داستانهای کوتاه
Published February 7, 2021
Episodes 183

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست، من، مهدی امینیان، چهارشنبه شب هرهفته یک داستان کوتاه برای فرزندان ایران زمین تعریف می کنم. در تلاش هستم تا اپیزودها، از داستانها و افسانه های ایرانی و سایر ملل، متناسب با فضای کودکان و بسیار کوتاه باشد. و همچنین سری داستانهایی با عنوان مینی قصه، که هرچند زمان انتشار منظمی ندارد اما امیدوارم هر هفته شب های یکشنبه منتشر گردد.

Available Episodes

غلام ترسو
2020-03-14

داستانی از گلستان سعدی

Show...
وفای به عهد
2020-03-14

داستانی از رسول خدا

Show...
کلاغ خبرچین
2020-03-14

کلاغ خبرچین

Show...
سه آدم نادان
2020-03-14

داستانی از افسانه های ژاپن

Show...
کاسه زهر یا عسل
2020-03-14

داستانی از عبید زاکانی

Show...
مرد بازرگان و باغ
2020-03-14

با هنرنمایی مریم امینیان، محمدرضا امینیان، محمدطه رستگار، طوبی رستگار

Show...
ده مرد را احمق کند!
2020-03-14

داستانی از بوستان سعدی.

Show...
مورچه سرگردان
2020-03-14

داستانی از بوستان سعدی

Show...
عاقبت راستگویی
2020-03-14

داستانی از کتاب هفت اورنگ جامی

Show...
رطب خورده منع رطب کی کند
2020-03-14

ضرب المثل

Show...
یه روز من یه روز استاد
2020-03-14

ضرب المثل

Show...
شکارچی و موش و عقاب
2020-03-14

داستانی از کتاب مرزبان نامه

Show...
عقاب و کلاغ
2020-03-14

داستانی از دکتر خانلری

Show...
گنج و دوستان نادان
2020-03-14

راوی محمدرضا امینیان

Show...
فالوده و حمام
2020-03-16

داستانی از شیخ بهایی راوی: محمد مهدی مبینی نژاد

Show...
طوقی و دوستانش
2020-03-16

داستانی از کتاب کلیله و دمنه راوی:  محمدطه رستگار

Show...
عنب و انگور
2020-03-16

داستانی از مثنوی معنوی راوی: غلیرضا امینیان

Show...
گاو خوش دهان
2020-03-16

اقتباسی از کتاب مثنوی معنوی راوی: مریم امینیان

Show...
کو لی لی حلزون کوچولو
2020-03-16

داستانی از افسانه های فرانسه راوی: زهرا خدادادی

Show...
نفت و دریا
2020-03-16

ضرب المثل راوی: زهرا سادات بزاززاده

Show...
شاهزاده و مرد فقیر
2020-03-16

راوی: طوبی رستگار

Show...
سنگ ترازو
2020-03-16

ضرب المثل

Show...
خواستن توانستن است
2020-03-16

داستانی از جوامع الحکایات راوی: مهدی امینیان

Show...
بازی روزگار
2020-03-16

بازی روزگار

Show...
خربزه تلخ
2020-03-16

داستانی از عطار

Show...
الاغ بی نوا
2020-03-16

داستانی از وحشی بافقی

Show...
غزالی و راهزنان
2020-03-16

داستانی از کتاب داستان راستان شهید مطهری

Show...
باغ انگور آقا روباهه
2020-03-16

داستانی از جامی

Show...
خانه بزرگ
2020-03-16

داستانی از نهج البلاغه

Show...
پول و پالان
2020-03-16

ضرب المثل

Show...
دعای مادر
2020-03-16

داستانی از کتاب داستان راستان شهید مطهری

Show...
خنده مردم
2020-03-17

ضرب المثل

Show...
ضامن آهو
2020-03-17

ضامن آهو

Show...
زن نیکوکار
2020-03-17

 زن نیکوکار

Show...
خواست خدا
2020-03-17

خواست خدا راوی: مهدی امینیان

Show...
اور کوچولو
2020-03-17

اور کوچولو راوی: مهدی امینیان

Show...
جواهر پادشاه
2020-03-17

جواهر پادشاه مثنوی معنوی راوی: مهدی امینیان

Show...
جهانگرد و بهلول
2020-03-17

جهانگرد و بهلول داستان های بهلول عاقل راوی: مهدی امینیان

Show...
فهیمه احمدی
2020-03-17

فهیمه احمدی زنان پیشرو راوی: مهدی امینیان

Show...
شغال و طاووس
2020-03-17

ضرب و المثل راوی: مهدی امینیان

Show...
مرد نابینا و جوان نادان
2020-03-18

داستانی از کتاب بهارستان جامی راوی: مهدی امینیان

Show...
غلام با غیرت
2020-03-25

غلام با غیرت راوی: مهدی امینیان

Show...
مسابقه چینی ها و رومی ها
2020-04-01

داستانی از مثنوی معنوی راوی: مهدی امینیان

Show...
سائل سپاسگزار
2020-04-09

داستانی از کتاب داستان راستان راوی: مهدی امینیان

Show...
پیرمرد و درخت گردو
2020-04-15

(از کتاب جوامع الحکایات (محمد بن محمد عوفی راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه اول - راز مرد فروشنده
2020-04-19

