خودشناسی
Published March 1, 2021
Episodes 46

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آقای جعفر زیوه از نگاه عرفانی و خانم دکتر فریده نیرومند از نگاه علمی به انسان می‌نگرند و نقطه‌ی مشترکی بین علم عرفان پیدا می‌کنند تا به مردمان راه بهتر شناختن خود را نشان بدهند که خودشناسی اولین و آخرین قدم خداشناسی و رسیدن به آرامش است. موضوعات برنامه شامل بررسی مسائل و مطالب کاربردی برای تقویت بهداشت روان از طریق دستیابی بیک آرامش درون است. در سلسله گفتارها با استفاده از مباحث روانشناسی و خودشناسی و عرفان مولانا به بررسی موضوعات مختلف پرداخته می‌شود

Available Episodes

#1 - تحقیقات در خصوص خودشناسی
2020-10-19

در بخشی از تحقیقات در زمینه خودشناسی، موضوع نحوه ارتباط با خود و دیگران مطرح شد. اولین روشی که در این تحقیقات مشخص شد سه مرحله‌ی جدا از هم داشت: 1) ارتباط وجودشناسی 2) ارتباط معرفت شناسی 3) ارتباط ارزش شناسی

Show...
#2 - پیش‌گیری از آسیب‌های روانی
2020-10-26

تا زمانی که ما ستون‌های روانی و استحکامات درونی‌مان را به پدیده‌های ناپایدار بیرونی گره می‌زنیم طبیعتاً آرامش نخواهیم داشت. نگاه خودشناسانه و ارتباط خودشناسانه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بر خود مسلط شویم و در حوادث و مشکلات زندگی نشکنیم. این بحث به خصوص برای مهاجرین و مشکلاتی که با آن‌ها موجه هستند می‌پردازد

Show...
#3 - مولانا و روان شناسی
2020-11-02

یکی از اهداف عمده‌ی روان‌درمانی ای انست که فرد آگاهی پیدا کند از جنبه‌های شخصیت کاذب که در خودشناسی آن را «نفس» می‌نامند و در روان‌شناسی «ایگو»، تدریجاً به این نتیجه برسد که ایگوی او، موجود اصلی او نیست و این فاصله‌ای که بین ایگو و گوهر وجود شخص هست کم‌تر و کم‌تر شود. به زبان تشبیه، گوهر وجود، مانند خورشید و ایگو یا نفس مانند ابری‌ست که جلو درخشش خورشید را می‌گیرد

Show...
#4 - خود واقعی
2020-11-09

با چند مثال ساده شما رو به شنیدن این مباحثه در خصوص «گوهر وجود یا من اصلی» دعوت می‌کنیم: کار خورشید نوردهی، حرارت‌دهی و به عبارتی زندگی بخشیدن است. ماهیت و کیفیت خورشید ثابت است و میلیون‌ها ستاره یا سیاره موجود در اطراف او، چیزی به ماهیت خورشید اضافه یا از آن کم نمی‌کند. ابری که جلو خورشید را می‌گیرد، موقتاً از نور خورشید جلوگیری می‌کند، اما خورشید، همیشه خورشید است. این‌جا، منِ اصلی، همان خورشید است و شخصیت کاذب یا نفس یا ایگو هم همان ابر است

Show...
#5 - بی قراری
2020-11-16

بی‌قراری رنج‌آور و ناخوشایند است. بی‌قراری یعنی جهان آن‌گونه که مطلوب من است، نمی‌چرخد. ب‌یقراری یعنی از داشته‌ها و نداشته‌ها ناراضی بودن. بی‌قراری یعنی از دست رفتن معنا در زندگی. بی‌قراری یعنی آوارگی ذهنی و پراکندگی عاطفی. بی‌قراری یعنی در این خانه و با این خانه، بیگانه ام

Show...
#6 - ذهن و فکر
2020-11-23

زرتشت در ایران باستان از پندارنیک، گفتار نیک، و کردار نیک صحبت می‌کرد که ما را توجه می‌دهد به ارتباط فکر، احساس و عمل. انیشتین هم می‌گوید نمی‌توانیم یک رفتار را مرتب تکرار کنیم و انتظار به دست آوردن نتیجه متفاوتی داشته باشیم. تعریف خودشناسی از ذهن که می‌تواند ما را به تحول ذهنی نزدیک کند، این است که ذهن ظرفی برای اندیشیدن است. فکر، محتویات ذهن است که توسط محیط و تعلیم و تربیت در ذهن ذخیره می‌شود. نکات بیشتری در این ارتباط رادر این برنامه

