جهانی نو
Category Education
Published November 12, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

how to manage individual challenges and self analysis

Available Episodes

قسمت صفر: معرفی جهانی نو
2020-07-27

معرفی جهانی نو 

Show...
قسمت اول : خودشناسی
2020-07-31

 تلاش برای خودشکوفایی: انسان خودشناس وقتی متوجه می شود که عوامل بیرونی نسبت به آنچه که در درونش می گذرد فردی و ثانوی هستند  لاجرم به درون خود می پردازد. 

Show...
قسمت دوم: معنای زندگی
2020-08-25

معنای زندگی سوال مهمیه  که ذهن بیشتر انسان ها را به خود مشغول کرده . در این اپیزود در مورد اینکه در چه مواقعی برای ما سئوال از معنای زندگی بوجود میاد صحبت کردم. از هدف کشفی و هدف جعلی گفتم و برای ساختن هدف و معنای زندگی سه روش کاربردی را پیشنهاد دادم. 

Show...
قسمت سوم: معنویت
2020-09-22

معنویت به معنای نقش زندگی یا روشی برای بودن، روشی برای تجربه کردن خودم و جهان که با آگاهی یافتن از خود غیرمادی من بوجود میاد و ارزش های قابل تشخیص رو نسبت به دیگران، طبیعت و زندگی معین می کند. 

Show...
قسمت چهارم: تاب آوری 1
2020-10-28

همه ما نیاز داریم که مهارت تاب آوری را یاد بگیریم تا در زمان مواجهه با بحران های  پیش بینی نشده بتوانیم موقعیت را مدیریت کنیم و با کمترین آسیب از چالش پیش آمده عبورکنیم. 

Show...
قسمت پنجم:تاب آوری 2
2020-11-12

همه ما نیاز داریم که مهارت تاب آوری را یاد بگیریم تا در زمان مواجهه با بحران های پیش بینی نشده بتوانیم موقعیت را مدیریت کنیم  و با کمترین آسیب از چالش پیش آمده عبور کنیم

Show...
قسمت ششم:سوگواری
2021-04-19

آگاهی یافتن درباره مراحل سوگواری ،حتی برای کسانی که تا به حال این تجربه رو نداشتن هم مهم است.چون باعث میشه ما رو به یک سطح بالاتری از آگاهی ببره و طبیعتا وقتی ما آگاه تر باشیم،انسان توانمندتری هم خواهیم بود.

Show...
قسمت هفتم:کارکرد مراسم و مناسک سوگواری
2021-04-30

در این اپیزود در مورد کارکرد و تاثیری که مراسم عزاداری داره صحبت کردم و بعد رفتم سراغ تفاوت سوگواری طبیعی با افسردگی پس ازمرگ.موضوع بعدی که راجع بهش صحبت کردم این که ما چطور می تونیم به یک سوگوار کمک کنیم؟

Show...
قسمت هشتم:شادکامی
2021-06-13

در این اپیزود در مورد مفهوم شادکامی صحبت کردم.کلمه شادکامی شامل چند مفهوم ذهنی مثل شادمانی،خشنودی ،لذت و خوشایندی است.اما به معنای خوش بینی بی پایه و اساس و خود فریبی،انکار واقعیت ها و ندیدن مشکلات خود و دیگران نیست.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت صفر: معرفی جهانی نو
2020-07-27

معرفی جهانی نو 

Show...
قسمت اول : خودشناسی
2020-07-31

 تلاش برای خودشکوفایی: انسان خودشناس وقتی متوجه می شود که عوامل بیرونی نسبت به آنچه که در درونش می گذرد فردی و ثانوی هستند  لاجرم به درون خود می پردازد. 

Show...
قسمت دوم: معنای زندگی
2020-08-25

معنای زندگی سوال مهمیه  که ذهن بیشتر انسان ها را به خود مشغول کرده . در این اپیزود در مورد اینکه در چه مواقعی برای ما سئوال از معنای زندگی بوجود میاد صحبت کردم. از هدف کشفی و هدف جعلی گفتم و برای ساختن هدف و معنای زندگی سه روش کاربردی را پیشنهاد دادم. 

Show...
قسمت سوم: معنویت
2020-09-22

معنویت به معنای نقش زندگی یا روشی برای بودن، روشی برای تجربه کردن خودم و جهان که با آگاهی یافتن از خود غیرمادی من بوجود میاد و ارزش های قابل تشخیص رو نسبت به دیگران، طبیعت و زندگی معین می کند. 

Show...
قسمت چهارم: تاب آوری 1
2020-10-28

همه ما نیاز داریم که مهارت تاب آوری را یاد بگیریم تا در زمان مواجهه با بحران های  پیش بینی نشده بتوانیم موقعیت را مدیریت کنیم و با کمترین آسیب از چالش پیش آمده عبورکنیم. 

Show...
قسمت پنجم:تاب آوری 2
2020-11-12

همه ما نیاز داریم که مهارت تاب آوری را یاد بگیریم تا در زمان مواجهه با بحران های پیش بینی نشده بتوانیم موقعیت را مدیریت کنیم  و با کمترین آسیب از چالش پیش آمده عبور کنیم

Show...
قسمت ششم:سوگواری
2021-04-19

آگاهی یافتن درباره مراحل سوگواری ،حتی برای کسانی که تا به حال این تجربه رو نداشتن هم مهم است.چون باعث میشه ما رو به یک سطح بالاتری از آگاهی ببره و طبیعتا وقتی ما آگاه تر باشیم،انسان توانمندتری هم خواهیم بود.

Show...
قسمت هفتم:کارکرد مراسم و مناسک سوگواری
2021-04-30

در این اپیزود در مورد کارکرد و تاثیری که مراسم عزاداری داره صحبت کردم و بعد رفتم سراغ تفاوت سوگواری طبیعی با افسردگی پس ازمرگ.موضوع بعدی که راجع بهش صحبت کردم این که ما چطور می تونیم به یک سوگوار کمک کنیم؟

Show...
قسمت هشتم:شادکامی
2021-06-13

در این اپیزود در مورد مفهوم شادکامی صحبت کردم.کلمه شادکامی شامل چند مفهوم ذهنی مثل شادمانی،خشنودی ،لذت و خوشایندی است.اما به معنای خوش بینی بی پایه و اساس و خود فریبی،انکار واقعیت ها و ندیدن مشکلات خود و دیگران نیست.

Show...

Latest Episode