دادار
Category History
Published May 18, 2021
Episodes 63

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نگاهی به عهد عتیق، جدید و قرآن در حال حاضر، سه شنبه ها عهد عتیق رو به زبان ساده با هم می خونیم #dadarcast #persian #bible #book

Available Episodes

معرفی دادار
2020-09-10

قراره اینجا چی کار کنیم؟

Show...
مقدمه خوانش عهد عتیق
2020-09-12

کتاب مقدس چه بخشهایی داره ونگاهی اجمالی به روند نگارش و ترجمه آن به زبانهای مختلف

Show...
01.آفرینش آدم
2020-09-12

بخش اول سفر پیدایش

Show...
02.آدم و حوا
2020-09-12

بخش دوم سفر پیدایش

Show...
03.سقوط انسان
2020-09-12

بخش سوم سفر پیدایش

Show...
04.قائن و هابیل
2020-09-12

بخش چهارم سفر پیدایش

Show...
05.از آدم تا نوح
2020-09-12

بخش پنجم سفر پیدایش

Show...
06.نوح
2020-09-12

بخش ششم سفر پیدایش

Show...
07.طوفان نوح
2020-09-12

بخش هفتم سفر پیدایش

Show...
08.پس از طوفان
2020-09-12

بخش هشتم سفر پیدایش

Show...
09.عهد خدا با نوح
2020-09-12

بخش نهم سفر پیدایش

Show...
10.انشعاب ملل جهان
2020-09-12

بخش دهم سفر پیدایش

Show...
11.برج بابل
2020-09-12

بخش یازدهم سفر پیدایش

Show...
12.ابراهیم
2020-09-12

بخش دوازدهم سفر پیدایش

Show...
13.جدایی لوط و ابراهیم
2020-09-12

بخش سیزدهم سفر پیدایش

Show...
14.نجات لوط
2020-09-12

بخش چهاردهم سفر پیدایش

Show...
15.عهد خدا با ابراهیم
2020-09-12

بخش پانزدهم سفر پیدایش

Show...
16.هاجر و اسماعیل
2020-09-12

بخش شانزدهم سفر پیدایش

Show...
17.وعده تولد اسحاق
2020-09-12

بخش هفدهم سفر پیدایش

Show...
18.سدوم و عموره
2020-09-12

بخش هجدهم سفر پیدایش

Show...
19.رهایی لوط از عذاب
2020-09-12

بخش نوزدهم سفر پیدایش

Show...
20.ابراهیم و ابی ملک
2020-09-12

بخش بیستم سفر پیدایش

Show...
21.مقدمه‌ای بر عبرانیان و کتاب عهد عتیق
2020-09-12

پیرامون مردم آن روزگار و عهد عتیق

Show...
22.از ابراهیم و ابی‌ملک تا ازدواج اسحاق و ربکا
2020-09-12

بخش بیستم تا بیست و چهارم سفر پیدایش

Show...
23.از مرگ ابراهیم تا ازدواج یعقوب
2020-09-12

بخش بیست و پنجم تا بیست و نهم سفر پیدایش

Show...
24.از فرزندان یعقوب تا دیدار یعقوب و عیسو
2020-09-12

بخش30تا33ام سفر پیدایش

Show...
26.از رسوایی دینه تا تامار و یهودا
2020-09-12

بخش 34 تا 38 سفر پیدایش

Show...
27.از زن فوطیفار تا سفر برادران یوسف به مصر
2020-09-15

بخش 39 تا 43 سفر پیدایش

Show...
28.از جام گمشده یوسف تا مهاجرت یعقوب به مصر
2020-09-22

بخش 44 تا48 سفر پیدایش

Show...
29.از مرگ یعقوب تا مرگ یوسف
2020-09-28

بخش 49 تا انتهای سفر پیدایش

Show...
30.(از بردگی بنی اسرائیل تا موسی در دربار فرعون (بخش اول تا پنجم سفر خروج
2020-10-20

شروع کتاب دوم عهد عتیقاز بردگی بنی اسراییل در مصر تا حضور موسی و هارون در دربار فرعون