Show...
#7 - تفاوت لذت و خوشی
2020-11-30

دالای لاما می‌گوید: هدف زندگی، خوش‌حالی، و مقصود آن کشف هدیه‌ی خدادادی و در خدمت خلق گذاشتن آن است فرق لذت و خوشی مثل کف روی امواج دریا با خود آب دریاست. لذت از جنس خود خوش‌حالی است اما دوام ندارد

Show...
#8 - اعتماد به نفس
2020-12-07

اعتماد به نفس به معنای قدرت دادن به ایگو نیست بلکه به معنای احترام قائل بودن برای خود است. اعتمادبه‌نفس چیزی نیست که کودک با آن به دنیا بیاید، اعتمادبه‌نفس چیزی است که کودک از خانواده و از اطرافیانش می گیرد. کودکی که نیازهای فیزیکی و عاطفی‌اش توجه و برآورده شده اعتماد به نفس بالا و مناسبی خواهد داشت و کودکی که به این نیازهای ابتدایی‌اش توجه نشده، احترام کافی برای خودش قائل نخواهد بود و سطح اعتمادبه‌نفس پایینی خواهد داشت. و از نگاه عرفانی لایه‌های مختلف نفس بررسی می‌شود و این که هر لایه از نفس چه تأثیری بر روحیات ما می‌گذارد

Show...
#9 - معنی زندگی
2020-12-14

این که معنی زندگی چیست سوالی است که از ابتدای تاریخ مطرح بوده و همه‌ی ادیان و ایدئولوژی‌ها معنایی ارائه داده اند. در این برنامه از نگاه روان‌شناسی نوین به هرم نیازهای مازلو پرداخته می شود. و از نگاه عرفانی مطرح می‌شود که باید به چرایی زندگی پرداخت تا به معنی زندگی رسید

Show...
#10 - رابطه
2020-12-21

در روان‌شناسی «رابطه» به معنای ارتباطات فرد با خود و با افراد دیگر است و لزوماً به معنی رابطه‌ی عشقی نیست. در روان‌شناسی تئوری‌های مختلفی در باره‌ی رابطه وجود دارد. در این برنامه دکتر نیرومند به دو تئوری می‌پردازنداز اریک اریکسون که تئوری روانشناسی رشد را ارائه داده و رشد انسان رو تحت‌تاثیر روان‌شناسی اجتماعی بررسی می‌کند؛ و جان بولدبی که تئوری پیوستگی را ارائه داده. آقای زیوه رابطه‌ی خود با دیگری و رابطه‌ی خود با خود را از نگاه عرفانی و مشترکات آن با روان‌شاسی مدرن بررسی می‌کند. این‌که چه‌قدر خودشناسی ما وابسته است به شناخت دیگران؟ ارتباط خودشناسی و دگر شناسی چیست؟ آیا برای شناخت خود باید دیگران را بشناسم؟

Show...
#11 - امید به زندگی
2020-12-28

در روان‌شناسی نوین سه سال ابتدایی عمر را بسیار تعیین‌کننده می‌دانند در روحیات و سلامتی روان فرد. فردی که در سه سال اول عمرش نیازهای جسمی و عاطفی‌اش برآورده شده نگاه مثبتی به زندگی خواهد داشت و امیدش به زندگی و موفقیت بیش‌تر خواهد بود. از نگاه عرفانی امید معادل عشق شناخته می‌شود که نیروی محرک انسان است. انسان بدون عشق انسان بدون امید است و توانی برای حرکت کردن ندارد

Show...
#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان
2021-01-04

عشق آن انرژی‌ای است که به تمام آفرینش زندگی می‌ده. فلاسفه یونانی عشق را در سه مرحله تعریف می کنن. مرحله اول عشق جنسی و احساسی است. مرحله‌ی دوم عشق به خانواده است و مرحله‌ی سوم آن عشقی است که گوهر وجودی ما از آن درست شده و حد و حصری نداد و ابدی و ازلی است و عوامل خارجی زیبایی و ثروت و سلامتی تاثیری در آن ندارد و هر چه بیشتر از آن استفاده شود بیش‌تر می‌شود. در این برنامه به این پرداخته می‌شود که مراحل مختلف عشق چگونه بر سلامت روانی ما اثر می‌گذارد

