خواندن در تاریکی - Khandan Dar Tariki
Category Arts
Published August 7, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پردازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

Available Episodes

خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت اول
2020-03-21

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست....

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دوم
2020-03-26

نمایشگاه بین‌المللی پاریس، از نخستین بازدید ناصرالدین‌شاه از آن در سال ۱۸۸۹ و حضور رسمی ایران، مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفت و در سفرنامه‌های مختلفی به توصیفش پرداختند. در این نمایشگاه بزرگ، صنایع و ظرایف تمام نقاط و ملل جهان گردآوری شده و بناهای...

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت سوم
2020-04-03

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت چهارم
2020-04-10

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت پنجم
2020-04-17

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت ششم
2020-04-24

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هفتم
2020-05-01

در شش قسمت اول این مجموعه همراه با علی‌خان ظهیرالدوله در پاریس گشت زدیم. ظهیرالدوله، ادیب و شاعر و سیاستمدار، وزیر تشریفات دوره‌ی قاجار، حاکم چند ولایت ازجمله تهران و همدان، داماد ناصرالدین‌شاه و همسر دختر فرهیخته‌اش، فروغ‌الدوله ملقب به «ملکه‌ی...

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هشتم
2020-05-08

از برنامه‌ی قبلی «خواندن در تاریکی» برگشتیم به آغاز سفر علی‌خان ظهیرالدوله و حرکتش از طهران به سوی پاریس. در این بخش به سمتِ شمال ایران و رشت که در آن زمان تحتِ نظارت روس‌ها بود می‌رویم.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت نهم
2020-05-15

از طهران تا پاریس بخش نهم. «عيب بزرگ بسيار بدى كه در ما دربارى‌ها هست اينست كه آنچه را بد ببينيم، به اعليحضرت شاه كمتر از آنچه ديده‌ايم عرض مى‌كنيم و اگر چيز خوبى ببينيم هزار دفعه خوبتر مى‌گوئيم و عمدۀ كار مملكت و ملت ما را همين صفت ضايع كرده است.»

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دهم
2020-05-22

«خدايا كى مى‌شود ما هم در تهران ده يك اين را داشته باشيم. يا مولى آخر ما هم مسلمانيم.» از طهران تا پاریس بخش دهم - علی‌خان ظهیرالدوله در تفلیس.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت یازده
2020-05-29

«دو نفر حمامى جلو آمدند كه اگر در تهران ديده مى‌شدند يقينا با يكى از وزيرمختارها شبهه مى‌شدند. يادم آمد كربلائى حسن، حمامىِ جعفرآباد كه يك مشت ارزن به سرش بريزند يكى به زمين نمى‌افتد.»

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت دوازده
2020-06-05

«بعد از ناهار به حضور اعليحضرت شاه مشرف شده خاطر مباركشان را آسوده كردم كه البته در پاريس حركتى كه خلاف‌ شأن همراهان شاهى باشد، نخواهم كرد. و هرگز كلاهم را تبديل نمى‌كنم.»

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت سیزده
2020-06-12

خاك آلمان تقريبا آبادتر و بافخامت‌تر است. مى‌خواهم عرض كنم اگر نگويند هم تا يك درجه از راه‌ها و استاسيون‌ها و بناها و آبادی‌ها پيداست كه اين مملكت امپراطور دارد.

Show...
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت چهارده
2020-06-19

شهر پطرزبورغ نسبت به پاريس از هر جهت مثل تهران است نسبت به پطرزبورغ. يعنى جاها و خيابان‌هاى خوب تهران.

Show...
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت پانزده
2020-06-26

اهل شهر با كمال تألم وداع میكردند و دستمالها تكان میدادند. بى‌حق هم نبودند. چون مردانه و زنانه، غريب و بومى‌شان آنچه توانسته بودند از اعليحضرت شاه و ملتزمين به انواع اقسام گوش‌برى‌ها كرده بودند.

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت شانزده
2020-07-03

بعضى‌ها بى‌اندازه چاق كه آمدند معالجه كنند لاغر بشوند. بعضى‌ها بى‌اندازه لاغر كه براى چاق شدن آب مى‌خورند. عجب‌تر آنست كه اين مردم هيچكدام به يكديگر نمى‌خندند.

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هفده
2020-07-10

دو نفر پيدا شدند و زراعت كردند با اسبابى كه آن‌وقت زراعت مى‌كردند. به اندازه‌اى خوب و تماشائى كه ممكن نيست هيچ گوينده و نويسنده‌اى بتواند به شخص نديده حالى كند.

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هجده
2020-07-17

چون گارهاى فرنگستان را ديده بوديم اين‌ گار خيلى بد و شلوغ و بى‌نظم به‌نظر مى‌آمد. از همه‌جور آدم و حمال رخت پاره و گدا و عرب و كور و چلاق و سگهاى گر ديده مى‌شد. پائين آمده ما هم داخل آنها شديم.

Show...
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت نوزده
2020-07-24

چون روز حركت است، خيلى شلوغ است. عثمانيها و ايرانيها مثل خر و گاو درهم ريخته راه مى‌رويم...

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت بیستم
2020-07-31

سبحان اللّه. مردم در چه خيالاتِ عاليه هستند و ما بيچاره ايرانيها در چه خيالات...

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت بیست و یک
2020-08-07

«يا مولى (ع) زودتر مرا به تهران برسان. از اين غربت خلاص شوم.»

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت اول
2020-03-21

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست....

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دوم
2020-03-26

نمایشگاه بین‌المللی پاریس، از نخستین بازدید ناصرالدین‌شاه از آن در سال ۱۸۸۹ و حضور رسمی ایران، مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفت و در سفرنامه‌های مختلفی به توصیفش پرداختند. در این نمایشگاه بزرگ، صنایع و ظرایف تمام نقاط و ملل جهان گردآوری شده و بناهای...

