خاطرات یک ذهن زنده
Category Fiction
Published May 1, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خب تجربه صفر ، خلاقیت بی مرز ، هر جور که دوست دارید برداشت کنید , من خودم نمیتونم بفهمم چی نوشتم 🤣🤣 ، ازش لذت ببرید و حمایت کنید 😘

Available Episodes

اولین سریه پادکست ، به شدت بی تجربه ، با تفکر خلاقانه و همین
2020-07-14

داخل این اپیزود ، من سعی میکنم تاجایی که ممکنه پیوسته بنویسم و بخوانم ، ولی خب دهن من شبیه یه اسب وحشی که هیچ وقت خسته نمیشه و من بهش دوخته شدم ، پس انتظار نداشته باشین و از اون چیزی که میشنوین لذت ببرین 😘

Show...
خاطرات یک ذهن زنده (Trailer)
2021-05-01

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اولین سریه پادکست ، به شدت بی تجربه ، با تفکر خلاقانه و همین
2020-07-14

داخل این اپیزود ، من سعی میکنم تاجایی که ممکنه پیوسته بنویسم و بخوانم ، ولی خب دهن من شبیه یه اسب وحشی که هیچ وقت خسته نمیشه و من بهش دوخته شدم ، پس انتظار نداشته باشین و از اون چیزی که میشنوین لذت ببرین 😘

Show...
خاطرات یک ذهن زنده (Trailer)
2021-05-01

Show...

Latest Episode