Show...
#13 - مثبت اندیشی
2021-01-11

فکر ما یک احساس در ما به وجود می‌آورد و احساس ما تعیین کننده‌ی عملی است که انجام می‌دهیم. به عنوان مثال اگر فرد به خود فکر مثبتی داشته باشد احساسی که در او به وجود می آید یک احساس مثبت است و این احساس مثبت به او قدرت و جرأت می‌دهد که بتواند با افراد دیگر ارتباط برقرار کند. و اگر فرد احساس مثبتی به خود نداشته باشد آن احساس منفی باعث ناتوانی و نداشتن جرأت برای ایجاد ارتباط با دیگران در آن فرد می‌شود

Show...
#14 - احساسات
2021-01-18

احساسات و عواطف بخش عمده‌ای از موجودیت ما هستند. همان‌طور که افکار مثبت و افکار سالم نقش مهمی در یک زندگی سالم و شاد دارند، احساسات هم به همان اندازه در زندگی ما و نحوه ی ارتباطات ما با دیگران نقش دارد. افرادی که از یک نظام عاطفی سالم برخوردار هستند روابط سالم و طولانی‌مدت با دیگران دارند و در رسیدن به اهداف‌شان بسیار موفق هستند. در این برنامه به این پرداخته می‌شود که خودشناسی چطور می‌تواند به ما کمک کند نظام عاطفی سالمی داشته باشیم

Show...
#15 - آرامش درون
2021-01-25

تحقیقات نشان داده که وقتی بدن ما در حال استراحت است مغز ما بالاترین سطح فعالیت و خلاقیت را دارد. برای رسیدن به آرامش و صلح درونی روش‌هایی وجود دارد که مهم‌ترینش ایمان است. مهم نیست اسم آن ایمان چیست، اگر به هر چیزی ایمان داشته باشیم آرامش درون می‌رسیم. روش دیگر زندگی در حال است و دریابیدن حال. روش دیگر مدیتیشن است که روش‌ها و فنون خود را دارد. در این برنامه درباره‌ی روش‌های رسیدن به صلح درونی صحبت می‌شود

Show...
#16 - ضمیر ناخودآگاه
2021-02-01

زیگموند فروید روی ذهن انسان پژوهش‌های فراوانی کرد و به این نتیجه رسید که ذهن انسان سه لایه دارد؛ آگاه، پیش‌آگاه، ناخودآگاه. یکی از قوی‌ترین نظام‌های کنترل‌کننده‌ی انسان، ضمیر ناخودآگاه اوست که محل همه‌ی باورها و غرایز و ارزش‌های اوست. ضمیر ناخودآگاه محلی است که مغز تلخی‌های زندگی را ذخیره می‌کند تا بتواند آن‌ها را از مسیر زندگی روزمره‌ی خود کنار بگذارد. محتویات ضمیر ناخودآگاه گاهی به طور غیرارادی وارد بخش آگاه ذهن می‌‌شوند و باعث اختلال در زندگی روزمره می‌شوند. در این برنامه به این می‌پردازیم که خودشناسی چگونه می‌تواند به ما کمک کند مهار بیشتری بر ضمیر ناخودآگاه خود داشته باشیم

Show...
#17 - زندگی کردن در حال حاضر
2021-02-08

در ادبیات و فرهنگ ایران و شرق متفکران و عارفان و شاعران از زندگی کردن در حال حاضر و «زندگی در دم» بسیار صحبت کرده‌اند و از فواید آن. در فرهنگ غرب هم بسیاری از متفکران معاصر از منافع و ارزش‌های زندگی در حال حاضر بسیار صحبت می‌کنند. در روان‌شناسی نیز این بحث یک روش ثابت‌شده است برای جلوگیری و درمان افسردگی و اضطراب. در این برنامه به تأثیر و کاربرد خودشناسی در رسیدن به سطحی از شناخت و آگاهی می‌پردازیم که به ما کمک می‌کند بتوانیم در لحظه زندگی کنیم