Show...
31. بلاهای که بر سر مصریان می‌آید (بخش ششم تا دهم سفر خروج)
2020-10-27

داستان انواع بلاهایی که خدا بر سر مصریان می آورد تا بنی اسرائیل را رها کنند

Show...
32.خروج از مصر (بخش یازدهم تا چهاردهم سفر خروج)
2020-11-03

خروج از مصر و عید پسح

Show...
33.شروع سفر طولانی بنی اسرائیل (بخش پانزدهم تا هجدهم سفر خروج)
2020-11-10

بنی اسرائیل بعد از عبور از آب سرودی می خوانند و سفر پر زحمت خود را آغاز می کنند

Show...
34. ده فرمان معروف (بخش 19 تا 23 سفر خروج)
2020-11-17

یهوه با بنی اسرائیل دیدار میکنه و موسی برای ده فرمان پیش خدا میرهاینستاگرام دادار

Show...
35. دستور ساخت صندوق عهد و تجهیزات عبادتگاه (بخش 22تا28 سفر خروج)
2020-12-01

ادامه قوانینی که یهوه به موسی اعلام کرده بود رو میخونیم و بعدش یهوه نقشه دقیقی برای ساخت عبادتگاه به موسی میده تا موسی بر طبق اون عمل کنه.تو این قسمت با صندوق عهد آشنا میشیم، لباس کاهنا، عبادتگاه و چراغدانمعرفی شده رو هم میشناسیممیتونید تصاویر مربوط به موارد گفته شده رو در صفحه اینستاگرام دادار ببینیدحامی دادار باش

Show...
36.گوساله پرستی و خشم یهوه (بخش 29تا34 سفر خروج)
2020-12-08

صحبت یهوه با موسی تموم میشه وقتی پیش بنی اسرائیل میاد میبینه در حال گوساله پرستی هستن و ...جنگی با سه هزار کشته و پوزش خواهی از یهوه از عواقب این کارهاگه دوست داشتنی از دادار حمایت کن

Show...
37.برپایی خیمه عبادت (بخش 35تا انتهای سفر خروج)
2020-12-15

خیمه عبادت مطابق دستورات یهوه با صدها کیلو طلا و نقره ساخته شداگه دوست داشتی از دادار حمایت کن

Show...
38.مقررات قربانی (بخش اول تا هفتم سفر لاویان)
2020-12-29

سفر لاویان شروع شداین قسمت توضیحاتی درباره مقررات انواع قربانی هاستاگه دوست داشتی از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
39.مراسم کهانت و مرگ دو پسر هارون (بخش هشتم تا دهم سفر لاویان)
2021-01-05

در این قسمت میشنویم که هارون و پسرانش چگونه به کهانت میرسنددو پسر هارون بر اثر سهل انگاری کشته میشوندو دو پسر دیگرش هم در اجرای مراسم خطا میکننداگه دوست داشتی از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
40.حیوانات حرام گوشت، قوانین طهارت و جذام (بخش 11 تا16 سفر لاویان)
2021-01-19

در این قسمت حیوانات حلال و حرام گوشت معرفی میشنقوانین مربوط به پاکیزگی گفته میشهو در مورد بیماری حذام دستورالعملهایی داده میشهاگه دوست داشتی از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
41.مجازات گناهان و سایر قوانین (بخش 17 تا 21 سفر لاویان)
2021-01-26

در این قسمت درباره مجازات انواع گناهان صحبت میشهاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
42.جشن‌های مقدس و قوانین تکمیلی (بخش 22 تا انتهای سفر لاویان)
2021-02-02

بخش انتهای سفر لاویانجشن‌های مقدس و قوانین تکمیلیاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
43.سرشماری و وظایف هر قبیله (بخش اول تا پنجم سفر اعداد)
2021-02-16

شروع سفر اعدادسرشماری و اعلام وظایف هر قوماگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
44.بخش ششم تا یازدهم سفر اعداد (مقدمات و اولین حرکت بعد از خروج)
2021-02-23

بخش ششم تا یازدهم سفر اعدادمقدمات و شروع اولین سفر بعد از خروجاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
45.بخش دوازدهم تا پانزدهم سفر اعداد (آغاز چهل سال در بیابان)
2021-03-02

