خط سفید
Published June 15, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

باز کردن مسایل کمتر صحبت شده در روانشناسی

Available Episodes

پادکست شماره 1:کوپروفیلیا
2020-06-11

در اینجا اطلاعات کامل و جامعی در مورد فتیش دادیم

Show...
پادکست شماره 2: انواع فتیش
2020-06-26

در اینجا اطلاعات کامل و جامعی در مورد فتیش دادیم

Show...
پادکست شماره 3: ...گروهی
2020-07-20

بچه ها تو این قسمت ما سعی کردیم اطلاعات جامعی درباره دلایل و انواع ...گروهی بدیم

Show...
پادکست شماره 4: آ جندر
2020-09-07

عزیزان اگه فکر میکنید که فقط دوتا جندر (زن و مرد) وجود داره در اشتباهید و بهتر این قسمت را گوش بدید

Show...
پادکست شماره 5: دلایل فتیش
2020-10-28

در اینجا اطلاعات کامل و جامعی در مورد فتیش دادیم

Show...
دلایل جرم
2020-12-17

بچه ها توی این قسمت در مورد اینکه چه دلیلی پشت وقوع جرم وجود داره حرف زدیم و از سه دیدگاه بررسیش کردیم

Show...
پادکست شماره 7: الفبای جنسی( قسمت اول)
2021-02-27

می دانید یه مشکل بزرگی که داریم اینه که پایه و بیس مسائل جنسی درست بهمون آموزش داده نشده. ولی اینجا توی سری الفبای جنسی درست و اصولی این آموزش را با هم داریم. توی این اپیسود در مورد آناتومی اندام تناسلی حرف زدیم

Show...
الفبای جنسی(قسمت دوم)
2021-03-19

توی این قسمت در مورد انواع هویت و گرایش جنسی حرف زدیم. که واقعا خیلی مهمه توی شناخت خودمان و اطرافیانمون

Show...
الفبای جنسی(قسمت سوم)
2021-04-25

توی این سری از الفبای جنسی در مورد یکی از مهمترین مسایل در رابطه جنسی یعنی بهداشت جنسی حرف زدیم.

Show...
الفبای جنسی(قسمت چهارم)
2021-06-15

این قسمت آخر از سری الفبای جنسی هست. بچه ها توی این قسمت در مورد فرهنگ رابطه جنسی و چیزهایی که باید در برقراری رابطه جنسی بلد باشیم حرف زدم.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست شماره 1:کوپروفیلیا
2020-06-11

در اینجا اطلاعات کامل و جامعی در مورد فتیش دادیم

Show...
پادکست شماره 2: انواع فتیش
2020-06-26

در اینجا اطلاعات کامل و جامعی در مورد فتیش دادیم

Show...
پادکست شماره 3: ...گروهی
2020-07-20

بچه ها تو این قسمت ما سعی کردیم اطلاعات جامعی درباره دلایل و انواع ...گروهی بدیم

Show...
پادکست شماره 4: آ جندر
2020-09-07

عزیزان اگه فکر میکنید که فقط دوتا جندر (زن و مرد) وجود داره در اشتباهید و بهتر این قسمت را گوش بدید

Show...
پادکست شماره 5: دلایل فتیش
2020-10-28

در اینجا اطلاعات کامل و جامعی در مورد فتیش دادیم

Show...
دلایل جرم
2020-12-17

بچه ها توی این قسمت در مورد اینکه چه دلیلی پشت وقوع جرم وجود داره حرف زدیم و از سه دیدگاه بررسیش کردیم

Show...
پادکست شماره 7: الفبای جنسی( قسمت اول)
2021-02-27

می دانید یه مشکل بزرگی که داریم اینه که پایه و بیس مسائل جنسی درست بهمون آموزش داده نشده. ولی اینجا توی سری الفبای جنسی درست و اصولی این آموزش را با هم داریم. توی این اپیسود در مورد آناتومی اندام تناسلی حرف زدیم

Show...
الفبای جنسی(قسمت دوم)
2021-03-19

توی این قسمت در مورد انواع هویت و گرایش جنسی حرف زدیم. که واقعا خیلی مهمه توی شناخت خودمان و اطرافیانمون

Show...
الفبای جنسی(قسمت سوم)
2021-04-25

توی این سری از الفبای جنسی در مورد یکی از مهمترین مسایل در رابطه جنسی یعنی بهداشت جنسی حرف زدیم.

Show...
الفبای جنسی(قسمت چهارم)
2021-06-15

این قسمت آخر از سری الفبای جنسی هست. بچه ها توی این قسمت در مورد فرهنگ رابطه جنسی و چیزهایی که باید در برقراری رابطه جنسی بلد باشیم حرف زدم.

Show...

Latest Episode