Show...
#18 - قدرت مثبت‌اندیشی در بهبود زندگی
2021-02-15

فکر ما یک سری احساسات به‌وجود می‌آورند و احساسات ما رفتار ما را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر به هرچیزی که بیش‌تر فکر کنیم آن چیز در دنیای ما بزرگ‌تر و فراهم‌تر می‌شود. و در نتیجه به هرچیزی که فکر کنیم آن چیز را به خود جذب می‌کنیم تا حدی که برای‌مان اتفاق می‌افتد؛ چه مثبت چه منفی. در این برنامه از نگاه روان‌شناسی و عرفانی به نقش خودشناسی در مثبت‌کردن افکار و در نتیجه بهبود زندگی‌مان می‌پردازیم

Show...
#19 - هنر شاد زیستن
2021-02-22

شادی یعنی شور و حال در زندگی. شادی از مهم‌ترین نیازهای روانی انسان است. فردی که شاد نیست نمی‌تواند استعدادهایش را بروز بدهد و و از زندگی لذت ببرد. شادی سطوح مختلف دارد و ماندگاری هر سطح متفاوت است. در این برنامه در کنار توجه به مسائل حاد روز که ناشی از اختلافات سیاسی و اجتماعی در جامعه امروز امریکا ناشی شده است به شادی از پیروزی و درس گرفتن از شکست می‌پردازیم و این که خودشناسی چه نقشی در رسیدن به شادی واقعی در ما دارد

Show...
#20 - داشتن انتظار و توقع باعث رنج
2021-03-01

داشتن انتظار و توقع باعث رنج

Show...
#21 - درس‌های طبیعت
2021-03-08

درس‌های طبیعت

Show...
#22 - صحبت‌ها یا صداهای درونی
2021-03-15

صحبت‌ها یا صداهای درونی

Show...
#24 - حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی
2021-03-29

حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی

Show...
#25 - ترس
2021-04-05

ترس

Show...
#26 - من کیستم؟
2021-04-12

من کیستم؟ چگونه خود را بشناسیم

Show...
#27 - تاب‌آوری
2021-04-19

تاب‌آوری قدرت و توانایی داشتن برای روبه رو شدن برای مشکلات غیرمترقبه و توانایی برگشتن به حالت عادی از نظر عاطفی و فکری است. تاب‌آوری به عنوان توانایی بلند شدن از خاکستر شکست و ضربه‌ی روانی یا به عبارتی قدرت بازشکوفایی، یکی از نشانه‌های سلامتی روانی فرد است

Show...
#28 - تحول درونی یا دگرگونی خویش
2021-04-26

تحول درونی یا دگرگونی خویش

Show...
#29 - قدرت انتخاب
2021-05-03

قدرت انتخاب

Show...
#30 - چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟
2021-05-15

چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟ آرامش یک پدیده درونی، همون‌طور که عشق و شادی پیدیده‌های درونی هستند. و درون انسان مانند عمق یک اقیانوس همیشه آرامش برقرار است. اضراب‌ها و نگرانی‌ها و تشویش‌ها پدیده‌های ذهنی هستند که مثل طوفان سطح اقیانوش را مشوش و ناآرام می‌کنند راه رسیدن به آرامش درونی که در عمق وجود همه ما وجود دارد چیزی است که در این قسمت درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم

Show...
#31 - ذهن طلبکار و ذهن بدهکار
2021-05-17

ذهن طلبکار و ذهن بدهکار

Show...
#32 - ارزش‌ها و نقش‌شان در زندگی
2021-05-18

ارزش‌ها و نقش‌شان در زندگی

Show...
#33 - مقام زن
2021-06-08

مقام زن

Show...
#34 - رهایی از اسارت ذهن
2021-06-27

رهایی از اسارت ذهن

Show...
#35 - دلایل بی‌قراری
2021-06-28

دلایل بی‌قراری

Show...
#36 - رضایت زندگی
2021-06-29

رضایت زندگی

Show...
#37 - کاربرد عشق در زندگی
2021-06-30

کاربرد عشق در زندگی

Show...
#38 - کودک درون
2021-07-02

کودک درون

Show...
#39 - رضایت از زندگی
2021-07-08

رضایت از زندگی

Show...
#40 - جبر و اختیار
2021-07-27

جبر و اختیار

Show...
#42 - خلوص قلبی
2021-07-28

خلوص قلبی

Show...
#43 - دوستی و رفاقت
2021-07-29

دوستی و رفاقت

Show...
#41 - بهار تولدی دوباره
2021-07-30

بهار تولدی دوباره

Show...
#44 - ذهن ناآرام
2021-07-30

ذهن ناآرام

Show...
#45 - موفقیت
2021-08-02

موفقیت

Show...
#46 - صداقت بی‌رحمانه با خود
2021-08-03

صداقت بی‌رحمانه با خود

Show...
#47 - ابعاد زندگی
2021-08-05

ابعاد زندگی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

#1 - تحقیقات در خصوص خودشناسی
2020-10-19

در بخشی از تحقیقات در زمینه خودشناسی، موضوع نحوه ارتباط با خود و دیگران مطرح شد. اولین روشی که در این تحقیقات مشخص شد سه مرحله‌ی جدا از هم داشت: 1) ارتباط وجودشناسی 2) ارتباط معرفت شناسی 3) ارتباط ارزش شناسی

Show...
#2 - پیش‌گیری از آسیب‌های روانی
2020-10-26

تا زمانی که ما ستون‌های روانی و استحکامات درونی‌مان را به پدیده‌های ناپایدار بیرونی گره می‌زنیم طبیعتاً آرامش نخواهیم داشت. نگاه خودشناسانه و ارتباط خودشناسانه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بر خود مسلط شویم و در حوادث و مشکلات زندگی نشکنیم. این بحث به خصوص برای مهاجرین و مشکلاتی که با آن‌ها موجه هستند می‌پردازد

Show...
#3 - مولانا و روان شناسی
2020-11-02

یکی از اهداف عمده‌ی روان‌درمانی ای انست که فرد آگاهی پیدا کند از جنبه‌های شخصیت کاذب که در خودشناسی آن را «نفس» می‌نامند و در روان‌شناسی «ایگو»، تدریجاً به این نتیجه برسد که ایگوی او، موجود اصلی او نیست و این فاصله‌ای که بین ایگو و گوهر وجود شخص هست کم‌تر و کم‌تر شود. به زبان تشبیه، گوهر وجود، مانند خورشید و ایگو یا نفس مانند ابری‌ست که جلو درخشش خورشید را می‌گیرد

Show...
#4 - خود واقعی
2020-11-09

با چند مثال ساده شما رو به شنیدن این مباحثه در خصوص «گوهر وجود یا من اصلی» دعوت می‌کنیم: کار خورشید نوردهی، حرارت‌دهی و به عبارتی زندگی بخشیدن است. ماهیت و کیفیت خورشید ثابت است و میلیون‌ها ستاره یا سیاره موجود در اطراف او، چیزی به ماهیت خورشید اضافه یا از آن کم نمی‌کند. ابری که جلو خورشید را می‌گیرد، موقتاً از نور خورشید جلوگیری می‌کند، اما خورشید، همیشه خورشید است. این‌جا، منِ اصلی، همان خورشید است و شخصیت کاذب یا نفس یا ایگو هم همان ابر است

Show...
#5 - بی قراری
2020-11-16

بی‌قراری رنج‌آور و ناخوشایند است. بی‌قراری یعنی جهان آن‌گونه که مطلوب من است، نمی‌چرخد. ب‌یقراری یعنی از داشته‌ها و نداشته‌ها ناراضی بودن. بی‌قراری یعنی از دست رفتن معنا در زندگی. بی‌قراری یعنی آوارگی ذهنی و پراکندگی عاطفی. بی‌قراری یعنی در این خانه و با این خانه، بیگانه ام

Show...
#6 - ذهن و فکر
2020-11-23

زرتشت در ایران باستان از پندارنیک، گفتار نیک، و کردار نیک صحبت می‌کرد که ما را توجه می‌دهد به ارتباط فکر، احساس و عمل. انیشتین هم می‌گوید نمی‌توانیم یک رفتار را مرتب تکرار کنیم و انتظار به دست آوردن نتیجه متفاوتی داشته باشیم. تعریف خودشناسی از ذهن که می‌تواند ما را به تحول ذهنی نزدیک کند، این است که ذهن ظرفی برای اندیشیدن است. فکر، محتویات ذهن است که توسط محیط و تعلیم و تربیت در ذهن ذخیره می‌شود. نکات بیشتری در این ارتباط رادر این برنامه