مینی قصه اول - راز مرد فروشنده راوی: مهدی امینیان

Show...
باغبان نابینا
2020-04-22

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه دوم - پیرمرد و باغچه
2020-04-26

راوی: مهدی امینیان

Show...
آسان بیندیش راحت زندگی کن
2020-04-29

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه سوم - پسرک مهربان
2020-05-03

راوی: مهدی امینیان

Show...
اوج مردانگی
2020-05-06

راوی: محمدحسین رحیمی

Show...
مینی قصه چهارم - خوش قولی
2020-05-10

راوی: مهدی امینیان

Show...
مسیحی و زره
2020-05-13

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه پنجم - خرگوش دانا
2020-05-18

راوی: مهدی امینیان

Show...
مرد مغرور و کشتی بان
2020-05-20

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه ششم - خاطرات سنجاب
2020-05-24

راوی: مهدی امینیان

Show...
سیب زمین و زندانی
2020-05-27

راوی: مهدی امینیان

Show...
خر سقا
2020-06-03

داستان از کتاب مثنوی معنوی راوی: محمدحسین رحیمی

Show...
مینی قصه هفتم - حال خوب
2020-06-07

راوی: مهدی امینیان

Show...
مرد مهماندوست و همسر خسیسش
2020-06-10

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه هشتم - تایید کار خوب
2020-06-14

راوی: مهدی امینیان

Show...
آسودگی خیال
2020-06-17

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه نهم - دوست خوب
2020-06-21

راوی: مهدی امینیان

Show...
میوه ای که عمر جاودانه می بخشد
2020-06-24

راوی: مهدی امینیان منبع: مثنوی معنوی

Show...
مینی قصه دهم - خواب دخترک
2020-06-28

راوی: مهدی امینیان

Show...
امام مهربان
2020-07-01

راوی: مهدی امینیان

Show...
مهمانان حضرت ابراهیم
2020-07-05

راوی: محمد حسین رحیمی

Show...
مینی قصه یازدهم - وسایل اطرافمون
2020-07-08

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه دوازدهم - خر دانا
2020-07-12

راوی: مهدی امینیان

Show...
آزمون سه پرسش سقراط
2020-07-15

راوی: مهدی امینیان موسیقی: Serenade No 11 In E Flat Major

Show...
مینی قصه سیزدهم - پژواک
2020-07-19

راوی: مهدی امینیان

Show...
قرص سردرد
2020-07-22

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه چهاردهم - مسیر سفر
2020-07-26

راوی: مهدی امینیان

Show...
شاهزاده و حکیم
2020-07-29

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه پانزدهم - آقا معلم مهربان
2020-08-02

راوی: مهدی امینیان

Show...
پند حکیم
2020-08-05

راوی: محمدحسین رحیمی

Show...
مینی قصه شانزدهم - مرد دریا و پرنده نصیحت گو
2020-08-09

راوی: مهدی امینیان

Show...
درخواست از خدا
2020-08-12

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه هفدهم - ماهی شکارچی و دوست کوچکش
2020-08-16

راوی: مهدی امینیان

Show...
روزی رسان
2020-08-19

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه هجدهم - جانشین پادشاه
2020-08-23

راوی: مهدی امینیان

Show...
امام کریم
2020-08-26

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه نوزدهم - جام رمضان
2020-08-30

راوی: مهدی امینیان

Show...
جوانی
2020-09-02

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه بیستم - ماجرای خورجین کهنه و کلاغ
2020-09-06

راوی: مهدی امینیان

Show...
راه برو
2020-09-09

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه بیست و یکم - کوله بار سنگین
2020-09-13

راوی: مهدی امینیان

Show...
پاداش انفاق
2020-09-16

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه بیست و دوم - پل دوستی
2020-09-20

راوی: مهدی امینیان

Show...
راه کار ساده
2020-09-23

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه بیست و سوم - سخنرانی پروفسور
2020-09-27

راوی: مهدی امینیان

Show...
انعام پیش خدمت
2020-09-30

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه بیست و چهارم - درپی دانش
2020-10-04

راوی: مهدی امینیان

Show...
قهوه زندگی
2020-10-07

راوی: مهدی امینیان تاریخ انتشار: 1399/7/16 موسیقی: وب سایت سانگ سرا #داستنهای_کوتاه

Show...
مینی قصه بیست و پنجم - داستان اعتماد
2020-10-11

راوی: مهدی امینیان

Show...
ارزش دانش آموزی
2020-10-14

راوی: مهدی امینیان

Show...
مینی قصه بیست و ششم - خاطره کاترین
2020-10-18

داستان کاترین بروک در کارگاه خیاطی راوی: مهدی امینیان

Show...
وعده ای که سرباز را به کشتن داد
2020-10-21

راوی: مهدی امینیان موسیقی: سایت سانگسرا - آلبوم موسیقی افسانه ها از دیوید آرکنستون پادشاهی که با وعده، موجب کشته شدن سربازش شد

Show...
مینی قصه بیست و هفتم - ماجرای خواب عموکریم
2020-10-25

راوی: مهدی امینیان داستان عموکریم و خواب ظهرگاهیش!

