین پیج تولد معنوی تشکیل شده است،امیدوارم مطالب این آلبوم کمک بزرگی برای شناخت درونی شما باشد و برای درک بهتر موضوع بهتره نگاهی به صفحه اینستاگرام تولد معنوی بیاندازید. در پناه خالق زیبایی ها،سرشار از عشق و آگاهی باشید

Show...
ناخودآگاه (1)
2020-06-24

ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار دارند. مغز و ذهن انسان مانند یک کوه یخ شناخته می‌شود، در حالی که چشم انسان قسمت بالای این کوه عظیم را می‌بیند. اما بخش اصلی و بزرگ‌تر آن در زیر آب است و دیده نمی‌شود.به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند ما تنها از بخشی از مغز خود استفاده می‌کنیم و بخش اصلی آن بلا استفاده است.این تعریف البته تا حدی غلط است.

Show...
ناخودآگاه بخش دوم
2020-07-03

ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار دارند. مغز و ذهن انسان مانند یک کوه یخ شناخته می‌شود، در حالی که چشم انسان قسمت بالای این کوه عظیم را می‌بیند. اما بخش اصلی و بزرگ‌تر آن در زیر آب است و دیده نمی‌شود.به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند ما تنها از بخشی از مغز خود استفاده می‌کنیم و بخش اصلی آن بلا استفاده است.این تعریف البته تا حدی غلط است.

Show...
ناخودآگاه بخش دوم
2020-07-03

ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار دارند. مغز و ذهن انسان مانند یک کوه یخ شناخته می‌شود، در حالی که چشم انسان قسمت بالای این کوه عظیم را می‌بیند. اما بخش اصلی و بزرگ‌تر آن در زیر آب است و دیده نمی‌شود.به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند ما تنها از بخشی از مغز خود استفاده می‌کنیم و بخش اصلی آن بلا استفاده است.این تعریف البته تا حدی غلط است.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

self knowledge
2020-06-22

درود بر شما همراهان عزیز خوشحالیم که در این دوره در خدمت شما عزیزان هستیم،همانطورکه بارها اشاره کردم نقش خودشناسی و شناخت نقاط تاریک درون انسان برای شروع مسیرآگاهی لازم و ضروریست.چراکه تنها با از بین بردن نقابهای نفسانیست که قادر به شناخت من درونی و در آغوش گرفتن خویش حقیقی خواهید بود.این دوره شامل دو فصل میباشد که هر فصل از 10 قسمت و تعدادی مراقبه با صدای ادمین پیج تولد معنوی تشکیل شده است،امیدوارم مطالب این آلبوم کمک بزرگی برای شناخت درونی شما باشد و برای درک بهتر موضوع بهتره نگاهی به صفحه اینستاگرام تولد معنوی بیاندازید. در پناه خالق زیبایی ها،سرشار از عشق و آگاهی باشید

Show...
ناخودآگاه (1)
2020-06-24

ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار دارند. مغز و ذهن انسان مانند یک کوه یخ شناخته می‌شود، در حالی که چشم انسان قسمت بالای این کوه عظیم را می‌بیند. اما بخش اصلی و بزرگ‌تر آن در زیر آب است و دیده نمی‌شود.به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند ما تنها از بخشی از مغز خود استفاده می‌کنیم و بخش اصلی آن بلا استفاده است.این تعریف البته تا حدی غلط است.

Show...
ناخودآگاه بخش دوم
2020-07-03

ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار دارند. مغز و ذهن انسان مانند یک کوه یخ شناخته می‌شود، در حالی که چشم انسان قسمت بالای این کوه عظیم را می‌بیند. اما بخش اصلی و بزرگ‌تر آن در زیر آب است و دیده نمی‌شود.به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند ما تنها از بخشی از مغز خود استفاده می‌کنیم و بخش اصلی آن بلا استفاده است.این تعریف البته تا حدی غلط است.

Show...
ناخودآگاه بخش دوم
2020-07-03

ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار دارند. مغز و ذهن انسان مانند یک کوه یخ شناخته می‌شود، در حالی که چشم انسان قسمت بالای این کوه عظیم را می‌بیند. اما بخش اصلی و بزرگ‌تر آن در زیر آب است و دیده نمی‌شود.به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند ما تنها از بخشی از مغز خود استفاده می‌کنیم و بخش اصلی آن بلا استفاده است.این تعریف البته تا حدی غلط است.

Show...

Latest Episode