Show...
#7 - تفاوت لذت و خوشی
2020-11-30

دالای لاما می‌گوید: هدف زندگی، خوش‌حالی، و مقصود آن کشف هدیه‌ی خدادادی و در خدمت خلق گذاشتن آن است فرق لذت و خوشی مثل کف روی امواج دریا با خود آب دریاست. لذت از جنس خود خوش‌حالی است اما دوام ندارد

Show...
#8 - اعتماد به نفس
2020-12-07

اعتماد به نفس به معنای قدرت دادن به ایگو نیست بلکه به معنای احترام قائل بودن برای خود است. اعتمادبه‌نفس چیزی نیست که کودک با آن به دنیا بیاید، اعتمادبه‌نفس چیزی است که کودک از خانواده و از اطرافیانش می گیرد. کودکی که نیازهای فیزیکی و عاطفی‌اش توجه و برآورده شده اعتماد به نفس بالا و مناسبی خواهد داشت و کودکی که به این نیازهای ابتدایی‌اش توجه نشده، احترام کافی برای خودش قائل نخواهد بود و سطح اعتمادبه‌نفس پایینی خواهد داشت. و از نگاه عرفانی لایه‌های مختلف نفس بررسی می‌شود و این که هر لایه از نفس چه تأثیری بر روحیات ما می‌گذارد

Show...
#9 - معنی زندگی
2020-12-14

این که معنی زندگی چیست سوالی است که از ابتدای تاریخ مطرح بوده و همه‌ی ادیان و ایدئولوژی‌ها معنایی ارائه داده اند. در این برنامه از نگاه روان‌شناسی نوین به هرم نیازهای مازلو پرداخته می شود. و از نگاه عرفانی مطرح می‌شود که باید به چرایی زندگی پرداخت تا به معنی زندگی رسید

Show...
#10 - رابطه
2020-12-21

در روان‌شناسی «رابطه» به معنای ارتباطات فرد با خود و با افراد دیگر است و لزوماً به معنی رابطه‌ی عشقی نیست. در روان‌شناسی تئوری‌های مختلفی در باره‌ی رابطه وجود دارد. در این برنامه دکتر نیرومند به دو تئوری می‌پردازنداز اریک اریکسون که تئوری روانشناسی رشد را ارائه داده و رشد انسان رو تحت‌تاثیر روان‌شناسی اجتماعی بررسی می‌کند؛ و جان بولدبی که تئوری پیوستگی را ارائه داده. آقای زیوه رابطه‌ی خود با دیگری و رابطه‌ی خود با خود را از نگاه عرفانی و مشترکات آن با روان‌شاسی مدرن بررسی می‌کند. این‌که چه‌قدر خودشناسی ما وابسته است به شناخت دیگران؟ ارتباط خودشناسی و دگر شناسی چیست؟ آیا برای شناخت خود باید دیگران را بشناسم؟

Show...
#11 - امید به زندگی
2020-12-28

در روان‌شناسی نوین سه سال ابتدایی عمر را بسیار تعیین‌کننده می‌دانند در روحیات و سلامتی روان فرد. فردی که در سه سال اول عمرش نیازهای جسمی و عاطفی‌اش برآورده شده نگاه مثبتی به زندگی خواهد داشت و امیدش به زندگی و موفقیت بیش‌تر خواهد بود. از نگاه عرفانی امید معادل عشق شناخته می‌شود که نیروی محرک انسان است. انسان بدون عشق انسان بدون امید است و توانی برای حرکت کردن ندارد

Show...
#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان
2021-01-04

عشق آن انرژی‌ای است که به تمام آفرینش زندگی می‌ده. فلاسفه یونانی عشق را در سه مرحله تعریف می کنن. مرحله اول عشق جنسی و احساسی است. مرحله‌ی دوم عشق به خانواده است و مرحله‌ی سوم آن عشقی است که گوهر وجودی ما از آن درست شده و حد و حصری نداد و ابدی و ازلی است و عوامل خارجی زیبایی و ثروت و سلامتی تاثیری در آن ندارد و هر چه بیشتر از آن استفاده شود بیش‌تر می‌شود. در این برنامه به این پرداخته می‌شود که مراحل مختلف عشق چگونه بر سلامت روانی ما اثر می‌گذارد

