خنیا
Category Arts
Published November 3, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همراه شما خواهیم بود با دکلمه شعر و موسیقی

Available Episodes

خنیا - به هزار دلیل دوستت دارم
2020-05-20

دکلمه شعر سپیدی از حامد ابراهیم پور کاری از گروه خنیا

Show...
خنیا - عشق عمومی
2020-07-22

شعر: احمد شاملو - من درد مشترکم/ مرا فریاد کن

Show...
خنیا - تو را نداشتن
2020-08-17

شعر: حسین صفا - تو را نداشتن/ شجاعت می‌خواهد/ندارم...

Show...
خنیا _ بوسه های بنفش
2020-10-30

شعر: گروس عبدالملکیان / درها و قفل های بسته مرا زنده می‌کند/ اینکه فردا می‌آیی نه آنکه دیروز آمده ای

Show...
خنیا - دست ها
2020-11-03

شعر: احمدرضا احمدی / دست ها مال تو بودند اما تو خود آنجا نبودی ...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

خنیا - به هزار دلیل دوستت دارم
2020-05-20

دکلمه شعر سپیدی از حامد ابراهیم پور کاری از گروه خنیا

Show...
خنیا - عشق عمومی
2020-07-22

شعر: احمد شاملو - من درد مشترکم/ مرا فریاد کن

Show...
خنیا - تو را نداشتن
2020-08-17

شعر: حسین صفا - تو را نداشتن/ شجاعت می‌خواهد/ندارم...

Show...
خنیا _ بوسه های بنفش
2020-10-30

شعر: گروس عبدالملکیان / درها و قفل های بسته مرا زنده می‌کند/ اینکه فردا می‌آیی نه آنکه دیروز آمده ای

Show...
خنیا - دست ها
2020-11-03

شعر: احمدرضا احمدی / دست ها مال تو بودند اما تو خود آنجا نبودی ...

Show...

Latest Episode