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت سوم
2020-04-03

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت چهارم
2020-04-10

از طهران تا پاریس شرح سفر مسافران ایرانی به پاریس است از زمان قاجار تاکنون. پاریس برای ایرانیان، پایتخت و مدخل مدرنیته بوده و سفرنامه‌هایی که به توصیفش می‌پزدازند، از ناصرالدین‌شاه تا دولتمردان قاجار و ادیبان و معاصرین ما، از خواندنی‌ترینِ روایت‌هاست.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت پنجم
2020-04-17

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت ششم
2020-04-24

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هفتم
2020-05-01

در شش قسمت اول این مجموعه همراه با علی‌خان ظهیرالدوله در پاریس گشت زدیم. ظهیرالدوله، ادیب و شاعر و سیاستمدار، وزیر تشریفات دوره‌ی قاجار، حاکم چند ولایت ازجمله تهران و همدان، داماد ناصرالدین‌شاه و همسر دختر فرهیخته‌اش، فروغ‌الدوله ملقب به «ملکه‌ی...

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت هشتم
2020-05-08

از برنامه‌ی قبلی «خواندن در تاریکی» برگشتیم به آغاز سفر علی‌خان ظهیرالدوله و حرکتش از طهران به سوی پاریس. در این بخش به سمتِ شمال ایران و رشت که در آن زمان تحتِ نظارت روس‌ها بود می‌رویم.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت نهم
2020-05-15

از طهران تا پاریس بخش نهم. «عيب بزرگ بسيار بدى كه در ما دربارى‌ها هست اينست كه آنچه را بد ببينيم، به اعليحضرت شاه كمتر از آنچه ديده‌ايم عرض مى‌كنيم و اگر چيز خوبى ببينيم هزار دفعه خوبتر مى‌گوئيم و عمدۀ كار مملكت و ملت ما را همين صفت ضايع كرده است.»

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت دهم
2020-05-22

«خدايا كى مى‌شود ما هم در تهران ده يك اين را داشته باشيم. يا مولى آخر ما هم مسلمانيم.» از طهران تا پاریس بخش دهم - علی‌خان ظهیرالدوله در تفلیس.

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان - قسمت یازده
2020-05-29

«دو نفر حمامى جلو آمدند كه اگر در تهران ديده مى‌شدند يقينا با يكى از وزيرمختارها شبهه مى‌شدند. يادم آمد كربلائى حسن، حمامىِ جعفرآباد كه يك مشت ارزن به سرش بريزند يكى به زمين نمى‌افتد.»

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت دوازده
2020-06-05

«بعد از ناهار به حضور اعليحضرت شاه مشرف شده خاطر مباركشان را آسوده كردم كه البته در پاريس حركتى كه خلاف‌ شأن همراهان شاهى باشد، نخواهم كرد. و هرگز كلاهم را تبديل نمى‌كنم.»

Show...
خواندن در تاریکی - سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت سیزده
2020-06-12

خاك آلمان تقريبا آبادتر و بافخامت‌تر است. مى‌خواهم عرض كنم اگر نگويند هم تا يك درجه از راه‌ها و استاسيون‌ها و بناها و آبادی‌ها پيداست كه اين مملكت امپراطور دارد.

Show...
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت چهارده
2020-06-19

شهر پطرزبورغ نسبت به پاريس از هر جهت مثل تهران است نسبت به پطرزبورغ. يعنى جاها و خيابان‌هاى خوب تهران.

Show...
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت پانزده
2020-06-26

اهل شهر با كمال تألم وداع میكردند و دستمالها تكان میدادند. بى‌حق هم نبودند. چون مردانه و زنانه، غريب و بومى‌شان آنچه توانسته بودند از اعليحضرت شاه و ملتزمين به انواع اقسام گوش‌برى‌ها كرده بودند.

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت شانزده
2020-07-03

بعضى‌ها بى‌اندازه چاق كه آمدند معالجه كنند لاغر بشوند. بعضى‌ها بى‌اندازه لاغر كه براى چاق شدن آب مى‌خورند. عجب‌تر آنست كه اين مردم هيچكدام به يكديگر نمى‌خندند.

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هفده
2020-07-10

دو نفر پيدا شدند و زراعت كردند با اسبابى كه آن‌وقت زراعت مى‌كردند. به اندازه‌اى خوب و تماشائى كه ممكن نيست هيچ گوينده و نويسنده‌اى بتواند به شخص نديده حالى كند.

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت هجده
2020-07-17

چون گارهاى فرنگستان را ديده بوديم اين‌ گار خيلى بد و شلوغ و بى‌نظم به‌نظر مى‌آمد. از همه‌جور آدم و حمال رخت پاره و گدا و عرب و كور و چلاق و سگهاى گر ديده مى‌شد. پائين آمده ما هم داخل آنها شديم.

Show...
خواندن در تاریکی -سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت نوزده
2020-07-24

چون روز حركت است، خيلى شلوغ است. عثمانيها و ايرانيها مثل خر و گاو درهم ريخته راه مى‌رويم...

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیر‌الدوله به فرنگستان- قسمت بیستم
2020-07-31

سبحان اللّه. مردم در چه خيالاتِ عاليه هستند و ما بيچاره ايرانيها در چه خيالات...

Show...
خواندن در تاریکی- سفرنامه ظهیرالدوله به فرنگستان - قسمت بیست و یک
2020-08-07

«يا مولى (ع) زودتر مرا به تهران برسان. از اين غربت خلاص شوم.»

Show...

Latest Episode