خوانا
Category Arts
Published May 15, 2021
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

«خوانا» پادکست خوانش «خلاصه کتاب» در زمینه‌های گوناگون فلسفه، علوم انسانی و هنر است. در این پادکست، معمولاً خلاصه کتاب را با روایت خود نویسنده (یعنی با خواندن گزیده‌ای از کتاب) می‌شنویم. کتاب‌ها در موضوعات و سطوح مختلف هستند و ممکن است بعضی از آنها نیاز به پیش‌زمینه داشته باشند. مشخصات کتابشناختی هر کتاب را در توضیحات هر اپیزود ببینید و در صورت تمایل نسخه چاپی و کامل کتاب را تهیه کنید.

Available Episodes

2021-03-28
تاریخ فلسفه سیاسی: مقدمه
2021-03-28
ریشه‌های تاریخی فلسفه سیاسی: پولیس، ارزش‌های سنتی و سوفسطائیان
2021-04-03
تاریخ فلسفه سیاسی: سقراط
2021-04-10
تاریخ فلسفه سیاسی: دفاع افلاطون از عدالت
2021-04-17
تاریخ فلسفه سیاسی: افلاطون، شهر عدالت
2021-04-24
تاریخ فلسفه سیاسی: ارسطو
2021-05-01
تاریخ فلسفه سیاسی: دوران هلنیستی
2021-05-08
فلسفه اخلاق چیست؟: مفاهیم اخلاقی ۱
2021-05-15
فلسفه اخلاق چیست؟: مفاهیم اخلاقی ۲
2021-05-29
فلسفه اخلاق چیست؟: آموزه‌های اخلاقی ۱
2021-06-08
فلسفه اخلاق چیست؟: آموزه‌های اخلاقی ۲
2021-06-21
اپیزود ۱۲: فلسفه اخلاق چیست؟: مسائل اخلاقی
2021-07-12
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: مقدمه
2021-07-12
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: نسبی‌نگری فرهنگی
2021-07-27
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: شخصی‌انگاری
2021-07-27
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: فراطبیعت‌گرایی
2021-08-10
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: شهودباوری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-28
تاریخ فلسفه سیاسی: مقدمه
2021-03-28
ریشه‌های تاریخی فلسفه سیاسی: پولیس، ارزش‌های سنتی و سوفسطائیان
2021-04-03
تاریخ فلسفه سیاسی: سقراط
2021-04-10
تاریخ فلسفه سیاسی: دفاع افلاطون از عدالت
2021-04-17
تاریخ فلسفه سیاسی: افلاطون، شهر عدالت
2021-04-24
تاریخ فلسفه سیاسی: ارسطو
2021-05-01
تاریخ فلسفه سیاسی: دوران هلنیستی
2021-05-08
فلسفه اخلاق چیست؟: مفاهیم اخلاقی ۱
2021-05-15
فلسفه اخلاق چیست؟: مفاهیم اخلاقی ۲
2021-05-29
فلسفه اخلاق چیست؟: آموزه‌های اخلاقی ۱
2021-06-08
فلسفه اخلاق چیست؟: آموزه‌های اخلاقی ۲
2021-06-21
اپیزود ۱۲: فلسفه اخلاق چیست؟: مسائل اخلاقی
2021-07-12
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: مقدمه
2021-07-12
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: نسبی‌نگری فرهنگی
2021-07-27
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: شخصی‌انگاری
2021-07-27
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: فراطبیعت‌گرایی
2021-08-10
درآمدی جدید به فلسفه اخلاق: شهودباوری

Latest Episode