خوابکست
Published April 12, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خوابکست (خواب کَست) به شما کمک می کند راحت تر بخوابید. داستان های آرامش بخش، مدیتیشن های خواب، ریلکسیشن و تصویر سازی ذهنی، روش های موثری هستند که به شما کمک می کنند یک خواب آرام و راحت را تجربه کنید. در تهیه برنامه های خواب کست از اصول علم روانشناسی و یافته های جدید درباره مغز و اعصاب استفاده می شود. Sleep stories, sleep meditations, and sleep relaxations are what we're passionate about! The word "Khab" means "sleep" in Persian, and Khabcast (SleepCast) helps Persian speakers sleep better.

Available Episodes

خواب کست - khabcast
2021-03-20

خواب کست به شما کمک می کند راحت تر بخوابید. مدیتیشن های خواب و داستان های آرامش بخش به شما کمک می کنند یک خواب آرام و راحت را تجربه کنید. در این اپیسود به معرفی خواب کست می پردازیم. اطلاعات بیشتر در وب سایت ما: https://www.khabcast.com 

Show...
خواب کست 1 - سفر به رامسر - بدون صدای پس زمینه
2021-03-31

در این خواب کست، در یک سفر عصرگاهی به شهر رامسر همراه می شیم و بعد از اینکه کمی در ساحل آروم و پر ستاره کنار آتیش استراحت کردیم، برای خوابی راحت آماده می شیم این نسخه بدون صداهای پس زمینه هست؛ تصویرسازی ذهنی در دقیقه 8:26 به پایان می رسه و مدت زمان باقیم...

Show...
خواب کست 2 - سفر به رامسر - به همراه صداهای پس زمینه - امواج دریا و آتش هیزم
2021-04-12

اپیسود اول خواب کست، سفر به رامسر بدون صداهای پس زمینه بود. تنها تفاوت اپیسود دوم وجود صداهای زمینه هست صدای دریا، جیرجیرک های مسیر پیاده روی و آتیش هیزم کنار ساحل در شهرک ساحلی قابل شنیدن هستندبعد از پایان تصویر سازی ذهنی، صدای امواج دریا تا پایان فایل ...

Show...
داستان قبل از خواب: زمین، هرگز فراموشت نمی کنم | خوابکست - پادکست خواب
2021-05-28

احتمالا خیلی از ما در دوران بچگی، شنیدن داستان خواب، یا قصه های قبل از خواب رو تجربه کردیم. شاید والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگهامون برامون قصه ای تعریف می کردند، یا کتابی رو -به درخواست خودمون- برای چند دهمین بار برامون می خوندن.   به همین خاطر هم کسب...

Show...
خواب آرام با صدای هیزم های شومینه - سفر زمستانی به دهکده ای برفی در سوئیس | خوابکست - پادکست خواب
2021-07-19

با یک خوابکست جذاب برگشتیم! یک سفر زمستانی به دهکده ای برفی در کشور سوئیس، و خواب در کنار شومینه و با صدای آرامش بخش هیزم ها. نسخه اصلی این برنامه رو مدتها قبل در پادکست آرامش منتشر کرده بودیم که هم در اینستاگرام و هم در پلتفرم های پادکستینگ با استقبال ...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

خواب کست - khabcast
2021-03-20

خواب کست به شما کمک می کند راحت تر بخوابید. مدیتیشن های خواب و داستان های آرامش بخش به شما کمک می کنند یک خواب آرام و راحت را تجربه کنید. در این اپیسود به معرفی خواب کست می پردازیم. اطلاعات بیشتر در وب سایت ما: https://www.khabcast.com 

Show...
خواب کست 1 - سفر به رامسر - بدون صدای پس زمینه
2021-03-31

در این خواب کست، در یک سفر عصرگاهی به شهر رامسر همراه می شیم و بعد از اینکه کمی در ساحل آروم و پر ستاره کنار آتیش استراحت کردیم، برای خوابی راحت آماده می شیم این نسخه بدون صداهای پس زمینه هست؛ تصویرسازی ذهنی در دقیقه 8:26 به پایان می رسه و مدت زمان باقیم...

Show...
خواب کست 2 - سفر به رامسر - به همراه صداهای پس زمینه - امواج دریا و آتش هیزم
2021-04-12

اپیسود اول خواب کست، سفر به رامسر بدون صداهای پس زمینه بود. تنها تفاوت اپیسود دوم وجود صداهای زمینه هست صدای دریا، جیرجیرک های مسیر پیاده روی و آتیش هیزم کنار ساحل در شهرک ساحلی قابل شنیدن هستندبعد از پایان تصویر سازی ذهنی، صدای امواج دریا تا پایان فایل ...

Show...
داستان قبل از خواب: زمین، هرگز فراموشت نمی کنم | خوابکست - پادکست خواب
2021-05-28

احتمالا خیلی از ما در دوران بچگی، شنیدن داستان خواب، یا قصه های قبل از خواب رو تجربه کردیم. شاید والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگهامون برامون قصه ای تعریف می کردند، یا کتابی رو -به درخواست خودمون- برای چند دهمین بار برامون می خوندن.   به همین خاطر هم کسب...

Show...
خواب آرام با صدای هیزم های شومینه - سفر زمستانی به دهکده ای برفی در سوئیس | خوابکست - پادکست خواب
2021-07-19

با یک خوابکست جذاب برگشتیم! یک سفر زمستانی به دهکده ای برفی در کشور سوئیس، و خواب در کنار شومینه و با صدای آرامش بخش هیزم ها. نسخه اصلی این برنامه رو مدتها قبل در پادکست آرامش منتشر کرده بودیم که هم در اینستاگرام و هم در پلتفرم های پادکستینگ با استقبال ...

Show...

Latest Episode