Show...
ساختمان بیمارستان
2020-10-28

راوی: مهدی امینیان تاریخ انتشار: 1399/8/7 لینک موسقی متن: سایت سانگسرا

Show...
مینی قصه بیست و هشتم - راز خوشبختی
2020-11-01

راوی: مهدی امینیان راز خوشبختی را از زبان قاصدک بشنویم.

Show...
آش خوردن و جنگ نادر
2020-11-04

راوی: مهدی امینیان حکایت ضرب المثل: آش خوردن تو به جنگ کردن نادر می مونه لینک موسیقی: سانگ سرا

Show...
مینی قصه بیست و نهم - فکربکر خرگوش کوچولو
2020-11-08

راوی: مهدی امینیان

Show...
روباه و طبل
2020-11-11

راوی: مهدی امینیان داستان روباه و طبلی که صدا می داد موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه سی ام - مرد رهگذر و حاکم
2020-11-15

راوی: مهدی امینیان

Show...
ناودون یا بادبزن یا ستون؟
2020-11-18

راوی: مهدی امینیان قضاوت عجولانه مردم در مورد فیل مرد فیل بان!! موسیقی: سایت سانگسرا

Show...
مینی قصه سی و یکم - نتیجه تلاش
2020-11-22

راوی: مهدی امینیان در این داستان سه دوست متوجه میشن که هرکسی مزد عملش رو میگیره و باید برای موفقیت تلاش و کوشش بکنند. منبع: تالیف

Show...
چوپان درستکار
2020-11-26

راوی: سجاد یمینی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

Show...
مینی قصه سی و دوم - شرایط خوب
2020-11-29

راوی: مهدی امینیان

Show...
تاثیر محبت
2020-12-02

راوی مهدی امینیان رشته ای بر گردنم افکنده دوست             می کشد آنجا که خاطر خواه اوست

Show...
مینی قصه سی و سوم- جانشین پادشاه پرستوها
2020-12-07

راوی: مهدی امینیان

Show...
کی غذا بخوریم؟
2020-12-09

راوی: مریم امینیان سفارش پیامبر در خصوص غذا خوردن لینک مو.یک متن: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه سی و چهارم- مورچه های پر زور
2020-12-13

راوی: مهدی امینیان

Show...
زیرک
2020-12-16

راوی: مهدی امینیان داستان فردی که در یک روز پادشاه شد موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه سی و پنجم- برنده واقعی
2020-12-20

راوی: مهدی امینیان

Show...
دهان سوخته
2020-12-23

راوی: محمدرضا امینیان داستان ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه سی و ششم- قلب ثروتمند
2020-12-27

راوی: مهدی امینیان داستان جیمی و پای مصنوعیش

Show...
وزیر وفادار
2020-12-30

راوی: مهدی امینیان داستان وزیر وفاداری که برای پادشاه و کشورش رفت به زندان موسیقی داستان: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه سی و هفتم- الاغ غرغرو
2021-01-03

راوی: مهدی امینیان داستان الاغ غرغرویی که تنبیه شد.

Show...
عمر مفید
2021-01-06

راوی: مهدی امینیان داستان گذشتن اسکندر از گورستان شهری. موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه سی و هشتم - پسرک کشتی گیر
2021-01-10

راوی: مهدی امینیان

Show...
بهترین خبر هفته
2021-01-13

راوی: مهدی امینیان ماجرای رابرت گلف باز مشهور آرژانتینی با فرزند بیمار یک نیازمند موسیقی: سایت سانگ

Show...
مینی قصه سی و نهم - یک روز زندگی
2021-01-17

راوی: مهدی امینیان موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
پادشاه عاقل
2021-01-20

راوی: مهدی امینیان رفتار پادشاه با کسی که یک شب پناهش داده بود. موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه چهل ام - دکتر و دخترک
2021-01-24

راوی: مهدی امینیان موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
خانه ای در دور دست
2021-01-27

راوی: مهدی امینیان داستان پسرک و پنجره های طلایی موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه چهل و یکم - سجاد و آقاجون
2021-01-31

راوی: مهدی امینیان

Show...
گردنبند بابرکت
2021-02-03

راوی: مهدی امینیان داستان گردنبند بابرکت حضرت فاطمه موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...
مینی قصه چهل و دوم- تلاش مهمتر است یا استعداد؟
2021-02-07

راوی: فاطمه احمدی موضوع انشائی که مادر فاطمه را تا کودکیش با خودش برد. بر اساس دست نوشته ای از فاطمه احمدی موسیقی: سایت سانگ سرا

Show...