Show...
#13 - مثبت اندیشی
2021-01-11

فکر ما یک احساس در ما به وجود می‌آورد و احساس ما تعیین کننده‌ی عملی است که انجام می‌دهیم. به عنوان مثال اگر فرد به خود فکر مثبتی داشته باشد احساسی که در او به وجود می آید یک احساس مثبت است و این احساس مثبت به او قدرت و جرأت می‌دهد که بتواند با افراد دیگر ارتباط برقرار کند. و اگر فرد احساس مثبتی به خود نداشته باشد آن احساس منفی باعث ناتوانی و نداشتن جرأت برای ایجاد ارتباط با دیگران در آن فرد می‌شود

Show...
#14 - احساسات
2021-01-18

احساسات و عواطف بخش عمده‌ای از موجودیت ما هستند. همان‌طور که افکار مثبت و افکار سالم نقش مهمی در یک زندگی سالم و شاد دارند، احساسات هم به همان اندازه در زندگی ما و نحوه ی ارتباطات ما با دیگران نقش دارد. افرادی که از یک نظام عاطفی سالم برخوردار هستند روابط سالم و طولانی‌مدت با دیگران دارند و در رسیدن به اهداف‌شان بسیار موفق هستند. در این برنامه به این پرداخته می‌شود که خودشناسی چطور می‌تواند به ما کمک کند نظام عاطفی سالمی داشته باشیم

Show...
#15 - آرامش درون
2021-01-25

تحقیقات نشان داده که وقتی بدن ما در حال استراحت است مغز ما بالاترین سطح فعالیت و خلاقیت را دارد. برای رسیدن به آرامش و صلح درونی روش‌هایی وجود دارد که مهم‌ترینش ایمان است. مهم نیست اسم آن ایمان چیست، اگر به هر چیزی ایمان داشته باشیم آرامش درون می‌رسیم. روش دیگر زندگی در حال است و دریابیدن حال. روش دیگر مدیتیشن است که روش‌ها و فنون خود را دارد. در این برنامه درباره‌ی روش‌های رسیدن به صلح درونی صحبت می‌شود

Show...
#16 - ضمیر ناخودآگاه
2021-02-01

زیگموند فروید روی ذهن انسان پژوهش‌های فراوانی کرد و به این نتیجه رسید که ذهن انسان سه لایه دارد؛ آگاه، پیش‌آگاه، ناخودآگاه. یکی از قوی‌ترین نظام‌های کنترل‌کننده‌ی انسان، ضمیر ناخودآگاه اوست که محل همه‌ی باورها و غرایز و ارزش‌های اوست. ضمیر ناخودآگاه محلی است که مغز تلخی‌های زندگی را ذخیره می‌کند تا بتواند آن‌ها را از مسیر زندگی روزمره‌ی خود کنار بگذارد. محتویات ضمیر ناخودآگاه گاهی به طور غیرارادی وارد بخش آگاه ذهن می‌‌شوند و باعث اختلال در زندگی روزمره می‌شوند. در این برنامه به این می‌پردازیم که خودشناسی چگونه می‌تواند به ما کمک کند مهار بیشتری بر ضمیر ناخودآگاه خود داشته باشیم

Show...
#17 - زندگی کردن در حال حاضر
2021-02-08

در ادبیات و فرهنگ ایران و شرق متفکران و عارفان و شاعران از زندگی کردن در حال حاضر و «زندگی در دم» بسیار صحبت کرده‌اند و از فواید آن. در فرهنگ غرب هم بسیاری از متفکران معاصر از منافع و ارزش‌های زندگی در حال حاضر بسیار صحبت می‌کنند. در روان‌شناسی نیز این بحث یک روش ثابت‌شده است برای جلوگیری و درمان افسردگی و اضطراب. در این برنامه به تأثیر و کاربرد خودشناسی در رسیدن به سطحی از شناخت و آگاهی می‌پردازیم که به ما کمک می‌کند بتوانیم در لحظه زندگی کنیم

Show...
#18 - قدرت مثبت‌اندیشی در بهبود زندگی
2021-02-15

فکر ما یک سری احساسات به‌وجود می‌آورند و احساسات ما رفتار ما را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر به هرچیزی که بیش‌تر فکر کنیم آن چیز در دنیای ما بزرگ‌تر و فراهم‌تر می‌شود. و در نتیجه به هرچیزی که فکر کنیم آن چیز را به خود جذب می‌کنیم تا حدی که برای‌مان اتفاق می‌افتد؛ چه مثبت چه منفی. در این برنامه از نگاه روان‌شناسی و عرفانی به نقش خودشناسی در مثبت‌کردن افکار و در نتیجه بهبود زندگی‌مان می‌پردازیم

