جفت هفت مذاکره
Category Business
Published April 1, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مشاور و مدرس اصول و فنون مذاکره در این کانال در خصوص مذاکره و فروش نکات ارزشمندی را خواهم گفت که سراسر تجربه هست. راههای ارتباطی با اینجانب تلفن کانون مربیان 88919311 همراه مدیر برنامه: 09381450505

Available Episodes

کسب و کار
2018-05-21

این محصول به صورت کلی در خصوص موارد مهم کسب و کار توضیح می دهد و موارد مهم آن‌را اعلام می کند تا با بهره‌گیری کامل از این موارد به سوی پیشرفتی بزرگ گام برداریم اگر تمایل دارید کل وبینار را تهیه نمایید باید به آدرس مجموعه آموزشی بسازیم بروید و این وبینار را تهیه نمایید

Show...
تاریخچه اصول مذاکره در جهان
2018-07-24

مقاله‌ صوتی تاریخچه اصول مذاکره در جهان در سایت مجموعه آموزشی بسازیم به آدرس www.besazeem.com می‌باشد.

Show...
2018-07-24

مقاله صوتی انواع مذاکره، در سایت مجموعه آموزشی بسازیم به آدرس www.besazeem.com

Show...
مزرعه مذاکره
2018-11-12

مزرعه مذاکره می تواند کمک بزرگی به کسب و کارها نماید

Show...
معجزه سئوال پرسیدن
2018-11-16

با یکسئوال سازنده ریتم تفکر افراد را بر هم زنید. www.besazeem.com

Show...
شروع کار
2019-04-04

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
هنر سئوال پرسیدن.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
مزرعه.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
اول پادکست.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
صوت جادویی.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
شروع قدرتمند
2020-01-04

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
مربیان کسب و کار
2020-05-07

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
تولید پادکست 01
2020-05-26

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
تولید پادکست 02
2020-06-09

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
تولید پادکست 03
2020-06-25

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
مربیان کسب و کار
2020-07-11

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
مشاوره آموزنده
2020-07-18

این یک مشاوره همکاری هست که در داخل آن کلی تکنیک فروش دارد که به راحتی می توانید یاد بگیرید و در کسب و کار خود استفاده کنید

Show...
افزایش فروش 30 درصدی
2020-07-27

چطور با رعایت چند نوع سئوال به جمعه حرفه‌ایهای فروش بپیوندیم و درآمد خود را از کار خود افزایش دهیم.

Show...
لایو
2020-08-11

لایو مشترک فربد طهرانی و داریوش سنقری

Show...
افراد مردد
2020-08-19

چرا خیلی از ما خیلی زود به یک سری از پیامها جواب مثبت یا منفی می دهیم؟ اگر می خواهید دلیل آن را بدانید و نام این کار را بدانید بهتر است این صوت را بشنوید

Show...
مذاکرات در استارتاپ ها
2020-09-22

یک استارتاپ یا یک کسب و کار چه مواردی را باید در مذاکره رعایت کند تا روابط خوبی را بسازد.

Show...
مسیر افزایش فروش
2021-04-01

با گوش دادن به این فایل صوتی 90 دقیقه ای قول میدهم که 20 الی 40 درصد فروشتان را بالا خواهید برد

Show...
مسیر افزایش فروش
2021-04-01

با گوش دادن به این فایل صوتی 90 دقیقه ای قول میدهم که 20 الی 40 درصد فروشتان را بالا خواهید برد

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

کسب و کار
2018-05-21

این محصول به صورت کلی در خصوص موارد مهم کسب و کار توضیح می دهد و موارد مهم آن‌را اعلام می کند تا با بهره‌گیری کامل از این موارد به سوی پیشرفتی بزرگ گام برداریم اگر تمایل دارید کل وبینار را تهیه نمایید باید به آدرس مجموعه آموزشی بسازیم بروید و این وبینار را تهیه نمایید

Show...
تاریخچه اصول مذاکره در جهان
2018-07-24

مقاله‌ صوتی تاریخچه اصول مذاکره در جهان در سایت مجموعه آموزشی بسازیم به آدرس www.besazeem.com می‌باشد.

Show...
2018-07-24

مقاله صوتی انواع مذاکره، در سایت مجموعه آموزشی بسازیم به آدرس www.besazeem.com

Show...
مزرعه مذاکره
2018-11-12

مزرعه مذاکره می تواند کمک بزرگی به کسب و کارها نماید

Show...
معجزه سئوال پرسیدن
2018-11-16

با یکسئوال سازنده ریتم تفکر افراد را بر هم زنید. www.besazeem.com

Show...
شروع کار
2019-04-04

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
هنر سئوال پرسیدن.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
مزرعه.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
اول پادکست.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
صوت جادویی.mp3
2019-09-22

در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

Show...
شروع قدرتمند
2020-01-04

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
مربیان کسب و کار
2020-05-07

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
تولید پادکست 01
2020-05-26

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
تولید پادکست 02
2020-06-09

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
تولید پادکست 03
2020-06-25

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
مربیان کسب و کار
2020-07-11

در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

Show...
مشاوره آموزنده
2020-07-18

این یک مشاوره همکاری هست که در داخل آن کلی تکنیک فروش دارد که به راحتی می توانید یاد بگیرید و در کسب و کار خود استفاده کنید

Show...
افزایش فروش 30 درصدی
2020-07-27

چطور با رعایت چند نوع سئوال به جمعه حرفه‌ایهای فروش بپیوندیم و درآمد خود را از کار خود افزایش دهیم.

Show...
لایو
2020-08-11

لایو مشترک فربد طهرانی و داریوش سنقری

Show...
افراد مردد
2020-08-19

چرا خیلی از ما خیلی زود به یک سری از پیامها جواب مثبت یا منفی می دهیم؟ اگر می خواهید دلیل آن را بدانید و نام این کار را بدانید بهتر است این صوت را بشنوید

Show...
مذاکرات در استارتاپ ها
2020-09-22

یک استارتاپ یا یک کسب و کار چه مواردی را باید در مذاکره رعایت کند تا روابط خوبی را بسازد.

Show...
مسیر افزایش فروش
2021-04-01

با گوش دادن به این فایل صوتی 90 دقیقه ای قول میدهم که 20 الی 40 درصد فروشتان را بالا خواهید برد

Show...
مسیر افزایش فروش
2021-04-01

با گوش دادن به این فایل صوتی 90 دقیقه ای قول میدهم که 20 الی 40 درصد فروشتان را بالا خواهید برد

Show...

Latest Episode