بخش12تا 15 سفر اعدادآغاز چهل سال در بیاباناگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
46.بخش شانزدهم تا هجدهم سفر اعداد (شورش در بیابان)
2021-03-09

بخش 16 تا 18 سفر اعدادرسیدیم به نیمه کتاب چهارم از تورات

Show...
مرخصی برای دادار
2021-03-09

اینستاگرام دادارEmail:[email protected]

Show...
بازگشت دادار
2021-04-27

دادار از مرخصی برگشت!یه کوچولو در مورد تغییرات بعدی و دسته بندی مطالب حرف بزنیم ومنابع اصلی دادار رو بهتون معرفی کنم

Show...
مرگ هارون و پایان چهل سال سرگردانی (باب 19 تا 27 سفر اعداد)
2021-05-04

در این قسمت هارون از دنیا میره و قوم بنی اسرائیل به نزدیکترین فاصله اشون با سرزمین موعود میرسن اینبار اپیزودمون کمی طولانی تره که بتونیم زودتر سفر اعداد رو تموم کنیمپیشنهاد میکنم نقشه راه خروج رو در اینستاگرام دادار ببینید تا در مورد این قسمت ذهنیت بهتری داشته باشین در اینستاگرام میتونید مقبره هارون و ارقام مربوط به سرشماری هر قبیله رو هم ببینیداگه دوست داری از دادار حمایت کنی اینجا کلیک کن

Show...
انتقام از مدیانی ها و تقسیم زمین (سفر اعداد باب ۲۸ تا انتها
2021-05-11

در این قسمت سفر اعداد تموم میشه کلیپ تصویری هدایایی که یهوه تعیین کرد رو میتونید در اینستاگرام دادار ببینید. البته از فردا قسمت بعدی شروع سفر تثنیه استاگه دوست داری از دادار حمایت کنی اینجا کلیک کن

Show...
مروری بر از مصر تا کوه سینا (سفر تثنیه باب 1 تا 5)
2021-05-18

شروع سفر ثنیه مروری بر دوران رهبری موسیاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
سخنرانی موسی قبل از ورود به کنعان (سفر تثنیه باب 6 تا 11)
2021-05-25

همچنان موسی در حال صحبت با قوم هست و بسیار تکرار و تاکید بر مجموعه قوانینی داره که باید بعد از ورود به سرزمین موعود اجرا بشه اپیزود فلسطین و اسرائیل از پادکست دایجست اگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
قوانین تثنیه ای (سفر تثنیه باب 12 تا 21 )
2021-06-01

قوانین تثنیه ای قوانینی که قوم اسرائیل باید در سرزمین موعود اجراشون کنناگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذار، در کست باکس یا اینستاگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
پایان خطابه دوم موسی (سفر تثنیه باب 22 تا 28)
2021-06-09

خطابه دوم موسی اینجا تموم میشه و در انتها به قوم وعده میده که اگر دستورات را رعایت کنین برکت دریافت میکنید و اگر نافرمانی کنید لعنت میشید اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدهاگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
آخرین خطابه موسی و مرگ او (باب 29 تا 34 سفر تثنیه)
2021-06-14

با این اپیزود سفر تثنیه و تورات تموم شد در این قسمت موسی خطابه سومش رو میخونه، بنی اسرائیل رو به یوشع میسپره و از دنیا میره اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-06-29

کتاب یوشع شروع شد در این قسمت فتوحات سرزمین موعود با رهبری یوشع شروع میشه اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بده حتما میبینم و میخونم و بسیار خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-06-29

کتاب یوشع شروع شد در این قسمت فتوحات سرزمین موعود با رهبری یوشع شروع میشه اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
از گناه عکان تا پیروزی بر اقوام (یوشع باب 7 تا 10)
2021-07-06

در این قسمت از کتاب یوشع میشنویم که چطور پادشاهان اموری شکست میخورن و بنی اسرائیل فاتح سرزمینهای اطراف رود اردن میشن اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
تقسیم سرزمین موعود بین بنی اسرائیل (یوشع، باب 11تا19)
2021-07-13

در این قسمت از کتاب یوشع ماجرای تقسیم سرزمین موعود بین بنی اسرائیل رو میشنویم کانال تلگرام دادار اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
آخرین وظایف یوشع و مرگ او (باب 20 تا 24 یوشع)
2021-07-20

