خط تیره
Category Fiction
Published November 7, 2019
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

فرقی نمیکنه که، اصلا کسی مگه به ما دیوونه ها گوش میده؟

Available Episodes

فندق
2019-09-09

فرقی نمیکنه که، اصلا کسی مگه به ما دیوونه ها گوش میده؟ اما تو شاید این بار گوش دادی

Show...
خداحافظ
2019-09-10

هرقدر که دقیقتر به واژه خداحافظ نگاه میکنیم، میبینیم که توی زندگی خیلی هامون یه داستان غم انگیز داریم که یا یه روزی یجایی یه نفر اومده گفته خداحافظ

Show...
پیکان آلبالویی
2019-09-13

خط تیره-پیکان آلبالویی🍒 دنیای قدیم کلا عین آدماش بود نه عین فیلما پدرم همیشه از پیکان آلبالویی سرکوچه با فلوکس زرد قناریه که باهاش رفته بودن مشهد صحبت میکرد یه جوری ازشون تعریف میکرد که دل آدم ضعف میرفت

Show...
محاکمه
2019-09-23

خط تیره-محاکمه شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم فروانروا گفت: خب، خودت را محاکمه کن! اینکه بتونیم خودمونو محاکمه کنیم عجیب ترین و سخت ترین کار دنیاست، حتی عجیب تر از اینه که بشینی یه فیلم رو چندبار پشت سرهم ببینی @radio_tire

Show...
تنهای تنهای تنها
2019-11-07

خط تیره-قسمت پنجم-تنهای تنهای تنها  تا حالا حس تُهی بودن داشتی؟ بزار واست توصیفش کنم؛  پوچی،تنهایی،زانوی غم بغل گرفتن و از همین حرفای کلیشه ای... اینکه فک کنی کی هستی؛ چرا بدنیا اومدی؛قراره کجا بری؛ چیکار کنی؟! پ.ن:  قسمت سوم برگرفته از نوشته‌ی خانوم ▪️ P U R E 🕊🐺 بوده. نظرات، انتقادات، پیشنهادات، نوشته ها و حرفای قشنگتونو برامون بفرستید🥰🤩 ‌ماروهم به دوستانتون معرفی کنید همه جا: @Radio_tire

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

فندق
2019-09-09

فرقی نمیکنه که، اصلا کسی مگه به ما دیوونه ها گوش میده؟ اما تو شاید این بار گوش دادی

Show...
خداحافظ
2019-09-10

هرقدر که دقیقتر به واژه خداحافظ نگاه میکنیم، میبینیم که توی زندگی خیلی هامون یه داستان غم انگیز داریم که یا یه روزی یجایی یه نفر اومده گفته خداحافظ

Show...
پیکان آلبالویی
2019-09-13

خط تیره-پیکان آلبالویی🍒 دنیای قدیم کلا عین آدماش بود نه عین فیلما پدرم همیشه از پیکان آلبالویی سرکوچه با فلوکس زرد قناریه که باهاش رفته بودن مشهد صحبت میکرد یه جوری ازشون تعریف میکرد که دل آدم ضعف میرفت

Show...
محاکمه
2019-09-23

خط تیره-محاکمه شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم فروانروا گفت: خب، خودت را محاکمه کن! اینکه بتونیم خودمونو محاکمه کنیم عجیب ترین و سخت ترین کار دنیاست، حتی عجیب تر از اینه که بشینی یه فیلم رو چندبار پشت سرهم ببینی @radio_tire

Show...
تنهای تنهای تنها
2019-11-07

خط تیره-قسمت پنجم-تنهای تنهای تنها  تا حالا حس تُهی بودن داشتی؟ بزار واست توصیفش کنم؛  پوچی،تنهایی،زانوی غم بغل گرفتن و از همین حرفای کلیشه ای... اینکه فک کنی کی هستی؛ چرا بدنیا اومدی؛قراره کجا بری؛ چیکار کنی؟! پ.ن:  قسمت سوم برگرفته از نوشته‌ی خانوم ▪️ P U R E 🕊🐺 بوده. نظرات، انتقادات، پیشنهادات، نوشته ها و حرفای قشنگتونو برامون بفرستید🥰🤩 ‌ماروهم به دوستانتون معرفی کنید همه جا: @Radio_tire

Show...

Latest Episode