Show...
#19 - هنر شاد زیستن
2021-02-22

شادی یعنی شور و حال در زندگی. شادی از مهم‌ترین نیازهای روانی انسان است. فردی که شاد نیست نمی‌تواند استعدادهایش را بروز بدهد و و از زندگی لذت ببرد. شادی سطوح مختلف دارد و ماندگاری هر سطح متفاوت است. در این برنامه در کنار توجه به مسائل حاد روز که ناشی از اختلافات سیاسی و اجتماعی در جامعه امروز امریکا ناشی شده است به شادی از پیروزی و درس گرفتن از شکست می‌پردازیم و این که خودشناسی چه نقشی در رسیدن به شادی واقعی در ما دارد

Show...
#20 - داشتن انتظار و توقع باعث رنج
2021-03-01

داشتن انتظار و توقع باعث رنج

Show...
#21 - درس‌های طبیعت
2021-03-08

درس‌های طبیعت

Show...
#22 - صحبت‌ها یا صداهای درونی
2021-03-15

صحبت‌ها یا صداهای درونی

Show...
#24 - حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی
2021-03-29

حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی

Show...
#25 - ترس
2021-04-05

ترس

Show...
#26 - من کیستم؟
2021-04-12

من کیستم؟ چگونه خود را بشناسیم

Show...
#27 - تاب‌آوری
2021-04-19

تاب‌آوری قدرت و توانایی داشتن برای روبه رو شدن برای مشکلات غیرمترقبه و توانایی برگشتن به حالت عادی از نظر عاطفی و فکری است. تاب‌آوری به عنوان توانایی بلند شدن از خاکستر شکست و ضربه‌ی روانی یا به عبارتی قدرت بازشکوفایی، یکی از نشانه‌های سلامتی روانی فرد است

Show...
#28 - تحول درونی یا دگرگونی خویش
2021-04-26

تحول درونی یا دگرگونی خویش

Show...
#29 - قدرت انتخاب
2021-05-03

قدرت انتخاب

Show...
#30 - چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟
2021-05-15

چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟ آرامش یک پدیده درونی، همون‌طور که عشق و شادی پیدیده‌های درونی هستند. و درون انسان مانند عمق یک اقیانوس همیشه آرامش برقرار است. اضراب‌ها و نگرانی‌ها و تشویش‌ها پدیده‌های ذهنی هستند که مثل طوفان سطح اقیانوش را مشوش و ناآرام می‌کنند راه رسیدن به آرامش درونی که در عمق وجود همه ما وجود دارد چیزی است که در این قسمت درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم

Show...
#31 - ذهن طلبکار و ذهن بدهکار
2021-05-17

ذهن طلبکار و ذهن بدهکار

Show...
#32 - ارزش‌ها و نقش‌شان در زندگی
2021-05-18

ارزش‌ها و نقش‌شان در زندگی

Show...
#33 - مقام زن
2021-06-08

مقام زن

Show...
#34 - رهایی از اسارت ذهن
2021-06-27

رهایی از اسارت ذهن

Show...
#35 - دلایل بی‌قراری
2021-06-28

دلایل بی‌قراری

Show...
#36 - رضایت زندگی
2021-06-29

رضایت زندگی

Show...
#37 - کاربرد عشق در زندگی
2021-06-30

کاربرد عشق در زندگی

Show...
#38 - کودک درون
2021-07-02

کودک درون

Show...
#39 - رضایت از زندگی
2021-07-08

رضایت از زندگی

Show...
#40 - جبر و اختیار
2021-07-27

جبر و اختیار

Show...
#42 - خلوص قلبی
2021-07-28

خلوص قلبی

Show...
#43 - دوستی و رفاقت
2021-07-29

دوستی و رفاقت

Show...
#41 - بهار تولدی دوباره
2021-07-30

بهار تولدی دوباره

Show...
#44 - ذهن ناآرام
2021-07-30

ذهن ناآرام

Show...
#45 - موفقیت
2021-08-02

موفقیت

Show...
#46 - صداقت بی‌رحمانه با خود
2021-08-03

صداقت بی‌رحمانه با خود

Show...
#47 - ابعاد زندگی
2021-08-05

ابعاد زندگی

Show...

Latest Episode