آخرین قسمت از کتاب یوشع: یوشع آخرین وظایفشو انجام میده، عهدی مجدد از قوم میگیره و از دنیا میره کانال تلگرام دادار اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
شروع دوران داوران (باب 1تا5 داوران)
2021-08-03

رسیدیم به کتاب هفتم از عهد عتیق، کتاب داوران این کتاب ماجراهای حدود سیصد چهارصد سالِ بین یوشع و پادشاهان رو تعریف میکنه کانال تلگرام دادار اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
ماجراهای جدعون و پسرش ابیملک (باب 6 تا 10 داوران)
2021-08-10

در این قسمت از جدعونِ داور صحبت میکنیم و پسر ناخلفش کانال تلگرام دادار اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

معرفی دادار
2020-09-10

قراره اینجا چی کار کنیم؟

Show...
مقدمه خوانش عهد عتیق
2020-09-12

کتاب مقدس چه بخشهایی داره ونگاهی اجمالی به روند نگارش و ترجمه آن به زبانهای مختلف

Show...
01.آفرینش آدم
2020-09-12

بخش اول سفر پیدایش

Show...
02.آدم و حوا
2020-09-12

بخش دوم سفر پیدایش

Show...
03.سقوط انسان
2020-09-12

بخش سوم سفر پیدایش

Show...
04.قائن و هابیل
2020-09-12

بخش چهارم سفر پیدایش

Show...
05.از آدم تا نوح
2020-09-12

بخش پنجم سفر پیدایش

Show...
06.نوح
2020-09-12

بخش ششم سفر پیدایش

Show...
07.طوفان نوح
2020-09-12

بخش هفتم سفر پیدایش

Show...
08.پس از طوفان
2020-09-12

بخش هشتم سفر پیدایش

Show...
09.عهد خدا با نوح
2020-09-12

بخش نهم سفر پیدایش

Show...
10.انشعاب ملل جهان
2020-09-12

بخش دهم سفر پیدایش

Show...
11.برج بابل
2020-09-12

بخش یازدهم سفر پیدایش

Show...
12.ابراهیم
2020-09-12

بخش دوازدهم سفر پیدایش

Show...
13.جدایی لوط و ابراهیم
2020-09-12

بخش سیزدهم سفر پیدایش

Show...
14.نجات لوط
2020-09-12

بخش چهاردهم سفر پیدایش

Show...
15.عهد خدا با ابراهیم
2020-09-12

بخش پانزدهم سفر پیدایش

Show...
16.هاجر و اسماعیل
2020-09-12

بخش شانزدهم سفر پیدایش

Show...
17.وعده تولد اسحاق
2020-09-12

بخش هفدهم سفر پیدایش

Show...
18.سدوم و عموره
2020-09-12

بخش هجدهم سفر پیدایش

Show...
19.رهایی لوط از عذاب
2020-09-12

بخش نوزدهم سفر پیدایش

Show...
20.ابراهیم و ابی ملک
2020-09-12

بخش بیستم سفر پیدایش

Show...
21.مقدمه‌ای بر عبرانیان و کتاب عهد عتیق
2020-09-12

پیرامون مردم آن روزگار و عهد عتیق

Show...
22.از ابراهیم و ابی‌ملک تا ازدواج اسحاق و ربکا
2020-09-12

بخش بیستم تا بیست و چهارم سفر پیدایش

Show...
23.از مرگ ابراهیم تا ازدواج یعقوب
2020-09-12

بخش بیست و پنجم تا بیست و نهم سفر پیدایش

Show...
24.از فرزندان یعقوب تا دیدار یعقوب و عیسو
2020-09-12

بخش30تا33ام سفر پیدایش

Show...
26.از رسوایی دینه تا تامار و یهودا
2020-09-12

بخش 34 تا 38 سفر پیدایش

Show...
27.از زن فوطیفار تا سفر برادران یوسف به مصر
2020-09-15

بخش 39 تا 43 سفر پیدایش

Show...
28.از جام گمشده یوسف تا مهاجرت یعقوب به مصر
2020-09-22

بخش 44 تا48 سفر پیدایش

Show...
29.از مرگ یعقوب تا مرگ یوسف
2020-09-28

بخش 49 تا انتهای سفر پیدایش

Show...
30.(از بردگی بنی اسرائیل تا موسی در دربار فرعون (بخش اول تا پنجم سفر خروج
2020-10-20

شروع کتاب دوم عهد عتیقاز بردگی بنی اسراییل در مصر تا حضور موسی و هارون در دربار فرعون

Show...
31. بلاهای که بر سر مصریان می‌آید (بخش ششم تا دهم سفر خروج)
2020-10-27

داستان انواع بلاهایی که خدا بر سر مصریان می آورد تا بنی اسرائیل را رها کنند

Show...
32.خروج از مصر (بخش یازدهم تا چهاردهم سفر خروج)
2020-11-03

خروج از مصر و عید پسح

Show...
33.شروع سفر طولانی بنی اسرائیل (بخش پانزدهم تا هجدهم سفر خروج)
2020-11-10

بنی اسرائیل بعد از عبور از آب سرودی می خوانند و سفر پر زحمت خود را آغاز می کنند

Show...
34. ده فرمان معروف (بخش 19 تا 23 سفر خروج)
2020-11-17

یهوه با بنی اسرائیل دیدار میکنه و موسی برای ده فرمان پیش خدا میرهاینستاگرام دادار

Show...
35. دستور ساخت صندوق عهد و تجهیزات عبادتگاه (بخش 22تا28 سفر خروج)
2020-12-01

ادامه قوانینی که یهوه به موسی اعلام کرده بود رو میخونیم و بعدش یهوه نقشه دقیقی برای ساخت عبادتگاه به موسی میده تا موسی بر طبق اون عمل کنه.تو این قسمت با صندوق عهد آشنا میشیم، لباس کاهنا، عبادتگاه و چراغدانمعرفی شده رو هم میشناسیممیتونید تصاویر مربوط به موارد گفته شده رو در صفحه اینستاگرام دادار ببینیدحامی دادار باش

Show...
36.گوساله پرستی و خشم یهوه (بخش 29تا34 سفر خروج)
2020-12-08

صحبت یهوه با موسی تموم میشه وقتی پیش بنی اسرائیل میاد میبینه در حال گوساله پرستی هستن و ...جنگی با سه هزار کشته و پوزش خواهی از یهوه از عواقب این کارهاگه دوست داشتنی از دادار حمایت کن

Show...
37.برپایی خیمه عبادت (بخش 35تا انتهای سفر خروج)
2020-12-15

خیمه عبادت مطابق دستورات یهوه با صدها کیلو طلا و نقره ساخته شداگه دوست داشتی از دادار حمایت کن

Show...
38.مقررات قربانی (بخش اول تا هفتم سفر لاویان)
2020-12-29

سفر لاویان شروع شداین قسمت توضیحاتی درباره مقررات انواع قربانی هاستاگه دوست داشتی از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
39.مراسم کهانت و مرگ دو پسر هارون (بخش هشتم تا دهم سفر لاویان)
2021-01-05

در این قسمت میشنویم که هارون و پسرانش چگونه به کهانت میرسنددو پسر هارون بر اثر سهل انگاری کشته میشوندو دو پسر دیگرش هم در اجرای مراسم خطا میکننداگه دوست داشتی از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
40.حیوانات حرام گوشت، قوانین طهارت و جذام (بخش 11 تا16 سفر لاویان)
2021-01-19

در این قسمت حیوانات حلال و حرام گوشت معرفی میشنقوانین مربوط به پاکیزگی گفته میشهو در مورد بیماری حذام دستورالعملهایی داده میشهاگه دوست داشتی از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
41.مجازات گناهان و سایر قوانین (بخش 17 تا 21 سفر لاویان)
2021-01-26

در این قسمت درباره مجازات انواع گناهان صحبت میشهاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
42.جشن‌های مقدس و قوانین تکمیلی (بخش 22 تا انتهای سفر لاویان)
2021-02-02

بخش انتهای سفر لاویانجشن‌های مقدس و قوانین تکمیلیاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
43.سرشماری و وظایف هر قبیله (بخش اول تا پنجم سفر اعداد)
2021-02-16

شروع سفر اعدادسرشماری و اعلام وظایف هر قوماگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
44.بخش ششم تا یازدهم سفر اعداد (مقدمات و اولین حرکت بعد از خروج)
2021-02-23

بخش ششم تا یازدهم سفر اعدادمقدمات و شروع اولین سفر بعد از خروجاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
45.بخش دوازدهم تا پانزدهم سفر اعداد (آغاز چهل سال در بیابان)
2021-03-02

بخش12تا 15 سفر اعدادآغاز چهل سال در بیاباناگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
46.بخش شانزدهم تا هجدهم سفر اعداد (شورش در بیابان)
2021-03-09

بخش 16 تا 18 سفر اعدادرسیدیم به نیمه کتاب چهارم از تورات

Show...
مرخصی برای دادار
2021-03-09

اینستاگرام دادارEmail:[email protected]

Show...
بازگشت دادار
2021-04-27

دادار از مرخصی برگشت!یه کوچولو در مورد تغییرات بعدی و دسته بندی مطالب حرف بزنیم ومنابع اصلی دادار رو بهتون معرفی کنم

Show...
مرگ هارون و پایان چهل سال سرگردانی (باب 19 تا 27 سفر اعداد)
2021-05-04

در این قسمت هارون از دنیا میره و قوم بنی اسرائیل به نزدیکترین فاصله اشون با سرزمین موعود میرسن اینبار اپیزودمون کمی طولانی تره که بتونیم زودتر سفر اعداد رو تموم کنیمپیشنهاد میکنم نقشه راه خروج رو در اینستاگرام دادار ببینید تا در مورد این قسمت ذهنیت بهتری داشته باشین در اینستاگرام میتونید مقبره هارون و ارقام مربوط به سرشماری هر قبیله رو هم ببینیداگه دوست داری از دادار حمایت کنی اینجا کلیک کن

Show...
انتقام از مدیانی ها و تقسیم زمین (سفر اعداد باب ۲۸ تا انتها
2021-05-11

در این قسمت سفر اعداد تموم میشه کلیپ تصویری هدایایی که یهوه تعیین کرد رو میتونید در اینستاگرام دادار ببینید. البته از فردا قسمت بعدی شروع سفر تثنیه استاگه دوست داری از دادار حمایت کنی اینجا کلیک کن

Show...
مروری بر از مصر تا کوه سینا (سفر تثنیه باب 1 تا 5)
2021-05-18

شروع سفر ثنیه مروری بر دوران رهبری موسیاگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
سخنرانی موسی قبل از ورود به کنعان (سفر تثنیه باب 6 تا 11)
2021-05-25

همچنان موسی در حال صحبت با قوم هست و بسیار تکرار و تاکید بر مجموعه قوانینی داره که باید بعد از ورود به سرزمین موعود اجرا بشه اپیزود فلسطین و اسرائیل از پادکست دایجست اگه دوست داری از دادار حمایت کنی کلیک کن

Show...
قوانین تثنیه ای (سفر تثنیه باب 12 تا 21 )
2021-06-01

قوانین تثنیه ای قوانینی که قوم اسرائیل باید در سرزمین موعود اجراشون کنناگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذار، در کست باکس یا اینستاگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
پایان خطابه دوم موسی (سفر تثنیه باب 22 تا 28)
2021-06-09

خطابه دوم موسی اینجا تموم میشه و در انتها به قوم وعده میده که اگر دستورات را رعایت کنین برکت دریافت میکنید و اگر نافرمانی کنید لعنت میشید اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدهاگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
آخرین خطابه موسی و مرگ او (باب 29 تا 34 سفر تثنیه)
2021-06-14

با این اپیزود سفر تثنیه و تورات تموم شد در این قسمت موسی خطابه سومش رو میخونه، بنی اسرائیل رو به یوشع میسپره و از دنیا میره اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-06-29

کتاب یوشع شروع شد در این قسمت فتوحات سرزمین موعود با رهبری یوشع شروع میشه اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بده حتما میبینم و میخونم و بسیار خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن

Show...
از رهبری یوشع تا تسخیر اریحا (باب 1تا6 یوشع)
2021-06-29